REKLAMA:

4,9 mln zł na powiatowe inwestycje drogowe

inwestycje
23.01.2018 r., godz. 13.30
Zarząd Województwa Podlaskiego przeznacza 4,9 mln zł na dofinansowanie budów i remontów dróg w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Konkurs skierowany jest do samorządów powiatowych.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Przeznaczył na ten cel 4,9 mln złotych. Z możliwości dofinansowania wyłączone są miasta na prawach powiatu – te mogły skorzystać z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Nabór rozpoczął się wczoraj i potrwa do 28 lutego. Wnioski oceni powołana przez Marszałka Województwa komisja, która następnie przedstawi listę do zaakceptowania Zarządowi Województwa, a ostateczną decyzję podejmie Sejmik.

- „Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu to nowy konkurs, który po raz pierwszy będzie realizowany w 2018 roku przez województwo podlaskie. Z wnioskiem o stworzenie takiej możliwości wystąpili starostowie, którzy często sygnalizowali brak wsparcia finansowego dla dróg lokalnych. Celem jest poprawa systemu transportowego oraz zapewnienie spójności z istniejącą siecią dróg wojewódzkich i krajowych. Ważne, by rozwój województwa był równomierny, by wszystkie powiaty miały możliwość skorzystania z tych funduszy.” – powiedział podczas wczorajszej konferencji prasowej Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski.

Pieniądze będą mogły być przeznaczone na budowę, przebudowę/rozbudowę, remont dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Dofinansowanie będzie mogło być także udzielone na budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach tych dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty niezakończone, będące w trakcie realizacji lub w trakcie przygotowania do realizacji, dla których wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub skuteczne zgłoszenie. Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 500 tys. zł. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych. Dotacja celowa będzie przeznaczona na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji celowej.

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji projektu (wykorzystania dotacji) to 31 października 2018 r.

Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria: zwiększenie liczby miejsc pracy w regionie, bezpośredni wzrost inwestycji w regionie, spójność sieci drogowej, dostępność komunikacyjna oraz infrastruktura towarzysząca, w tym bezpieczeństwo ruchu drogowego.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: