REKLAMA:

Przedostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Rutki [retransmisja]

samorząd
16.12.2017 r., godz. 21.00
Radni z gminy Rutki pochylili się dzisiaj nad 4 uchwałami. Gorącą dyskusję podczas XXVI sesji wzbudził temat modernizacji oświetlenia ulicznego.

XXVI sesja Rady Gminy Rutki odbyła się dzisiaj, 16 grudnia w sali konferencyjnej urzędu. Nad czterema projektami uchwał pochyliło się 14 radnych.

Po otwarciu obrad zastępca wójta Andrzej Krajewski przedstawił sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Wspomniano m.in. o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych i gminnych inwestycjach drogowych. Żywą dyskusję natomiast wzbudził punkt dotyczący modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Następnie radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące:
:: zmian w budżecie Gminy Rutki na 2017 rok,
:: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2017-2020,
:: rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,
:: zwolnień w podatku od nieruchomości.

Temat wymiany opraw oświetleniowych powrócił w kolejnym punkcie dzisiejszych obrad - zapytania i interpelacje radnych. Jeden z radnych zaproponował, aby zastanowić się, co gmina może zrobić i w jakim pójść kierunku, żeby oprawy oświetleniowe na terenie gminy Rutki zostały wymienione, a tym samym obniżone rachunki za prąd. Sprawa wywołała dyskusję pomiędzy radnymi i przybyłymi sołtysami.

Na koniec sesji rozpatrzono podania jednego z mieszkańców, który wnosił o zmianę nazwy ulicy oraz poruszył kwestię braku wsparcia finansowego Gminy dla ludzi ubogich i chorych.

Poniżej przedstawiamy retransmisję z XXVI sesji Rady Gminy Rutki.RN


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: