REKLAMA:

Sprawdź, gdzie należy zaktualizować dane adresowe w związku ze zmianą nazwy ul. Podedwornego

samorząd
16.02.2018 r., godz. 21.40
Na podstawie ustawy dekomunizacyjnej ul. rtm. Witolda Pileckiego zastąpiła dotychczasową ul. Bolesława Podedwornego w Zambrowie. Na prośbę mieszkańców tej ulicy sprawdziliśmy, gdzie należy zaktualizować dane adresowe.

Zgodnie z zarządzeniem zastępczym Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego z dnia 17 stycznia br. dotychczasowa ul. Bolesława Podedwornego zmieniła nazwę na ul. rtm. Witolda Pileckiego. Zmiana ta jest efektem tzw. ustawy dekomunizacyjnej, która wymusiła na samorządach konieczność usuwania symboli mogących gloryfikować totalitarny ustrój państwa. Więcej na temat dekomunizacji oraz zarządzenia zastępczego Wojewody Podlaskiego pisaliśmy w odrębnym artykule - >>>TUTAJ<<<.

Jak już informowaliśmy wcześniej, osoby mieszkające przy dotychczasowej ulicy Podedwornego w związku ze zmianą nazwy ulicy w ramach ustawy o dekomunizacji nie będą musiały wymieniać dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych pojazdów czy innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę ulicy. Dokumenty te będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności. Gwarantuje im to artykuł 5. Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, który mówi, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Ponadto mieszkańcy nie poniosą również kosztów za zmiany wprowadzone w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych. Nie ma obaw, że zmiana nazwy ulicy będzie powodowała problem z dostarczeniem korespondencji pod dotychczasowy adres. Jedyne koszty, jakie poniosą mieszkańcy, będą związane z wymianą tablic z nazwą ulicy na ich domach.

Ostatnio do naszej redakcji zwrócili się mieszkańcy ulicy rtm. Witolda Pileckiego z pytaniem, jakie instytucje należy poinformować o zmianie adresu. W związku z tym, że w ustawie dekomunizacyjnej nie ma podanych informacji, kogo mieszkańcy powinni poinformować o nowym adresie, postanowiliśmy sami dowiedzieć się, w jakich instytucjach trzeba zaktualizować te dane.

Osoby pobierające świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinny zgłosić zmianę danych adresowych w placówce przy ul. Fabrycznej 3A. Należy to zrobić na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej i dostarczyć do ZUS-u. Natomiast osoby pracujące o zmianie nazwy ulicy powinny zawiadomić swojego pracodawcę.

Urząd Skarbowy w Zambrowie o zmianie nazwy ulicy został poinformowany przez Burmistrza Miasta Zambrów. W związku z tym od 2 lutego br. osoby fizyczne składając zeznania podatkowe za 2017 rok w rubryce z miejscem zamieszkania powinny podawać adres aktualny, czyli ul. rtm. Witolda Pileckiego.

W Zambrowskim Ciepłownictwie i Wodociągach na tę chwilę nie jest wymagana zmiana adresu. Jak powiedział nam prezes spółki, umowy ze starym adresem nadal obowiązują. Jeżeli zajdzie potrzeba aktualizacji adresu w dokumentach, Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi poinformuje o tym fakcie swoich klientów.

Żadnych zmian nie trzeba wprowadzać również w zambrowskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zajmującym się wywożeniem odpadów komunalnych na terenie naszego miasta. PGK ma podpisaną umowę z Urzędem Miasta Zambrów, a nie z indywidualnymi klientami, więc aktualizacja nazwy ulicy nie dotyczy w tym przypadku mieszkańców.

Obowiązku zmiany adresu nie ma również w bankach. Zambrowskie placówki informują jednak, że podczas odwiedzin w swoim banku warto byłoby zawiadomić o zmianie adresu, co w przyszłości ułatwi przesyłanie korespondencji.

Jak udało nam się dowiedzieć, mieszkańcy ul. rtm. Witolda Pileckiego nie muszą teraz zmieniać adresu w umowach telekomunikacyjnych, które zawierane są zazwyczaj na czas określony. Jedynie przy podpisywaniu nowych dokumentów należy poinformować o aktualnym miejscu zamieszkania. Jeżeli ktoś jednak ma podpisaną umowę na czas nieokreślony, powinien zawiadomić o zmianach adresowych.

Skonstatowaliśmy się również z dostawcami energii i gazu. Zarówno w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE), jak i w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG) odbiorcy usług są zobowiązani poinformować dostawców o zmianie nazwy adresu korespondencyjnego, a także miejsca odbioru mediów. Formularze informacyjne można złożyć zarówno drogą listowną, jak i osobiście w najbliższym biurze obsługi klienta.

Najwięcej pracy czeka przedsiębiorców, którzy swoje działalności gospodarcze mają zarejestrowane przy dotychczasowej ul. Podedwornego. Powinni zaktualizować dane adresowe przede wszystkim - w zależności od formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa - w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcy muszą oprócz instytucji, typu urząd skarbowy, ZUS czy KRUS, poinformować o zmianach swoich kontrahentów. Ponadto muszą wyrobić nowe pieczątki, wizytówki, szyldy czy banery. Wszelkie koszty związane z tym zmianami ponoszą właściciele przedsiębiorstw.

Przypomnijmy, że w naszym powiecie zdekomunizowane zostały trzy ulice. Oprócz zambrowskiej ulicy Podedwornego zmienionej na ul. rtm. Witolda Pileckiego, nowe nazwy zyskały jeszcze dwie ulice w Szumowie - ul. Podedwornego zastąpiono ul. kpt. Antoniego Kozłowskiego, a ul. XXX-lecia teraz nosi nazwę sierż. pchor. Zygmunta Przeździeckiego.

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: