REKLAMA:

Znamy nominowanych do Zambrowskich Żubrów

społeczeństwo
17.02.2010 r., godz. 06.50
Fot. z archiwum Portalu
Poniżej zamieszczamy listę i opis firm, spółek, organizacji i osób indywidualnych nominowanych przez kapitułę konkursową do dorocznej nagrody Burmistrza Miasta – Zambrowskie Żubry za rok 2009.

Nominacje do nagrody Burmistrza Miasta Zambrów ”Zambrowskie Żubry 2009” otrzymali:

Kategoria Sponsor roku:
:: Bank Spółdzielczy w Zambrowie
Jest jednym z głównych sponsorów imprez jakie organizuje MOK w przeciągu roku kalendarzowego. Większe imprezy plenerowe, którym towarzyszy Bank Spółdzielczy to: Dni Zambrowa - sponsor strategiczny, Pożegnanie Lata - sponsor strategiczny oraz Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych. Bank Spółdzielczy w Zambrowie towarzyszy również imprezom takim jak: Zambrowskie Żubry, Plener Malarski, finansowanie działalności: Teatru Form Różnych, Miejskiej Młodzieżowej orkiestry Dętej, Zespołu Instrumentalne - Wokalnego „Camerata”, czy wydania tomików poezji zambrowskich poetów.

:: Centrum Medyczne Damiana
Jest prywatnym zakładem opieki zdrowotnej działającym w Białymstoku od maja 2006 roku. W przychodni gwarantuje profesjonalną opiekę zdrowotną w większości specjalności dzieci i dorosłych. Świadczy pełen zakres usług ambulatoryjnych i diagnostycznych. Aktywnie inwestuje w nowatorskie rozwiązania i technologie, dzięki którym poziom oraz zakres oferowanych usług stale się podnosi. Posiada w pełni wyposażone zaplecze labolatoryjno – diagnostyczne. Jest między innymi jednym z głównych sponsorów imprez, jakie organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w przeciągu roku kalendarzowego. Większe imprezy plenerowe, którym towarzyszy to Dni Zambrowa i Pożegnanie Lata.

:: Julcia Trans
Firma funkcjonuje od 1999r. Podstawowym zakresem działalności firmy jest transport krajowy i międzynarodowy. W chwili obecnej firma zatrudnia 20 pracowników dysponując 20 autami ciężarowymi. Prężna działalność na rynku zarówno regionalnym jaki i ogólnopolskim rozwal na wspieranie kultury. Julcia Trans jest między innymi jednym z głównych sponsorów imprez jakie organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w przeciągu roku kalendarzowego. Większe imprezy plenerowe, którym towarzyszy to Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata i Międzynarodowa Parady Orkiestr Dętych.

:: Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy w Szumowie
Firma ściśle współpracuje z władzami samorządowymi, jako gospodarzem terenu. Firma jest nie tylko pracodawcą, ale również ofiarodawcą wspomagającym różnego typu instytucje i organizacje działające na bliższym i dalszym terenie. Zakład Produkcji Kruszyw w Szumowie jest między innymi jednym z głównych sponsorów imprez jakie organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w przeciągu roku kalendarzowego. Większe imprezy plenerowe, którym firma towarzyszy to: Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata, Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych. ZPK w Szumowie finansuje wydania tomików poezji zambrowskich poetów.


Kategoria Twórczość i upowszechnianie kultury:
:: Adrian Damian Sadowy
W roku szkolnym 2008/2009, Adrian Sadowy był uczniem III klasy Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. W klasyfikacji końcowo-rocznej otrzymał średnią z ocen 4,87, co umożliwiło mu ukończenie Gimnazjum z wyróżnieniem. Jednocześnie był tez uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. W. Lutosławskiego w Zambrowie w klasie III saksofonu K. Witkowskiego. W wyniku indywidualnego toku nauczania Adrian ukończył PSM I st. w Zambrowie realizując program dwóch klas III i IV w ciągu jednego roku szkolnego. Osiągnął to w sposób rewelacyjny w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen 5,8, co umożliwiło mu ukończenie szkoły z wyróżnieniem. Swoje umiejętności prezentował podczas koncertów organizowanych przez szkołę muzyczną z okazji świąt państwowych i uroczystości miejskich. Jego wyjątkowy rozwój i szczególne osiągnięcia zasługujące na uwagę to:
:: II miejsce w kat III w XII Makroregionalnych Przesłuchaniach Instrumentów Dętych w Olecku 3-4 kwietnia 2009 r.
:: II miejsce w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Klasy Saksofonu Szkół Muzycznych I stopnia organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

:: Paulina Talarska
Uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Paulina Talarska jest osobą niezwykle utalentowaną wokalnie. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie bardzo wiele znaczących sukcesów. Godnie reprezentuje szkołę i miasto nie tylko w naszym regionie, ale również w kraju, zdobywając laury w konkursach ogólnopolskich m.in. I miejsce w Polsce w kategorii szkół podstawowych na VII Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką „Warszawa da się lubić” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sołeckiego Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz, II miejsce w Polsce jako solistka w IX konkursie Piosenki Legionowej i Żołnierskiej, tytuł laureata i wyróżnienie w Polsce jako chórzystka chóru „Wiolinki” w konkursie Chórów A Cappella dla Dzieci i Młodzieży.

:: Barbara Korytkowska
Zajmuje się upowszechnianiem swojej twórczości artystycznej (malarstwo olejne, tkanina, akwarele) i tym samym promocja Miasta Zambrowa od 1976 roku. Jej prace biorą udział w wystawach nie tylko w Zambrowie, ale także w ościennych miejscowościach województwa podlaskiego, a nawet na zasadzie współpracy z zagranicą – wystawa pod Paryżem w Rambouillet. Poprzez tworzenie swoich prac ukazuje piękno, które uwrażliwia człowieka. W tym roku Pani Barbara obchodzi 35-lecie swojej twórczości. Od 25.012010 eksponuje swoje prace w Galerii na Złotej w Białymstoku. Jest laureatką srebrnego Żubra w 2003 roku.

:: Jerzy Dąbrowski
Z Zambrowem związany od lat poprzez fakt, że tu służył w 71. pp jego ojciec, tu poległ w bitwie 11 września 1939 roku i został pochowany w Mogile Zbiorowej poległych żołnierzy na miejscowym cmentarzu. Opracował i wydał własnym staraniem w małym nakładzie następujące pozycje:- „Działania 71. pp w bitwie o Zambrów 11 września 1939 r. (wypisy)”. Warszawa, Sierpień 2005;- „Przebieg służby w Wojsku Polskim II RP i życie rodzinne kpt. Władysława Dąbrowskiego II; 1929-1939 oraz okupacja i lata powojenne”. Warszawa 2008. W Monitorze Zambrowskim Nr 6 (2006) zamieścił artykuł „Bitwa o Zambrów 71. Pułku Piechoty w dniu 11 września 1939 r.”, a w Gazetce Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej Nr 1 (10) 2009 opublikował „Moje wspomnienia związane z Andrzejewem” dotyczące Mogiły Zbiorowej poległych z 18 Dywizji Piechoty. Na wniosek Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie został odznaczony w listopadzie 2007 roku Medalem „Opiekun miejsc pamięci narodowej”. We wrześniu 2009r Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie wydał książkę Jerzego Dąbrowskiego „71 Zambrowski Pułk Piechoty. Zarys historii i udział w wojnie obronnej 1939r”.

:: Andrzej Zawistowski
Dr Andrzej Zawistowski - historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od 1998 r., pracownik naukowy Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Oddzielnym polem badawczy Andrzeja Zawistowskiego są dzieje północno-wschodnich kresów Mazowsza. Jest on autorem bądź współautorem blisko stu publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Autor książki „Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego”, która pokazuje czterdziestopięcioletnie funkcjonowanie Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – w mieście pozbawionym tradycji przemysłowej, w którym pierwotnie mieszkało mniej osób niż planowano zatrudnić w budowanej fabryce. Nie jest to jednak tylko monografia kombinatu. Autor ciekawie przedstawił warunki życia w PRL, szczególnie w latach pięćdziesiątych, kiedy władze głosiły zasadę równomiernego rozmieszczenia przemysłu w całym kraju i aktywizacji terenów słabiej uprzemysłowionych przez tworzenie tam nowych zakładów, oraz sześćdziesiątych. Dzięki temu na przykładzie Zambrowa czytelnik może poznać zmiany gospodarcze, społeczne, mentalne, kulturowe i polityczne, do jakich doszło w wyniku lokalizacji dużych inwestycji przemysłowych w małych miastach.

:: Romuald Sinoff:
Jest emerytowanym nauczycielem Zespołu Szkół Ekonomicznych. Brał udział w konkursach poetyckich tygodnika „Kontakty” – „O kwiat akacji” w roku 1982, 1985 i 1986, uzyskując trzy wyróżnienia. Nagrodzony w 1990 r. w Ogólnopolskim Konkursie „Pamiętniki nauczycieli” oraz w 1996 r. w konkursie poetyckim Zespołu Szkół Ekonomicznych. Finalista „Czerwcowego Konkursu Jednego Wiersza – 2006” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
W kwietniu 2009r. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie wydał publikacje Romualda Sinoffa „Moje miasto a w nim … ulica Mazowiecka” w której autor opisuje wydarzenia z dzieciństwa w środowisku ul. Mazowieckiej i miasta Zambrów.

:: Ireneusz Krystowski
Urodził się w Wądołkach Bućkach niedaleko od Zambrowa. Nieliczne teksty publikował najpierw w biuletynach. Publikował też w „Głosie Nauczycielskim”, w „Oświacie i Wychowaniu” oraz w „Głosie Wielkopolskim”. Jest autorem podręcznika szkolnego pt. „Język polski dla klasy III szkoły zawodowej”. Ostatnio opublikował wiele tekstów w „Wiadomościach Zambrowskich”, „Wieściach Zambrowskich” i „Monitorze Zambrowskim”. Gros tego, co dotąd napisał, drzemie w rękopisach.
We wrześniu 2008 r. wydał książkę pt. „ZAMBRÓW KOCHANY … Po części Gawęda”.

Kategoria Inwestycja roku:
:: Kompleks sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
Nowo wybudowany kompleks sportowy, oddany został w całości do użytkowania w 2009 roku. W jego skład wchodzą: pełnowymiarowa hala sportowa, boisko przyszkolne z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, bieżnia lekkoatletyczna okólna, bieżnia prosta o nawierzchni poliuretanowej, skocznia wzwyż, skocznia w dal, rzutnia pchnięta kulą, zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i hali sportowej. Realizacja całego kompleksu była możliwa dzięki, m.in. programowi Ministerstwa Sportu „BLISKO SPORTU” przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, PZU S.A. i PZU Życie S.A. Wybudowany nowoczesny, dobrze wyposażony i bezpieczny kompleks przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Zambrów, nieposiadającej tego typu zaplecza jest rozwiązaniem nowatorskim, umożliwiającym propagowanie sportu, jako czynnika niezbędnego dla rozwoju i wychowania młodych ludzi. Dzięki powstaniu obiektów budowlanych bez barier architektonicznych osoby niepełnosprawne mają dostęp zarówno do obiektów sportowych, jak i do korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych.

::Lodowisko i boisko do gry w piłkę plażową
Sztuczne lodowisko o wymiarach 20 m x 40 m zostało otwarte 1 stycznia 2009 r. i funkcjonowało do 15 marca 2009 r. Pomimo spartańskich warunków w zakresie zaplecza technicznego z lodowiska skorzystało ponad 16 tys. 805 osób, w tym 2 tys. 965 w ramach wejść grupowych oraz 13 tys. 840 wejść indywidualnych. Dziennie średnio z lodowiska korzystało 500 osób. W okresie od 16 września do 17 grudnia 2009 powstał nowy budynek zaplecza technicznego, w którym znajdują się pomieszczenia: kasy, wypożyczalnia łyżew, przebieralnia z ławeczkami i szafkami depozytowymi na buty i toalety. Na potrzeby lodowiska zamontowano agregat z pełnym odzyskiem ciepła, co pozwoliło na jego wykorzystanie do ogrzewania budynku i podgrzewania wody służącej do pielęgnacji tafli lodowiska. Jako ciekawostkę można podać fakt, że jest to pierwsza w naszym kraju instalacja lodowiska, gdzie odzysk ciepła z agregatu jest wykorzystywany w takim zakresie. Boisko do gry w piłkę plażową funkcjonowało w miejscu po zdemontowanej instalacji ziębniczej lodowiska w okresie od 11 lipca do końca wrześnie 2009 r. Mieszkańcom Zambrowa zostały udostępnione dwa pełnowymiarowe boiska do piłki siatkowej, kącik dla maluchów, który również chętnie był odwiedzany przez najmłodszych mieszkańców Zambrowa, miejsce do opalania z leżakami. W 2009 r. w okresie letnim z boiska skorzystało ponad 2,5 tys. osób. Ogromne zainteresowanie ze strony dzieci i młodzieży oraz starszych mieszkańców Zambrowa takimi formami wypoczynku przerosło oczekiwania organizatorów. Jest to też bardzo dobra forma promocji Zambrowa wśród osób przyjezdnych i odwiedzających nasze miasto.

::Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie
Tereny pod inwestycje znajdują się w południowej części miasta Zambrów. Należy podkreślić, że ten projekt jest pierwszą zakończoną inwestycją, która otrzymała środki z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Poszczególnymi elementami inwestycji są: wykonanie dróg, wykonanie parkingów i chodników, sieć kanalizacji deszczowej, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, wykonanie pasów zieleni, sieć oświetlenia drogowego. Na terenach inwestycyjnych powstaną przedsiębiorstwa, w których pracę znajdą bezrobotni z terenu miasta oraz powiatu zambrowskiego. Inwestycja przyczyni się w szczególności do:
- stworzenia przedsiębiorcom możliwości utworzenia kompleksu zakładów produkcyjnych i usługowych położonych na zwartym obszarze 19,01 ha,
- zapewnienia terenom inwestycyjnym o powierzchni 28,92 ha warunków do prowadzenia działalności gospodarczej poprzez dostęp do infrastruktury technicznej i drogowej,
- pozyskania co najmniej dwóch firm, których działalność oparta jest na zaawansowanych technologiach, wprowadzających innowacje,
- stworzenia ok. 300 nowych miejsc pracy w mieście.
Warto zwrócić uwagę, że inwestycja Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie została doceniona przez Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Zajęła II miejsce w Rankingu „Atrakcyjność Inwestycyjna Samorządów Województwa Podlaskiego 2009”.

::Budowa restauracji Impresja – Wiesław Kaczyński
Restauracja Impresja to kameralny lokal, który kieruje swoje usługi do miłośników kuchni polskiej z akcentami kuchni światowej. W budynku, oprócz restauracji, znajduje się sześć pokoi gościnnych. Elegancki wystrój i dobre wyposażenie umożliwia obsługę bankietów i imprez okolicznościowych dla ok. 50 osób. Inwestycja szacowana na 1 800 tys. zakończyła się w 2009 roku. Tym samym w Zambrowie pojawił się lokal, w którym można kulturalnie i miło spędzić czas w gronie znajomych. Pięknie zagospodarowany został również teren wokół obiektu. Przybyło także kilka miejsc pracy.

Kategoria Upowszechnianie kultury fizycznej
:: Anna Kaczyńska
Instruktor rekreacji ruchowej, samoobrony i aerobiku. Od 12 roku życia trenuje Karate Kyokushin. Zaczynała pod okiem Dariusza Syrnickiego w Łomży. Obecnie sama jest instruktorem Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin i aktywnym zawodnikiem występującym w barwach Zambrowa. W 2001 roku otrzymała powołanie do Kadry Narodowej, od tego czasu godnie reprezentuje swój kraj na turniejach międzynarodowych. Również rok 2009 należał do obfitych w sukcesy sportowe. Na początek roku w styczniu Ania zdobyła złoty medal na Otwartych Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych (Los Angeles), w maju brąz na Mistrzostwach Europy na Ukrainie (Kijów)w swojej kategorii +65 kg. W sierpniu z Mistrzostw Świata (Tokio) wróciła bez medalu, ale na wysokiej 5-tej pozycji w świecie. Na zakończenie sezonu w listopadzie znów stanęła na podium na Mistrzostwach Europy w Otwartej Kategorii w Paryżu, zdobywając brązowy medal.

:: Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 ,,Akademia Malucha
Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola Nr 1 ,,Akademia Malucha” realizuje program dydaktyczno – wychowawczy tworzy model przedszkola ukierunkowanego na kształcenie innowacyjne, kształcenie wielokierunkowe, kształcenie umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka, w tym, rozwój fizyczny. Realizując treści programowe, ważną rolę przypisuje się szeroko definiowanej kulturze fizycznej.
W 2004 roku zespół nauczycieli przedszkola opracował i wdrożył innowacyjny program autorski „Ruch rzeźbi umysł”, który z sukcesem realizowany jest od 7 lat. W ciągu 7 lat przedszkole było sześciokrotnym organizatorem Zambrowskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Efektem cotygodniowych zajęć, jakie odbywają się w ciągu całego roku szkolnego jest pokaz zdobytych umiejętności pływania oraz zajęcie I miejsca w Wodnej Olimpiadzie Przedszkolaków. W ramach współpracy z warszawskim Przedszkolem nr 240 im. „Polskich Olimpijczyków” reprezentacja przedszkola trzykrotnie brała udział w Bielańskim Biegu Przedszkolaków – „Zabawa w sport”. W przedszkolu od września działa Akademia Przyjaciół Sportu pod honorowym patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

:: Andrzej Czworkowski
Nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie. Bardzo mocno zaangażowany w działalność sportową w szkole i na terenie miasta. Początki związane są z pracą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie, gdzie realizował się w prowadzeniu zajęć SKS z piłki koszykowej i nożnej, przygotowując uczniów do współzawodnictwa o mistrzostwo województwa. W tym okresie zdobył umiejętności sędziowskie z piłki koszykowej, które w późniejszym czasie pozwoliły mu zostać sędzią koszykówki. Osiągnięte sukcesy:
VI miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt w roku 2001/2002,
VIII miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt w roku 2005/2006; 2006/2007
VII miejsce w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w Piłce Koszykowej Dziewcząt w roku 2007/2008
I miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów w latach: 2001, 2006, 2007, 2008, 2009
I miejsce w VIII Turnieju Niepodległości w Piłce nożnej – 2008 r.
I miejsce w I Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanym z okazji Dnia Patrona ZSA w Zambrowie – 2009 r.
I miejsce w X Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów w Kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych – 2009 r.
I miejsce w IV Lidze Futsalu Województwa Podlaskiego Szkół Ponadgimnazjalnych – 2009 r. (awans do III ligi)
I miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Szkół Średnich o Puchar Starosty Zambrowskiego – 2009 r.
Obecnie zespół występuje w III lidze futsalu mistrzostw województwa. Pan Czworkowki przez cztery lata pracował jako trener w Klubie „Olimpia” Zambrów, zaszczepiając w młodzieży zamiłowanie do uprawiania piłki nożnej.

:: Artur Więzowski
Jest prezesem i trenerem Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate od 15 lat. W tym czasie rozpropagował sztukę walki karate w regionie, wyrabiając tym samym sobie i tej dyscyplinie dużą renomę. Przez lata jego uczniowie zdobywali najwyższe miejsca na zawodach stopnia regionalnego, jak i ogólnopolskiego. W roku 2009 był organizatorem Otwartych Mistrzostw Polski Kyokushin Budokai, które miały miejsce w Zambrowie. Jego podopieczni wywalczyli na nich aż 4 tytuły Mistrza Polski. Również młodzi zawodnicy senseja Artura zdobyli w ubiegłym roku wiele medali na Mistrzostwach Polski Juniorów w Choszcznie, zajęli oni wtedy I miejsce drużynowo, a indywidualnie wywalczyli 5 tytułów Mistrza Polski. Warto dodać, iż Mazowiecko-Podlaski Klub Karate zorganizował w 2009 roku obóz edukacyjno-sportowy w Łebie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym bezpłatnie wzięło udział 20 młodych karateków.

Kategoria Działalność społeczna i charytatywna:
:: ks. Dawid Rosiński
Ksiądz Dawid Rosiński jest duszpasterzem w parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, działa na rzecz młodzieży zambrowskiej organizując obozy narciarskie dla młodzieży i dzieci (styczeń/luty 2009 r. w Białym Dunajcu), kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z naszego miasta (lipiec 2009), parafiady (maj 2009). Ks. Dawid jest tez opiekunem grupy ministrantów i Oazy – Ruchu Światło Życie. Zajmuje się też grupą teatralną, wystawiając różnorodne sztuki teatralne na terenie parafii oraz miasta. Ks. Dawid współdziała z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie oraz Miejskim Przedszkolem nr 6 w Zambrowie. Jest osobą otwartą na potrzeby mieszkańców naszego miasta przywiązując szczególną uwagę do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kategoria Najlepszy uczeń:
podkategoria: szkoły podstawowe:
:: Weronika Trzeciak
Weronika Trzeciak – uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, jest wzorową uczennicą pod względem nauki i zachowania. Na świadectwie uzyskała imponującą średnią ocen 6,0. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, systematycznością i rzetelnością. Jest laureatką ogólnopolskich, wojewódzkich i regionalnych konkursów wiedzowych i sportowych, promując znakomicie szkołę i miasto.

:: Ewa Choromańska
Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie. W roku szkolnym 2008/2009 uzyskała najwyższą w szkole średnią ocen przedmiotów obowiązkowych 5,45, wzorową ocenę zachowania, 36 pkt. ze sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych. Za swoje osiągnięcia w nauce Rada Pedagogiczna przyznała jej tytuł „Prymusa Szkoły” 2008/2009. Aktywnie działała w Samorządzie Uczniowskim, wielokrotnie była laureatką konkursów recytatorskich. Zajmowała wysokie lokaty w sporcie. W roku szkolnym 2008/2009 zajęła I miejsce w Mistrzostwach Grupy Zachodniej w Pływaniu dziewcząt w ramach Igrzysk Szkół Podstawowych.

:: Piotr Olszewski
Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie w roku szkolnym 2008.2009. Na koniec roku szkolnego uzyskał średnią ocen 5,27. Był laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Na sprawdzianie zewnętrznym uczeń uzyskał maksymalną liczbę punktów. Zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Geniusz”. Piotr reprezentował szkołę również w licznych zawodach sportowych.

podkategoria szkoły gimnazjalne:
:: Krystian Powójski
W latach 2006-2009 był uczniem Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie. Na koniec roku szkolnego 2008/2009 uzyskał średnią ocen 5,6 z przedmiotów nauczania, które znalazły się na świadectwie ukończenia szkoły. Krystian Powójski łączył udział w różnorodnych konkursach z działalnością na rzecz szkoły, biorąc udział w uroczystościach szkolnych innych akcjach organizowanych na jej terenie, a także był aktywnie działającym harcerzem 3 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej GROTA.
Największe sukcesy Krystiana Powójskiego związane są z udziałem w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach tematycznych.

:: Ewelina Mendalka
W roku szkolnym 2008/2009 Ewelina Mendelka była uczennicą klasy III Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. Przez cały okres dotychczasowej nauki swoją postawą i uzyskiwanymi wynikami w nauce i pracy przyczynia się do promocji ZSO oraz Miasta Zambrów. Regularnie uzyskuje średnią ocen powyżej 5,00. Rok szkolny 2008/2009 zakończyła ze średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania: 5,8 oraz uzyskaniem świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem. Poza wzorową postawa uczniowską, wysoka kulturą osobistą wyróżnia się też zaangażowaniem w życie szkoły. Największe sukcesy uczennicy związane są z udziałem w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach tematycznych.

podkategoria szkoły ponadgimnazjalne:
:: Adam Zakrzewski
W roku szkolnym 2008/2009 Adam Zakrzewski był uczniem klasy III B I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. W wyniku rocznej klasyfikacji w roku szkolnym 2008/2009 uzyskał średnią ocen powyżej 4,9 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przez cały okres nauki Liceum osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce efektem, czego są uzyskiwane promocje z wyróżnieniem oraz indywidualne odznaki dla uczniów wyróżniających się w nauce i w pracy na rzecz szkoły. Adam Zakrzewski jest człowiekiem o różnorodnych zainteresowaniach, a szczególnie interesują go nauki ścisłe: matematyka, fizyka, informatyka oraz pożarnictwo.

Kategoria Najlepszy sportowiec:
:: Jakub Konopka
Kandydat uprawia karate już 6 lat. W tym okresie poczynił wyjątkowe postępy zdobywając tytuły Mistrzów Międzynarodowych Turniejów Karate, Powiatowych Turniejów Karate oraz Wojewódzkich Turniejów Karate. Stanął na najwyższym podium Mistrzostw Wielkopolski. W 2009 roku został Mistrzem Województwa Podlaskiego w swojej kategorii wagowej oraz zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów Karate Kyokushin Budokai. Kandydat jest najmłodszym Mistrzem Polski z Zambrowa.
Poza Karate osiągnął sukcesy sportowe w lekkoatletyce oraz zawodach pływackich. Ponadto od 3 lat intensywnie trenuje koszykówkę w klubie MTS Zambrów. W 2009 r. na turnieju minikoszykówki w Elblągu został uznany za najlepszego zawodnika swojej drużyny.

:: Anna Łoszewska
Kandydatka uprawia karate od 5 lat. W tym okresie poczyniła wyjątkowe postępy zdobywając tytuły Mistrzów Międzynarodowych Turniejów Karate, Powiatowych Turniejów Karate oraz Wojewódzkich Turniejów Karate. W 2009 roku została Mistrzem Województwa Podlaskiego w swojej kategorii wagowej oraz zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów Karate potwierdzając dwukrotnie swoje Mistrzostwo.

:: Karolina Ilczuk
Kandydatka uprawia karate od 6 lat. W tym okresie poczyniła wyjątkowe postępy zdobywając tytuły Mistrzów Międzynarodowych Turniejów Karate, Powiatowych Turniejów Karate oraz wojewódzkich Turniejów Karate. W 2009 roku została Mistrzem Województwa Podlaskiego w swojej Kategorii wagowej oraz zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Juniorów Karate.

Polecamy:
:: 30 nominowanych do Zambrowskich Żubrów
:: Wodecki zaśpiewa na gali wręczenia Żubrów

:: Laureaci Żubrów – Agnieszka Śledziewska
:: Laureaci Żubrów - Dorota i Stefan Milewscy
:: Laureaci żubrów – Zuzanna Pac
:: Laureaci żubrów - Tomasz Figatowski
:: Laureaci Żubrów - opiekun wolontariuszy Anna Kossakowska
:: Laureaci Żubrów – Zbigniew Stańczyk

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2008
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2008

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2007
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2007

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2006
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2006

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2005
:: Nominowaniu do Zambrowskich Żubrów 2005

:: Zambrowskie Żubry 2004

:: Zambrowskie Żubry 2003

:: Zambrowskie Żubry 2002
ŁL


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: