REKLAMA:

XXXVI sesja Rady Miasta Zambrów [retransmisja]

samorząd
27.02.2018 r., godz. 22.00
Radni miejscy przyjęli siedem projektów uchwał podczas XXXVI sesji Rady Miasta Zambrów.

XXXVI sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 27 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali informacji burmistrza o jego działalności w okresie międzysesyjnym, złożonych interpelacji oraz odpowiedzi na wcześniejsze interpelacje.

Następnie radni pochylili się nad siedmioma projektami uchwał. Dotyczyły one:
:: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zambrów,
:: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
:: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.,
:: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równiej 1/2 zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu,
:: ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej oraz uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zambrowie,
:: funduszu sołeckiego w Gminie Miasto Zambrów na 2019 r.,
:: uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2018.

Ponadto członkowie Rady Miasta Zambrów zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2017 r. Obrady zakończyły się sprawami różnymi.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z dzisiejszej XXXVI sesji Rady Miasta Zambrów.BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: