REKLAMA:

Nowa miejscowość w Gminie Zambrów

samorząd
03.01.2018 r., godz. 13.45
Wraz z nowym rokiem weszło w życie rozporządzenie MSWiA, dzięki któremu dwie miejscowości: Długobórz Pierwszy i Długobórz Drugi zostały połączone. W związku z tym utworzona została jedna miejscowość o nazwie „Długobórz”. W najbliższym czasie planowane są konsultacje z mieszkańcami w sprawie ujednolicenia numeracji posesji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych, doszło do połączenia dwóch miejscowości z terenu gminy Zambrów - Długoborza Pierwszego oraz Długoborza Drugiego – jednocześnie tworząc jedną miejscowości o nazwie „Długobórz”. Dokument wszedł w życie 1 stycznia 2018 roku.

- „Wejście w życie rozporządzenia stanowi ukoronowanie naszych wspólnych starań – Wójta i Rady Gminy Zambrów, oraz państwa – mieszkańców Długoborza Pierwszego i Długoborza Drugiego i pozwoli na uregulowanie wielu spraw, zwłaszcza w zakresie ewidencji gruntów i budynków oraz meldunków. Procedura wprowadzenia zmian nazw miejscowości jest nadzwyczaj pracochłonna i wymaga wiele determinacji. Nam się udało!” - informuje Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos.

W związku z połączeniem dwóch miejscowości i wprowadzeniem nowej nazwy „Długobórz” zajdzie konieczność ujednolicenia numeracji posesji. Mając to na uwadze w pierwszym kwartale 2018 roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami.

Warto dodać, że osoby mieszkające w dotychczasowym Długoborzu Pierwszym lub Drugim nie poniosą żadnych kosztów z tytułu zaistniałej sytuacji. Mieszkańcy „Długoborza” nie będą musieli wymieniać dowodów osobistych, paszportów, legitymacji emeryta lub rencisty, prawa jazdy czy dowodów rejestracyjnych.

Zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie również na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych. Aktualizacja danych w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej księgach wieczystych, księgach stanu cywilnego następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z tytułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów. Również aktualizacja danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Urzędzie Skarbowym następować będzie bez dodatkowych opłat.

Przypomnijmy, że przed rozpoczęciem procedury wprowadzenia zmiany nazwy Gmina Zambrów przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami Długoborza Pierwszego i Drugiego. W spotkaniu, które odbyło się 9 października w remizie OSP w Długoborzu, uczestniczyło 109 osób, co dało frekwencję na poziomie około 28%. Za połączeniem tych dwóch miejscowości było 106 mieszkańców, przeciw – 2, natomiast jedna osoba się wstrzymała. 

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: