REKLAMA:

Rozbudują i przebudują stację uzdatniania wody

inwestycje
23.01.2018 r., godz. 17.30
Stacja uzdatniania wody w Srebrnym Borku na terenie gminy Szumowo zostanie rozbudowana i przebudowana. Jest to kolejny krok w stronę poprawy infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Szumowo.

Gmina Szumowo prowadzi intensywne prace związane z poprawą infrastruktury wodno – ściekowej na terenie gminy. W miniony poniedziałek, 22 stycznia została podpisana umowa na drugi etap projektu „Gospodarka Wodno-Ściekowa” PROW 2014-2020, pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Srebrny Borek na terenie gminy Szumowo”.

Głównym celem tego zadania jest zapewnienie odbiorcom dostarczenia wody o odpowiedniej ilości, ciśnieniu i jakości zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami z dnia 27 listopada 2015 roku Dz. U. poz. 1989) w sprawie wymagań dotyczących jakości ody przeznaczonej do spożycia ludzi. W ramach inwestycji przewiduje się rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Srebrny Borek wraz z budową nowego ujęcia wód podziemnych. Prace będą polegały na wprowadzeniu nowoczesnej technologii podawania wody do sieci wodociągowej oraz na zwiększeniu wydajności stacji. Wykonana zostanie również droga dojazdowa na działce.

Łączny koszt wyniesie 4 mln 56 tys. 540 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma Aqua Sean z siedzibą w Warszawie. Warto dodać, że firma została wyłoniona dopiero w drugim przetargu ogłoszonym przez Urząd Gminy Szumowo. Pierwszy nie został rozstrzygnięty, ponieważ przewidziana kwota była niższa i zamówienie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

- „Wartość zadania jest znacznie większa od kwoty założonej w pierwszym grudniowym przetargu. Jednak dostępność wody oraz jej przydatność do spożycia dla ludzi jest to sprawa priorytetowa i najważniejsza, dlatego też decyzją Rady Gminy został zaciągnięty kredyt zwiększający budżet Gminy z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów inwestycji wyłonionych w drugim przetargu.” - informuje Jarosław Cukierman, Wójt Gminy Szumowo.

Inwestycja zrealizowana zostanie do końca listopada 2018 roku.

Warto dodać, że w ramach realizacji pierwszego etapu tego projektu w grudniu 2017 roku oddanych do użytku zostało 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: