REKLAMA:

Pozbądź się azbestu z dachu! Możesz dostać dofinansowanie

samorząd
27.02.2018 r., godz. 15.30
Urząd Miasta Zambrów prowadzi zapisy chętnych do skorzystania z dofinansowania na usunięcie szkodliwego azbestu. Środki mają być pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Samorząd Miasta Zambrów kolejny już raz planuje pozyskać środki na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu Zambrowa. Środki finansowe na realizację zadania mają pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów i obejmuje demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na składowisku. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej. Rozliczenia z tytułu powstałych kosztów związanych z wykonaniem usługi usunięcia wyrobów azbestowych pokryje Miasto Zambrów z uzyskanej dotacji.

Wnioski mogą składać osoby posiadające na terenie miasta Zambrów budynki mieszkalne i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Dotacja nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Miasto planuje przeprowadzić akcję usuwania azbestu od maja do końca września 2018 roku.

Osoby zamierzające skorzystać z dofinansowania proszone są o złożenie wniosku w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów w terminie do 30 marca 2018 roku. Formularz wniosku dołączamy jako załącznik do artykułu.

Ważne!
W przypadku, gdy samorząd Miasta Zambrów uzyska dotację w wysokości niższej niż 100% dofinansowania, wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej części kosztów inwestycji usunięcia azbestu.Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Stosowano go w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, głównie - wyrobów budowlanych. Szacuje się, że w 2000 r. na terenie Polski znajdowało się ponad 15 milionów ton wyrobów zawierających azbest, w większości na trenach wiejskich. Surowiec ten zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na Ziemi. Znalazł się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o działaniu rakotwórczym dla człowieka. Badania naukowe udowodniły, że stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia w następstwie długotrwałego narażania dróg oddechowych na wdychanie włókien azbestowych. Emisja włókien, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: