REKLAMA:

1 marca nie tylko waloryzacja emerytur

wiadomości z kraju
28.02.2018 r., godz. 16.30
Od 1 marca 2018 waloryzacji ulegnie nie tylko emerytura powszechna, ale także przysługujące od świadczenia dodatki.

W marcowych terminach płatności 2018 roku przeprowadzona zostanie waloryzacja, o czym informowaliśmy w artykule: ZUS zwaloryzuje emerytury i renty. Podlegają jej świadczenia przyznane z urzędu lub na wniosek zgłoszony przed dniem 1 marca 2018 r. i prawo do tych świadczeń powstało do dnia 28 lutego 2018r. Waloryzacja odbywa się poprzez pomnożenie kwoty świadczenia przysługującej na ostatni dzień lutego tego roku przez wskaźnik wynoszący 102,98%.

Jak się okazuje, waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część całego procesu. Podwyżką objęte są również dodatki i świadczenia pieniężne:
:: dodatek dla sieroty zupełnej - 405,67 zł,
:: dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie - 215,84 zł,
:: dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji - 323,76 zł
:: dodatek kombatancki - 215,84zł,
:: dodatek kompensacyjny - 32,38 zł,
:: świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości - 215,84 zł,
:: świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym, ustalone w wysokości niższej niż maksymalna, od 1.03.2018 r. wynosi 10,82 zł za 1 miesiąc, maksymalnie 205,07 zł za 19 miesięcy.

Komu wyrównanie za rok
Podwyższeniu do kwoty najniższej renty podlegają emerytury z urzędu przyznane przed 1 marca 2017 r. osobom, które na dzień 28.02.2017 r. nie posiadały stażu pracy uprawniającego do podwyższenia do kwoty emerytury najniższej, wynoszącego 20 lat okresów stażowych dla kobiety albo 25 lat dla mężczyzny.

ZUS wypłaci wyrównania za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. w przypadku emerytur ustalonych w kwocie niższej niż odpowiednio 1000 zł albo 750 zł, chyba że świadczenie uległo podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej po 28.02.2017 r., a przed 01.03.2018 r. W takim przypadku wyrównanie przysługuje za okres od 1 marca 2017 r. do miesiąca, w którym nastąpiło podwyższenie do kwoty emerytury najniższej.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: