REKLAMA:

Budżet Miasta Zambrów przyjęty z 5 mln deficytem [retransmisja]

samorząd
29.12.2017 r., godz. 19.30
87 mln 925 tys. 314 zł po stronie dochodów i dokładnie 5 mln złotych więcej po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty budżet Miasta Zambrów na 2018 rok.

XXXIV Sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 29 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Obrady rozpoczęły się od przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, informacji burmistrza Kazimierza Dąbrowskiego na temat jego działalności w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedziami na interpelacje.

Następnie radni pochylili się nad trzema projektami uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa. Po zapoznaniu się z zaproponowanym budżetem radni większością głosów przyjęli go.

Przyszłoroczne dochody budżetu miasta wyniosą 87 mln 925 tys. 314 zł. Wydatki natomiast mają wynieść 92 mln 925 tys. 314 zł. Deficyt budżetu w kwocie 5 mln zł pokrywa się kredytem długoterminowym. Ponadto w budżecie są również rezerwy: ogólna w wysokości 455 tys. 416 zł oraz celowa – 242 tys. 717 zł (w tym 24 tys. 459 z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej i 218 tys. 258 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym).

Utrzymanie administracji będzie nas kosztowało ponad 6 mln 575 tys. 320 zł, w tym koszty utrzymania Rady Miasta - 306 tys. zł, a Urzędu Miasta - 4 mln 597 tys. 620 zł. Na promocję miasta w 2018 roku przeznaczono 418 tys. 800 zł. Na zadania z dziedziny bezpieczeństwa miasto wyda 66 tys. zł, w tym dotacja dla Policji - 40 tys. zł. Na spłatę długu publicznego zarezerwowano 100 tys. zł. Na utrzymanie szkół podstawowych, Gimnazjum Miejskiego i przedszkoli z miejskiej kasy wydane zostanie ponad 32 mln zł (szkoły podstawowe – 12,4 mln zł, przedszkola – 12 mln zł, gimnazjum – 4,5 mln zł). 

Na zadania z zakresu pomocy społecznej miasto wyda ponad 5 mln zł. W tym na domy pomocy społecznej (650 tys. zł.) ośrodki wsparcia (117 tys. zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne (98 tys. zł.). Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1 mln 305 tys. zł) oraz dodatki mieszkaniowe (430 tys. zł). Na ochronę zdrowia zabezpieczono 695 tys. zł. 

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2018 r. przeznaczono 3 mln 248 tys. 600 zł, w tym niespełna 2,5 mln na Miejski Ośrodek Kultury, 765 tys. 600 zł – biblioteki. Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu to kolejne 3,2 mln zł.

Niespełna 21,5 mln zł Miasto Zambrów zabezpieczyło w budżecie na 2018 rok w rozdziale „Rodzina”. W tym 13 mln 567 tys. zł zostanie przeznaczone na świadczenia wychowawcze, 6 mln 877 tys. zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 700 tys. - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, 250 tys. zł – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz 41 tys. zł na rodziny zastępcze.

Na przyszłoroczne inwestycje i remonty przewidziano 20 mln 183 tys. 716 zł, co stanowi 21,6% wszystkich wydatków. Wśród planowanych prac przewiduje się m.in.: przebudowę ul. Kościuszki, budowa ulicy łączącej ul. Ostrowską z ul. Willową, remont dróg przy ulicach Żytniej, Sosnowej i Łomżyńskiej, remont dotychczasowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 polegający na przystosowaniu do zajęć dydaktycznych przedszkola, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3. Ponadto planowana jest rewitalizacja Koszar. 

Kolejne uchwały przyjęte dzisiaj przez radnych miejskich dotyczyły: 
:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018 - 2021
:: zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2017 r. 

Obrady zakończyły się zapytaniami i wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi.

Poniżej retransmisja z XXXIV sesji Rady Miasta Zambrów.BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: