REKLAMA:

Kto skorzysta z darmowej komunikacji miejskiej?

samorząd
28.02.2018 r., godz. 13.10
Od 1 maja z darmowej komunikacji miejskiej na terenie Zambrowa skorzystają określone grupy osób. Na wczorajszej sesji miejscy radni ustalili, kto będzie jeździł bezpłatnie.

W trakcie wczorajszych obrad XXXVI sesji Rady Miasta Zambrów radni pochylili się nad siedmioma projektami uchwał. Jeden z nich dotyczył ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej oraz uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zambrowie.

Na początku projekt uchwały wprowadzał uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Miasta Zambrów dla osób, które ukończyły 60 lat (na podstawie dowodu osobistego), osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności (na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności) oraz towarzyszącym tym osobom opiekunom, a także dla honorowych dawców krwi (na podstawie legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” i dowodu osobistego).

W kolejnym paragrafie widniał natomiast zapis umożliwiający korzystanie z 50% ulgi dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wprowadzenie tej ulgi nie spodobało się radnej Alicji Muraczewskiej, która złożyła wniosek formalny o usunięcie tego paragrafu oraz dopisanie osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do grupy mogącej korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Pomysł ten poparł przewodniczący Rady Miasta Zambrów Zbigniew Korzeniowski.

Wniosek formalny, odnośnie projektu uchwały, złożył również radny niezależny Ryszard Kaźmierczak. Dotyczył on podpunktu zawierającego zapis o honorowych dawcach krwi. Radny Kaźmierczak wnioskował o zmianę podstawy udzielania zniżek dla tej grupy odbiorców z legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” na legitymację „Zasłużonego Dawcy Krwi”. Ryszard Kazimierczak swój wniosek argumentował tym, że legitymację „Honorowego Dawcy Krwi” może otrzymać każdy, kto raz odda krew, natomiast legitymację „Zasłużonego Dawcy Krwi” otrzymują osoby, które oddały przynajmniej 5 (kobiety) lub 6 (mężczyźni) litrów krwi.

Zarówno wnioski formalne, jak i projekt uchwały po zmianach zostały przyjęte jednogłośnie. Uchwała ta wejdzie w życie z dniem 1 maja. W związku z tym od maja z darmowej komunikacji będą mogły korzystać osoby:
:: powyżej 60. roku życia,
:: niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym,
:: honorowi dawcy krwi posiadający legitymację „Zasłużonego Dawcy Krwi”.

Warto dodać, że w przyjętej uchwale przedstawione zostały również ceny za usługi przewozowe komunikacji miejskiej w Zambrowie. Za bilet jednorazowy zapłacimy 2 zł (bilet normalny) oraz 1 zł (bilet ulgowy), natomiast za bilet miesięczny 66 zł (bilet normalny) i 33 zł (bilet ulgowy). Ponadto ustalono dodatkową opłatę dla osób podróżujących bez ważnego biletu bądź bez ważnego dokumentu umożliwiającego przejazd bezpłatny lub ulgowy - 100 zł.

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: