REKLAMA:

247 nowych małżeństw i 58 rozwodów

społeczeństwo
14.01.2010 r., godz. 06.20
Na koniec 2009 roku w Zambrowie było zameldowanych 22 928 osób, w tym niemal 11 tys. mężczyzn i o tysiąc więcej kobiet. Porównując liczbę mieszkańców do lat poprzednich widać powolny spadek ilości ludności. Nie ma jednak powodów do paniki. Niepokojąca jest jednak ilość rozwodów. W 2009 r. w Zambrowie ilość rozwodów stanowiła aż 23,5% ilości nowych małżeństw.

Na przestrzeni minionych dziesięciu lat liczba mieszkańców Zambrowa zmniejszyła się o 4,22 %. Z 23940 mieszkańców w 2000 r., do 23073 w roku 2008 i do 22928 w grudniu 2009 r. W ciągu 10 lat w Zambrowie ubyło więc ponad 1 tys. mieszkańców.

Zadawalający jest jednak dodatni przyrost naturalny. O ile w ciągu ostatnich 10 lat Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta odnotowywał średnio 161 zgonów rocznie (od 144 w 2002 r. do 179 w 2009 r.), o tyle średnia liczba urodzeń w ciągu minionych dziesięciu lat w Zambrowie wynosi 219 i od roku 2004, gdy urodziło się w ostatniej dziesięciolatce najmniej, bo zaledwie 178 dzieci, rośnie. W 2005 urodzeń było 216, w 2006 – 208, w 2007 – 229. Rekordowy pod względem urodzeń był rok 2008. Urodziło się wtedy 251 dzieci. W ubiegłym (2009 r.) w naszym mieście urodziło się natomiast 228 dzieci.

Ostatnie trzy lata (2007, 2008 i 2009) rekordowe były pod względem ilości ślubów, odpowiednio: 258, 259 i 247, podczas gdy jeszcze dziesięć lat temu ilość ślubów oscylowała w okolicach 200 rocznie.

Niestety bardzo dużo małżeństw, bo statystycznie jedno na nowe cztery - się rozpadło. Jest to bardzo dużo. W minionym roku, podobnie jak 2006 w Zambrowie było 58 rozwodów (w 2006 – 59). Ilość rozwodów stanowi więc 23,5% ilości nowych małżeństw zawartych w naszym mieście w 2009 roku. Najwięcej rozwodów było w 2005 – 76.

Ilość separacji od czterech lat kształtuje się na poziomie 3 - 4 rocznie, podczas gdy w 2004 r. i 2005 r. ilość separacji w Zambrowie wynosiła 10 i 11 rocznie, a w latach: 2000 i 2002 nie odnotowano ani jednego przypadku separacji.

Na pobyt czasowy w Zambrowie w 2009 roku zameldowanych było 331 osób, czyli o 60 więcej niż w roku poprzednim i średnio o 100 więcej niż w latach 2000-2003.

Od 5 lat nową „rubryką”, w której zaczęły pojawiać się „liczby” jest „wymeldowani z pobytu stałego za granicę”. W 2005 takich osób było 38, w 2006 – 19, w 2007 – 51, w 2008 – 33, a w 2009 – 30.

Mimo, że w ciągu 10 lat liczba ludności zmniejszyła się o tysiąc, a w porównaniu z rokiem poprzednim o 145, nie mamy jednak powodów do wpadania w panikę. Zambrów nie staje się miastem emerytów i rencistów. Wprost przeciwnie. Wiele osób zakłada tu rodziny i dużo nowych małżeństw decyduje się na pozostanie lub osiedlenie w Zambrowie. Dowodem są pękające w szwach od kilku lat przedszkola oraz rosnący popyt na mieszkania, mimo budowy nowych bloków.

Specjaliści szacują, że faktyczna liczba mieszkańców od 10 lat kształtuje się na takim samym poziomie, a na spadek danych statystycznych bardziej wpływa oficjalne zgłaszanie wymeldowania z powodu stałego wyjazdu za granicę (od 30 lat wielu mieszkańców Zambrowa wyjeżdża za granice, a dopiero w ostatnich 4 zauważane jest formalne zgłaszanie tego faktu i dokonywanie wymeldowania) oraz wyprowadzanie się całych rodzin do podzambrowskich miejscowości do powstających jak grzyby po deszczu w ostatnich latach osiedli domków jednorodzinnych poza granicami Zambrowa. Osoby takie, w praktyce pozostają w Zambrowie, gdzie nadal się uczą, pracują lub prowadzą działalność gospodarczą. Jednak wg danych administracyjnych, mieszkając na wsi, wymeldowali się z Zambrowa, co wpływa na spadek ilości ludności w statystykach.

Pocieszający jest też fakt dodatniego przyrostu naturalnego oraz rosnącej ilości narodzin. Pod tym względem nie dość, że nie odbiegamy od innych miast w Polsce o podobnej wielkości, ale je o wiele wyprzedzamy (w dobrym tego słowa znaczeniu).

Polecamy:
:: Coraz więcej urodzeń, a mimo to nas ubywa
:: W 2007 r. co 5 małżeństwo się rozpadło
:: W Zambrowie coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód
:: Czy „Zambrów umiera powoli”?
:: Statystyka obywatelska Zambrowa
GZ


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: