REKLAMA:

Radni przyjęli budżet Gminy Zambrów [retransmisja]

samorząd
19.12.2017 r., godz. 19.40
34,2 mln zł po stronie dochodów i prawie 4,9 mln zł więcej po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty budżet Gminy Zambrów na 2018 rok.

XXXIV sesja Rady Gminy Zambrów odbyła się dzisiaj, 19 grudnia w sali konferencyjnej powiatu zambrowskiego. Rozpoczęła się podziękowaniami wójta Jarosława Kosa złożonymi rodzicom utalentowanego i młodego kolarza z gminy Zambrów Szymona Białego, który odnosi dość znaczące sukcesy sportowe. W podziękowaniu za jego dotychczasowy dorobek samorząd gminy ufundował mu rowerek stacjonarny do treningów.

Następni radni podjęli w sumie 8 uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa na 2018 rok.

Konstrukcja przyszłorocznego budżetu wzbudzała wśród niektórych radnych pewne wątpliwości. Głównie dotyczyły one dofinansowywania remontów dróg powiatowych. Pojawiły się nawet proopzycje, aby głosowanie nad budżetem przełożyć, jednak ostatecznie, biorąc pod uwagę, fakt, że w budżecie w ciągu roku można dokonywać różnych korekt, radni większością głosów przyjęli go.

Przyszłoroczne dochody budżetu Gminy wyniosą 34 mln 240 tys. zł. Wydatki natomiast mają wynieść 39 mln 120 tys. zł. Deficyt w wysokości 4 mln 880 tys. ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z ubiegłych lat oraz z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W budżecie stworzono rezerwy: ogólną w kwocie 100 tys. złotych i celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym również na kwotę 100 tys. zł.

Na inwestycje drogowe w przyszłorocznych wydatkach zabezpieczono 4 mln 380 tys. zł. Najdroższą inwestycją ma być rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szeligi-Leśnica, która pochłonie z gminnej kasy ok. 2 mln zł. Kosztowna ma być także rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Nagórkach Jabłoń, której koszt szacuje się na ok. 1 mln 126 tys. zł. W planach jest także utwardzenie pobocza na drodze gminnej Wądołki Bućki – Stare Wądołki (300 tys. zł) oraz budowa chodnika przy drodze Nagórki Jabłoń – Poryte Jabłoń (150 tys. zł). Oprócz tego kwotę 159 tys. zł Gmina planuje przekazać jako dotację dla Powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach.

W planach jest także wykonanie trzech dokumentacji technicznych. Dwie dotyczą rozbudowy dróg gminnych: Krajewo Korytki – Grzymały i we wsi Nowy Laskowiec. Trzecia natomiast ma dotyczyć budowy drogi w miejscowości Grabówka.

Kosztowną inwestycją w przyszłym roku ma być budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukurą towarzyszącą w miejscowości Łosie Dołęgi, budowa sieci wodociągowej w Długoborzu Pierwszym, Rykaczach i Łosiach Dołęgach (I etap) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka. Wszystko to ma kosztować 3 mln 137 tys. zł.

Wśród inwestycji oświatowych znajduje się tylko jedna pozycja. Mowa o termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni, której koszt szacuje się na 460 tys. zł.

Na zadania z dziedziny bezpieczeństwa Gmina Zambrów planuje przeznaczyć 45 tys. zł, w tym 20 tys. zł ma być przeznaczone na zakup wozu strażackiego, a pozostała kwota – na wykonanie dokumantacji technicznej rozbudowy remizy w Krajewie Białym.

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano tylko 10 tys. zł. Cała kwota ma trafić do Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu medycznego.

Z kolei na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego Gmina Zambrów w przyszłym roku planuje wydać 1 mln 902 tys. zł, z czego aż 1 mln 300 tys. zł ma być przeznaczone na modernizację świetlicy wiejskiej w Cieciorkach. Kolejne pieniądze mają także trafić na teren zmodernizowanej w tym roku za ponad milion złotych świetlicy w Ładach Polnych. Tym razem przy budynku, za 562 tys. zł, samorząd zechce utworzyć tam miejsce rekreacji i wypoczynku.

Kolejne uchwały podjęte podczas dzisiejszych obrad dotyczyły:
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2017-2020,
:: zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2017,
:: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2018-2021,
:: zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu gminy Zambrów za pomocą innego instrumentu płatniczego,
:: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020,
:: uchwalenia planu pracy rady Gminy w roku 2018,
:: zatwierdzenia planów pracy komisji na rok 2018,
:: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Zambrów przez inne niż Gmina Zambrów osoby prywatne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli ich pobrania i wykorzystania.

Po sesji wszyscy składali sobie bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia oraz tradycyjnie dzielili się opłatkiem.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XXXIV Sesji Rady Gminy Zambrów.


ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: