REKLAMA:

Jest dofinansowanie z PROW na budowę targowiska w Wądokłach-Bućkach

inwestycje
13.12.2017 r., godz. 19.00
Ponad 12 mln złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 trafi do czternastu podlaskich gmin na budowę i rozbudowę lokalnych targowisk i Centrów Produktu Regionalnego. Jedna z takich inwestycji ma być zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej Zambrów.

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Stefan Krajewski podpisali dziś umowy na dofinansowanie inwestycji związanych z budową i rozbudową lokalnych targowisk i Centrów Produktu Regionalnego z przedstawicielami samorządów, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Dzięki tym pieniądzom, w województwie powstanie dziewięć nowych, a przebudowanych pięć już istniejących targowisk.

Konkurs trwał od 22 maja do 14 lipca tego roku. Wpłynęło łącznie 15 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę ponad 21 mln zł. Kwota limitu przewidziana dla województwa podlaskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. na ten typ operacji wynosi 3 410 550,00 euro, tj. ok. 14,3 mln zł.

Przypomnijmy, że początkowo z terenu powiatu zambrowskiego do konkursu przystąpiły dwie gminy: Szumowo (lokalizacja targowicy w Ostrożnem) i Zambrów (lokalizacja targowicy w miejscowości Wądołki-Bućki). Wójt tej pierwszej wycofał jednak swój wniosek.

- „Ja jestem ekonomistą. Nie buduje się dwóch targowisk co 4 kilometry. Apeluję do radnych powiatowych z gminy Szumowo, aby poparli budowę targowicy w Wądołkach. Mam nadzieję, że wójt poradzi sobie z tym.” - mówił we wrześniu podczas sesji Rady Gminy Szumowo wójt Jarosław Cukierman.

Po wycofaniu wniosku przez Gminę Szumowo ostatecznie pozytywnie zweryfikowano 14 wniosków na łączną kwotę 12 mln 377 tys. 133 zł. Ostatnia na liście Gmina Zambrów na budowę targowiska w Wądołkach-Bućkach otrzyma 997 tys. 669 zł. Warto także dodać, że samorząd ten otrzyma dodatkowo wsparcie finansowe w kwocie 200 tys. zł w formie dotacji celowej od Powiatu Zambrowskiego. To efekt podjętej 27 września tego roku uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie na budowę targowiska w powiecie zambrowskim.

Przypomnijmy, że problem braku targowicy na naszym terenie powstał po tym, jak 20 czerwca 2016 roku został wstrzymany handel na targowicy rolnej przy ul. Targowej w Zambrowie w związku z niespełnianiem warunków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od tamtej pory samorządowcy gmin z powiatu zambrowskiego spotykali się kilkukrotnie i dyskutowali nad tym, czy powstanie nowa targowica i gdzie może ona zostać zlokalizowana.

Dziś Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński przypomniał, że w poprzedniej perspektywie finansowej z dotacji PROW na targowiska skorzystało tylko osiem gmin. W tym roku jest ich prawie dwukrotnie więcej

- „To świadczy o tym, że samorządy angażują się w działania propagujące sprzedaż bezpośrednią wśród rolników i przetwórców, a tym samym promują nasz lokalny produkt: ekologiczny i zdrowy” – podkreślał marszałek.

O możliwościach, jakie daje ustawa o sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym, przypomniał dziś członek zarządu Stefan Krajewski. Podkreślał, że nowo powstałe inwestycje mogą zwiększyć zainteresowanie handlem bezpośrednim wśród rolników.

- „Zależy nam, aby nie były to inwestycje, które powstaną i na tym koniec, ale żeby to były miejsca, gdzie będzie promowany produkt tradycyjny i lokalny. Ważne, aby wykorzystać te możliwości, które daje ustawa, żeby to się zadziało w naszym województwie.” - mówił Stefan Krajewski.

W ramach rolniczego handlu detalicznego rolnicy, ale również np. działkowcy, mogą sprzedawać wytworzone przez siebie produkty żywnościowe bezpośrednio konsumentowi końcowemu. Żywność wytworzona musi pochodzić w całości lub w części z jego upraw, hodowli lub chowu.

Inwestycje, na które podpisano dziś umowy na dofinansowanie z PROW, powinny zakonczyć się w ciągu dwóch lat.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: