REKLAMA:

Niebawem w „Czwórce” początek rekrutacji do klasy sportowej o profilu pływackim

edukacja
09.03.2018 r., godz. 21.30
Kandydaci do klas pierwszych mogą rozpocząć naukę w klasie sportowej o profilu pływanie. Warto wiedzieć, że przy rekrutacji do klasy sportowej nie obowiązują zasady rejonizacji szkół.

Już niedługo niektóre przedszkolaki będą mogły z tornistrem na plecach przekroczyć szkolne mury. To bardzo ważny moment zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Szkoły natomiast przygotowują różne ciekawe propozycje dla przyszłych uczniów.

W Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie kandydaci do klas pierwszych mogą rozpocząć naukę w klasie sportowej o profilu pływanie. Dokumenty można składać już od poniedziałku.

Terminy rekrutacji
:: Składanie podań - zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie kandydata do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie - od 12 do 27 marca 2018 r. (sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie).
:: Test prób sprawności fizycznej odbędzie się w dniu 28 marca 2018 r. (środa) o godzinie 16:00 - hala sportowa nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.
:: Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych, podane będą  przez Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną do dnia 4 kwietnia 2018r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.
:: Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 6 kwietnia 2018 r. - sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie do godz. 15:00.
:: Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od 09 do 10 kwietnia 2018 r.
:: Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
11 kwietnia 2018r. sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie.

Wymagane dokumenty od kandydata do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie złożone do szkoły do 27 marca 2018r.:
:: Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie wraz z orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej
:: Pisemna zgoda  rodziców/opiekunów prawnych na zwiększoną ilość godzin wychowania fizycznego w klasie sportowej do co najmniej 10 godzin tygodniowo.
:: Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w teście sprawnościowym.

Do pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:
:: w roku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej ukończył lub ukończy 7 lat (rocznik 2011),
:: w roku 2018 kończy 6 lat (rocznik 2012) i korzysta z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2017/2018 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęci nauki
w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
:: ma bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
:: uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Komisje Rekrutacyjną
:: posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej
o profilu pływanie.

Kandydat w teście sprawnościowym może uzyskać maksymalnie 18 punktów. Pozytywne zaliczenie próby sprawności fizycznej to osiągnięcie przez kandydata minimum 9 punktów.
W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę wyniki prób sprawnościowych.

Szczegółowych informacji udziela Rafał Dmochowski (tel. 519 185 567) oraz dyrekcja SP4.
Druki wniosków i zgód rodziców są dostępne w załączniku do tego artykułu.

Rodziców zainteresowanych przyjęciem dziecka do klasy sportowej dyrekcja szkoły zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22 marca o godzinie 16:00 w stołówce szkolnej.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: