REKLAMA:

XXVII sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja]

samorząd
29.12.2017 r., godz. 19.15
Jedenastu radnych z gminy Rutki pochyliło się dzisiaj nad czterema projektami uchwał podczas XXVII, ostatniej w tym roku, sesji.

Radni z terenu gminy Rutki spotkali się dzisiaj po raz ostatni w tym roku na XXVII sesji Rady Gminy Rutki. W naradach wzięło udział 11 radnych.

Po przyjęciu przez radnych porządku obrad i protokołu z obrad poprzedniej sesji zastępca wójta Andrzej Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Na początku swojego wystąpienia poruszył gorący ostatnio temat zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy.

Jak pisaliśmy we wczorajszym artykule: Wiemy, kto zajmie się śmieciami w gminie Rutki. Czy udało się zaoszczędzić? , w środę, 27 grudnia Wójt Gminy Rutki Teresa Grodzka poinformowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawcą tego zamówienia zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie. Koszt usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wyniesie Gminę 382 tys. 799,52 zł

Było to drugie podejście do wyłonienia firmy, która miałaby się zająć wywozem nieczystości w tej gminie. Wg zastępcy wójta przetarg na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutki” ogłoszony w pierwszym terminie został unieważniony z powodu wycofania się przedsiębiorcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, tj. 622 tys. 80 zł, a nie - jak napisaliśmy we wspomnianym artykule - oszczędność samorządowców. Przyczyną zaistniałej sytuacji miało być przedstawienie przez oferenta ceny za jeden rok, a nie - jak wskazywała specyfikacja zamówienia – za dwa lata świadczenia usług.

- „Wg informacji od właściciela, po otwarciu ofert okazało się, że przeliczyli to sobie na rok, nie na dwa. Czyli to, co złożyli na ten rok, to było ponad 622 tys. Za jeden rok. (…) Musieliśmy przetarg unieważnić z tego powodu.” – wyjaśniał podczas dzisiejszej sesji zastępca wójta Andrzej Krajewski.

Jednakże z udostępnionych w BIP-ie przez Gminę informacji wynika, że zostały złożone 3 oferty: 622 080 zł, 1 062 720,00 zł oraz 835 920,00 zł, a „ceny tych ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego”. Jak czytamy dalej, Gmina unieważnia postępowanie, ponieważ „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Poniżej przedstawiamy dokument opublikowany przez Gminę Rutki, uzasadniający unieważnienie przetargu w pierwszym terminie.Dodatkowo pod artykułem w plikach pdf zamieszczamy pisma Gminy z otwarcia ofert w pierwszym i drugim przetargu, unieważnienie przetargu i informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

W dalszej części sprawozdania zastępca wójta poinformował m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę paliwa oraz o ewentualnym dofinansowaniu do programu OSA (otwarte strefy aktywności).

W kolejnych punktach radni pochylili się nad czterema projektami uchwał, z których najważniejsze dotyczyły naniesionych poprawek do budżetu na przyszły rok oraz przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021. Pozostałe uchwały dotyczyły Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rutki na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rutki na 2018 rok. Wszystkie uchwały zostały jednogłośnie zatwierdzone przez 11 radnych.

Czas przeznaczony na wolne wnioski został zdominowany przez temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Poniżej przedstawiamy retransmisję XXVII sesji Rady Gminy Rutki.RN


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: