REKLAMA:

Znamy już nominowanych do Zambrowskich Żubrów za 2007 r.

kultura
07.02.2008 r., godz. 08.40
W sobotę za dwa tygodnie, 23 lutego wielka gala „Zambrowskie Żubry 2007”. Wtedy poznamy tegorocznych laureatów nagrody Burmistrza Miasta Zambrowa. Będzie to już ósma edycja konkursu. Przez pierwsze 4 lata nagrody przyznawane były tylko w dwóch kategoriach: twórcy kultury i upowszechnianie kultury. Obecnie, już po raz czwarty, nagrody przyznawane będą w 7 kategoriach:
:: Kategoria I – Sponsor Roku – Nagrody: Złoty Żubr, Srebrny Żubr, Brązowy Żubr
:: Kategoria II – Twórczość artystyczna i upowszechnianie kultury
:: Kategoria III – Inwestycja roku
:: Kategoria IV – Upowszechnianie kultury fizycznej
:: Kategoria V – Działalność społeczna i charytatywna
:: Kategoria VI – Najlepszy uczeń
:: Kategoria VII – Najlepszy sportowiec
W kategorii Sponsor kapituła przyznaje zazwyczaj trzy żubry: złotego, srebrnego i brązowego. W pozostałych kategoriach przyznawany jest Złoty Żubr.

Poniżej przedstawiamy sylwetki osób nominowanych do tegorocznych Zambrowskich Żubrów. Przypomnijmy, że nagrody, które zostaną przyznane dotyczą działalności w minionym roku.

Kategoria: Sponsor roku:
:: Kampania Piwowarska S.A.
Jest jednym z głównych sponsorów imprez jakie organizuje Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Większe imprezy plenerowe, którym towarzyszyła Kampania w roku 2007 to: Dni Zambrowa i Pożegnanie Lata.
:: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.
Spółka jest sponsorem imprez organizowanych przez MOK, np. Dni Zambrowa, Jubileusz Pięciolecia Zespołu Instrumentalnego „Camerata”, Pożegnanie Lata.
:: Harry and Son
Firma pana Henryka Radzikowskiego również sponsoruje imprezy kulturalne w Zambrowie. W 2007 roku Harry and Son sponsorował: Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata, Jubileusz Pięciolecia Zespołu Instrumentalnego „Camerata”.
:: Bank Spółdzielczy w Zambrowie
Również jest jednym z głównych sponsorów imprez kulturalnych w mieście. W 2007 roku BS wsparł: Dni Zambrowa, Pożegnanie Lata, Zambrowskie Żubry oraz wydanie tomiku poezji Zbigeniwa Jacha pt.: „... od serca”.

Kategoria: Twórczość i upowszechnianie kultury:
:: Zbigniew Teofil Jach
Znany społeczności zambrowskiej ze swoich oryginalnych zainteresowań, związanych główne z historią Zambrowa i regionu. W 2007 roku wydał swój pierwszy tomik poezji pt. „... od serca”, który w znakomitej większości dotyczy mieszkańców oraz miasta Zambrów.
:: Zambrowska Kapela Eli
Kapela funkcjonuje przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Zambrowie od kwietnia 2004 r. Prowadzona jest przez Panią Elżbietę Bagińską (stąd jej nazwa). W swoim bogatym repertuarze posiada piosenki ludowe podlaskie, kurpiowskie, lwowskie oraz o Zambrowie. Występując na przeglądach i konkursach przyczynia się do promocji gminy, miasta i powiatu zambrowskiego. W 2007 roku Kapela zajęła I miejsce w kategorii „kapele” w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2007 oraz III miejsce w kategorii kapel nietradycyjnych w XIV Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2007 r.
:: Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Zambrowie
Prezentuje swoje umiejętności na koncertach muzycznych organizowanych na Stadionie Miejskim i uroczystościach przy okazji świąt państwowych. Najważniejszym osiągnięciem w 2007 roku było zdobycie na Mistrzostwach Europy Orkiestr Dętych
w Rastede w Niemczech srebrnego medalu za wykonanie dwóch utworów i brązowego medalu za musztrę paradną.
:: Teatr Form Różnych
W 2007 roku wyreżyserował kilka nowych przedstawień: „Uroki życia wg Teatru Form Różnych”, „Koncert dla Ewy”, które wystawiał przy okazji różnych imprez kulturalnych w Zambrowie, przeglądów oraz konkursów. Głównym osiągnięciem w 2007 roku było wyróżnienie i puchar dyrektora Miejskiego Centrum Kultury na Międzynarodowym Przeglądzie Spółdzielczych Zespołów Artystycznych „Tęcza Polska” w Polanicy Zdroju.
:: Zespół Instrumentalny „CAMERATA”
W 2007 roku Zespół obchodził jubileusz pięciolecia istnienia. W ubiegłym roku członkinie Cameraty wspierały między innymi: Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uświetniły swoimi występami wieczory kolęd, zagrały podczas zorganizowanego przez MOK „Koncertu dla Ewy”, wzięły udział w inauguracji „Sezonu Kulturalnego 2007/2008” oraz wielu innych miejskich imprezach kulturalnych.
: Waldemar Skawski
Bardzo aktywnie współpracuje z Biurem Promocji Miasta, „Monitorem Zambrowskim”, a także Zambrowskim Portalem Internetowym, poprzez udostępnianie zebranych przez siebie fotografii, umożliwiając tym samym wszystkim mieszkańcom poznanie wielu ważnych faktów z życia naszego miasta. Historyczne zdjęcia Zambrowa przekazywane przez niego do materiałów promocyjnych są opatrzone profesjonalnym i wnikliwym komentarzem. Zawsze służy swoją wiedzą z zakresu dziejów miasta.

Kategoria: Inwestycja roku:
:: Grażyna i Bogdan Kaczyńscy
Nominacja za budowę „Ambasady” w Zambrowie. Państwo Kaczyńscy zainwestowali w budowę nowego budynku oraz zagospodarowanie terenu z zachowaniem historii naszego miasta (pozostawiono tę samą historyczną nazwę). Inwestycja zakończyła się w 2007 roku, w budynku powstały miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej oraz usługowej.
:: Krzysztof Sobuta
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja” w Zambrowie otrzymał nominację za realizację budowy budynków mieszkalnych przy ul. Raginisa w Zambrowie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na lokale mieszkalne prezes podjął się realizacji nowych inwestycji. W 2007 roku oddano do użytku dwa nowe bloki. Podczas realizacji inwestycji współpracowano z firmami działającymi na terenie miasta, dzięki czemu grono mieszkańców znalazło tam zatrudnienie.

Kategoria: Upowszechnianie kultury fizycznej:
:: Leszek Chodkiewicz
Nauczyciel wychowania fizycznego w SP 3. Jego podopieczni od kilku lat odnoszą sukcesy pływackie. Uczennice tej szkoły są trzykrotnymi mistrzyniami Grupy Zachodniej w pływaniu. W roku szkolnym 2006/2007 pływaczki zajęły IV miejsce w województwie podlaskim. W 2007 roku koszykarki prowadzone przez pana Leszka Chodkiewicza zajęły IV miejsce w Finale Igrzysk Województwa Podlaskiego.
:: Miejskie Przedszkole Nr 1 Akademia Malucha
W 2007 roku po raz czwarty było organizatorem Zambrowskiej Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. Ponadto przedszkolaki z Akademii Malucha aktywnie włączają się w coroczną jesienną edycję „Cała Polska Biega”. Czteroosobowa reprezentacja przedszkola wzięła udział w Bielańskim Biegu Przedszkolaków – „Zabawa w sport”, który odbył się na terenie AWF w Warszawie.
:: Andrzej Bart
Pracownik Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie, który wykazuje się dużą aktywnością w dziedzinie nauki pływania osób w każdym wieku oraz w upowszechnianiu zasad bezpiecznego korzystania z wody. Udział w maratonach pływackich, praca na otwartych akwenach, a także jego osobiste cechy charakteru powodują, że jest on wzorem dla młodych adeptów tego zawodu.
:: Robert Gaździk
Instruktor karate. Jego praca wolontariacka przyczyniła się do wielu sukcesów Klubu „OYAMA KARATE” i prestiżu Zambrowa w tej dziedzinie sportu. Prowadzeni przez niego zawodnicy z Zambrowa i z Powiatu Zambrowskiego stawali w 2007 roku i w latach poprzednich na podium Mistrzostw Polski Północno-Wschodniej na podium Międzynarodowych Turniejów Karate, byli Mistrzami Powiatu i Wojewódzkiego Turnieju Karate.
:: Zbigniew Stańczyk
Trener drużyny juniorów młodszych w Zambrowskiej „Olimpii”, który osiąga w swojej pracy znaczące sukcesy w wychowaniu młodych piłkarzy. Drużyna, którą prowadzi osiąga bardzo dobre wyniki biorąc udział w rozgrywkach o mistrzostwo województwa podlaskiego, jak również w takich turniejach jak: Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej REMES CUP w Opalenicy. W 2007 roku czterech zawodników brało udział w sprawdzianie młodych piłkarzy na zaproszenie klubu „LEGIA” Warszawa.

Kategoria: Działalność społeczna i charytatywna:
:: Andrzej Trochimowicz
Nauczyciel Miejskiego Gimnazjum Nr 1. Aktywnie pracuje społecznie na rzecz szkoły i miasta, szczególnie na rzecz rozwijania samorządności, odpowiedzialności i wartości służących demokracji w środowisku szkoły jak i miasta. Dzięki jego zaangażowaniu i kierowanej przez niego młodzieży możliwa była realizacja wielu imprez i uroczystości miejskich. O efektach działalności społecznej i charytatywnej w latach 2002-2008 z organizowanych kwest i imprez z okazji kolejnych finałów WOŚP świadczy kwota zebrana i przekazana na konto fundacji WOŚP wynosząca ok. 160 301 złotych.
:: Jadwiga Paździor
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie. Wielkim osiągnięciem Jadwigi Paździor jest zakup i wyposażenie w latach 2002-2007 własnościowych spółdzielczych mieszkań dla 9 wychowanków oraz wdrażanie przedsięwzięć umożliwiających realizację opieki nad dzieckiem i rodziną w 2007 r. W tym samym roku Jadwiga Paździor otrzymała nagrodę specjalną w zakresie pomocy społecznej Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Osobiście zaangażowała się w pomoc przy znalezieniu i wyposażeniu mieszkania dla bezdomnej osoby, której syn jest wychowankiem domu dziecka.
:: Koło Wolontariatu przy Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości
Koło skupia młodych ludzi, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas drugiemu człowiekowi. Opiekunem Koła jest pani Anna Kossakowska – nauczyciel ZSA w Zambrowie. Działalność Koła ma podwójny wymiar. Pierwszy to organizacja akcji charytatywnych na terenie szkoły. Drugi - to działalność pozaszkolna, która opiera się na ścisłej współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Zambrowie prowadzonym przez „Caritas” Diecezji Łomżyńskiej. Ponadto członkowie Koła współpracują z Oddziałem Dziecięcym Szpitala Miejskiego w Zambrowie, gdzie prowadzą sukcesywne dyżury i odwiedziny dzieci. Członkowie aktywnie uczestniczyli przy organizacji międzyszkolnej II Sesji Humanistów.
:: Dorota Zimacka
Jest liderem szkolnego klubu 4H, w ramach którego prowadzi działalność społeczną i charytatywną na rzecz lokalnej społeczności, jest współautorką międzynarodowego programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” i obecnie aktywnie uczestniczy w pracach nad tym projektem. Podopieczni Pani Doroty od szeregu lat realizują programy prośrodowiskowe np.: „Do Unii Europejskiej w zgodzie z naturą”, „Bocian”, „Dla Ziemi dla siebie – zostań przyjacielem Ziemi”, „Sprzątanie Zambrowa”, „Czysty Zambrów”, „Ziemia dla przyrody”, „Poznaj i chroń przyrodę przyszłych pokoleń”.

Kategoria: Najlepszy uczeń
Podkategoria: Szkoły podstawowe
:: Mateusz Świerżewski
Szkoła Podstawowa Nr 3. Na koniec roku szkolnego 2006/2007 uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych 5,3. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Działał w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego. Został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego. Otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur” w kategorii „BENIAMIN”. Okazał się zwycięzcą w konkursie „80 lat Diecezji Łomżyńskiej” zajmując I miejsce w finale na najwyższym szczeblu diecezjalnym.
:: Dagmara Marlena Kacprzak
Szkoła Podstawowa nr 4. Szkołę podstawową ukończyła z bardzo wysoką średnią 5,7 i wzorowym zachowaniem. Do najważniejszych sukcesów w roku szkolnym 2006/2007 należą: uzyskanie tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego, tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego oraz tytułu finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Zajęła I miejsce w województwie podlaskim w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym MAT 2007, uzyskała wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2007
Podkategoria: szkoły gimnazjalne
:: Andrzej Wiktor Dunikowski
Miejskie Gimnazjum Nr 1. W 2007 roku zajął I miejsce w II Konkursie Historycznym „Tadeusz Kościuszko – życie i działalność” w kategorii gimnazjów powiatu zambrowskiego. Dwukrotnie zajął II miejsce w III i V edycji konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”. Zdobył I miejsce w konkursie Humanistycznym Omnibus organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Ziemi Łomżyńskiej, II miejsce w III edycji konkursu „U wrót Europy” oraz III miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Historyczny Krąg.
:: Adam Żychowski
Miejskie Gimnazjum Nr 1. Na koniec roku 2006/2007 uzyskał średnią ocen 5,8 z przedmiotów obowiązkowych. Zajął II miejsce w II konkursie Historycznym „Tadeusz Kościuszko – życie i działalność”, III miejsce w V edycji konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”. Zdobył dwukrotne wyróżnienie za uzyskany wynik w Międzynarodowym Konkursie KANGUR matematyczny. Laureat aż 4 konkursów przedmiotowych: Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego i Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. W 2007 roku otrzymał stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego.
Podkategoria: szkoły ponadgimnazjalne
:: Agnieszka Piechocińska
Zespół Szkół Ogólnokształcących. Rok szkolny 2006/2007 zakończyła ze średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów nauczania 5,2 oraz uzyskaniem świadectwa promocyjnego z wyróżnieniem. Pełni funkcję redaktora naczelnego szkolnej gazetki „Sapere aude”. Jest bardzo aktywnym członkiem społeczności ZSO w Zambrowie pracując na rzecz szkoły jako wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Sukcesy osiągnięte przez Agnieszkę w 2007 roku to: I miejsce w II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pisemnego Języka Rosyjskiego, tytuł laureata II stopnia w VIII Edycji Międzynarodowego Konkursu Języka Angielskiego test Oxford Plus, tytuł „Mistrza Ortografii” w Konkursie Ortograficznym Mistrz Ortografii Zambrowa.

Kategoria: Najlepszy Sportowiec
:: Jakub Strękowski
Jako uczeń Miejskiego Gimnazjum Nr 1 zdobył srebrny medal w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Koszykówce Chłopców w roku szkolnym 2006/2007, zdobył tytuł najskuteczniejszego strzelca drużyny, zdobył wicemistrzostwo Województwa Podlaskiego Kadetów w Koszykówce Chłopców w sezonie 2006/2007. Przyczynił się do zwycięstwa drużynowego w grupie zachodniej oraz zajęcia 7 miejsca w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w Pływaniu Chłopców.
:: Robert Gaździk
Należy do Seniorów Klubu „Oyama Karate” i startuje w bardzo trudnej kategorii wiekowej, gdzie występują najlepsi zawodnicy z kraju i Europy. Do jego sukcesów należą złoty i srebrny medal w Mistrzostwach Wielkopolski oraz Brązowy medal w Mistrzostwach Polski Oyama Karate.
:: Bartosz Konopka
Zawodnik Klubu „Oyama Karate”. W 2007 roku zdobył złoty i srebrny medal w Mistrzostwach Wielkopolski, srebrny medal na Mistrzostwach Polski Oyama Karate, brązowy medal na Mistrzostwach Polski Shinkyokushin oraz złoty medal na Międzynarodowym Turnieju Karate.
:: Wojciech Kowalczyk
Wychowanek klubu „Olimpia” Zambrów. Na boisku występuje w roli napastnika. Jest wyróżniającym się piłkarzem drużyny występującej w IV lidze. W każdym sezonie należy do najlepszych strzelców bramek. Po rundzie jesiennej sezonu 2007/2008 jest najskuteczniejszym zawodnikiem w IV lidze prowadząc w klasyfikacji najlepszego strzelca.


O przyznaniu Żubrów we wszystkich kategoriach spośród osób nominowanych zadecyduje jak zwykle Kapituła Nagrody składająca się z 10 osób powołanych przez Burmistrza Miasta Zambrów. W skład Kapituły wchodzą: Zbigniew Korzeniowski – Przewodniczący Komisji, Zyta Brysacz - Z-ca Przewodniczącego Komisji, Janina Komorowska, Teresa Szumowska, Anna Wiśniewska, Henryk Kosieradzki, ks. Jerzy Samsel, Sławomir Skrzypkowski, Marian Skibiński i Ewa Glińska.

Polecamy z naszego Archiwum:
:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2006 z dn. 24.02.2007 r.
:: Nominowani do nagrody Zambrowski Żubry 2006 z dn. 21.02.2007 r.
:: Zambrowskie Żubry 2005 z dn. 27.02.2006 r.
:: Zambrowskich Żubrów 2005 - Nominowani z dn. 23.02.2006 r.
:: Zambrowskie Żubry 2004 z dn. 28.02.2005 r
:: Zambrowskie Żubry 2003 z dn. 01.03.2004 r.
:: Zambrowskie Żubry 2002 z dn. 02.03.2003 r.
źródło: UM Zambrów
oprac. Grzegorz Zawistowski


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: