REKLAMA:

Radni Powiatu przyjęli budżet z ponad 5,4 mln deficytem [retransmisja]

samorząd
19.12.2017 r., godz. 13.00
Radni Powiatu przyjęli budżet z ponad 5,4 mln deficytem
62,8 mln przychodów, 68,3 mln wydatków i ponad 5,4 mln deficytu. Tak w skrócie wygląda budżet Powiatu na 2018 r. Ponad 39% środków pieniężnych z tego budżetu ma być przeznaczona na inwestycje.

62 mln 825 tys. 821 zł - tyle na przyszły rok wynosi plan dochodów budżetu Powiatu Zambrowskiego. Po stronie wydatków zaplanowano aż 68 mln 275 tys. 821 zł. Powiat będzie miał zatem 5 mln 450 tys. zł deficytu, który pokryty zostanie przychodami z kredytu.

W budżecie Powiatu na 2018 r. samorządowcy utworzyli rezerwę ogólną w wysokości 337 tys. zł i rezerwy celowe na: nagrody starosty dla pracowników pedagogicznych w części pozostającej w dyspozycji organu założycielskiego - 24,2 tys. zł, na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 75 tys. zł oraz na odprawy emerytalno-rentowe pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu - 272,7 tys. zł.

Utrzymanie administracji będzie nas kosztowało około 4 mln 606 tys. zł, w tym koszty utrzymania Rady Powiatu - 289 tys. zł, a Urzędu Starostwa Powiatowego - 4,4 mln zł. Na promocję jednostek samorządowych w 2017 roku przeznaczono 70 tys. zł.

Na oświatę i wychowanie zarezerwowanych zostanie 15 mln 289 tys. zł: na szkoły podstawowe specjalne – 2 mln 843 tys. zł, gimnazja – 1 mln 302 tys. zł, gimnazja specjalne – 918 tys. zł, licea ogólnokształcące – 3 mln 671 tys. zł, technika – 1 mln 950 tys. zł, szkoły zawodowe – 2 mln 060 tys. zł oraz szkoły zawodowe specjalne – 1 mln 863 tys. zł. Na ochronę zdrowia Powiat Zambrowski wyda 507,2 tys. zł, natomiast na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczy 366,4 tys. zł.

Na to, co najbardziej interesuje społeczeństwo, czyli na inwestycje, w przyszłym roku samorząd Powiatu planuje przeznaczyć 26 mln 878 tys. 500 zł, co stanowi aż 39% wszystkich wydatków budżetowych. Z tego Powiat z własnego budżetu planuje wydać na zadania inwestycyjne 9 mln 189 tys. 400 zł.

Priorytetem w przyszłym roku ma być przebudowa ulicy Polowej w Zambrowie, której koszt szacuje się aż na 8 mln 900 tys. zł. Drugą pod względem kosztów inwestycją ma być rozbudowa drogi powiatowej Rutki - Mężenin - Szlasy - Mieszki - Czochanie Góra - Wnory Stare, której koszt ma wynieść 6 mln zł.

W planach są też zadania takie jak:
:: przebudowa 600m drogi powiatowej Rutki - Grądy Woniecko (łączny koszt 208 tys. 500 zł)
:: budowa chodnika w Cieciorkach (300 tys. zł)
:: przebudowa drogi powiatowej Sędziwuje - Krajewo Borowe (1 mln 200 tys. zł)
:: przebudowa drogi Przeździecko Mroczki - granica województwa (1 mln zł)
:: przebudowa drogi powiatowej Stary Skarżyn - Nowy Skarżyn - Miodusy Wielkie (2 mln zł)
:: przebudowa dróg powiatowych: Srebrna - Paproć Duża -granica województwa; Srebrna - Łętownica - granica województwa i Zambrów – Wądołki - Grzymały - Czartosy - Srebrny Borek - Srebrna -droga krajowa Nr 8 wraz z przebudową skrzyżowania w formie ronda w m. Srebrna (łączne koszty 6 mln 040 tys. zł)
:: przebudowa mostu na przepust w m. Pęchratka Polska (500 tys. zł)
:: przebudowa drogi powiatowej na odcinku od węzła S8 do mostu w miejscowości Zanie (500 tys. zł)
:: budowa miejsc parkingowych i przebudowa parkingu przy budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 3 (30 tys. zł)
:: budowa progu zwalniającego przy szkole w Grądach Woniecko (20 tys. zł)
:: budowa chodnika w ciągu ulicy Bolesława Podedwornego w Zambrowie (20 tys. zł)
:: budowa zatoki postojowej na ul. Magazynowej przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Zambrowie – 50 tys. zł.

W planach na przyszły rok jest także wykonanie dokumentacji projektowych kilku inwestycji. Wśród nich znajdują się: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Mężenin -Górskie Ponikły Stok, przebudowa drogi Sędziwuje - Krajewo Borowe - Zagroby - Zakrzewo oraz przebudowa drogi na odcinku Szumowo - Srebrna - Srebrny Borek.

Na niektóre z wymienionych wyżej zadań inwestycyjnych Powiat liczy na pomoc finansową ze strony samorządów gminnych, a także Ministerstwa Infrastruktury i Drogownictwa. W przypadku przebudowy ul. Polowej swój wkład mają wnieść ponadto: spółka Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi w Zambrowie oraz Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.

Warto dodać, że każdy projekt budżetu to tylko rokowania na to, jak może wyglądać powiatowa kasa. Należy liczyć się z tym, że w ciągu przyszłego roku budżet może być zmieniany.

Ponadto, podczas wczorajszej sesji, radni większością głosów przyjęli pozostałe dziesięć uchwał. Dotyczyły one:
:: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zambrowskiego na lata 2018-2023;
:: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 rok;
:: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 roku;
:: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Zambrowskim;
:: wyrażenia zgody na realizację projektu „Śmigaj na staż – sięgnij po praktykę”;
:: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Powiatu Zambrowskiego;
:: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zambrowskiego;
:: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zambrowskiego na rok 2018;
:: zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
:: zatwierdzenia planów pracy komisji rady na 2018 rok.

W trakcie obrad przyjęto również informację na temat działalności spółki Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. za pierwsze trzy kwartały 2017 roku. Na zakończenie głos zabrał jeszcze radny Rady Miasta Zambrów Michał Klimowicz, który odniósł się do odpowiedzi wicestarosty, dotyczącej jego zapytania w sprawie możliwości remontu krótkiego, ale zniszczonego odcinka ul. Sadowej w Zambrowie.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXIII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: