REKLAMA:

Emerycie, rencisto pracowałeś w 2017 roku? Rozlicz się z przychodu

wiadomości z kraju
15.02.2018 r., godz. 10.50
Emeryci i renciści, będący nadal aktywni zawodowo, powinni do końca lutego 2018 roku poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o wysokości uzyskanego przychodu z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym.

Praca zawodowa emerytów czy rencistów nie jest zabroniona. Świadczeniobiorcy najpierw muszą powiadomić ZUS o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych tj. umowa o pracę, zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej i innych wymienionych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, a po upływie roku kalendarzowego – w terminie do końca lutego – o wysokości przychodu uzyskanego z tego tytułu w poprzednim roku kalendarzowym. Z obowiązku tego wyłączone są osoby, którym Zakład ustalił prawo do emerytury w wieku powszechnym 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), nawet jeśli osoby te pobierają jako korzystniejsze inne świadczenia np. rentę rodzinną.

Jeżeli świadczeniobiorca nie poinformuje ZUS o osiąganiu przychodu i po zakończeniu roku o łącznej kwocie przychodu uzyskanego w minionym roku, organ rentowy może dochodzić zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ustalonych w wyniku rozliczenia, za okres 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok wydania decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku braku powiadomienia o kwocie przychodu uzyskanego w rozliczanym roku ZUS zobowiązany jest do wszczęcia postępowanie mającego na celu ustalenie tego przychodu.

Im szybciej dostarczymy zaświadczenie stwierdzające łączną kwotę przychodu, tym szybciej ZUS dokona jego rozliczenia. Po dokonaniu obliczeń Zakład wyda decyzję, w której ustali, że:
:: świadczenie wypłacane było w prawidłowej wysokości ( bez skutków finansowych),
:: przysługuje zwrot świadczenia ( jeśli nie przekroczyliśmy dopuszczalnych kwot przychodu a emerytura lub renta była zmniejszona w związku z uzyskiwanym przychodem),
:: nadpłatę świadczenia (jeśli przychód przekroczył kwoty dopuszczalnego przychodu, a świadczenie nie było zmniejszone lub zawieszone w poprzednim roku kalendarzowym).

Roczna niższa kwota graniczna przychodu za 2017 r. wynosi – 35 522,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zmniejszeniem emerytury lub renty o kwotę przekroczenia przychodu nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Roczna wyższa kwota graniczna przychodu za 2017 r. wynosi – 65 969,10 zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń za 2017 r. wynoszą:
:: 6 781,40 zł – w przypadku pobierania emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
:: 5 086,44 zł – w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy
:: 5 764,54 zł – w przypadku renty rodzinnej pobieranej przez 1 osobę.

- „Osoby mające ustalone prawo do emerytury oraz renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, które osiągają przychody podlegające obowiązkowi ubezpieczeń społecznych mogą pobierać tylko jedno świadczenie, niezależnie od kwoty uzyskiwanego dodatkowego przychodu.” - przypomina Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Ostatecznego rozliczenia przychodu emerytów i rencistów dokonuje się po upływie roku kalendarzowego. To świadczeniobiorca powinien przedłożyć wniosek i dołączyć zaświadczenia o wszystkich zarobkach osiągniętych w ubiegłym roku kalendarzowym. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, powinien on przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: