REKLAMA:

Czy prezes PGK używa służbowe auto do celów prywatnych? Interpelacje radnych

interpelacje radnych
29.11.2017 r., godz. 14.30
Dziś w ramach cyklu "Interpelacje radnych" zamieszczamy dwie interpelacje radnej niezależnej Anny Chętnik, które złożyła 28 listopada w Urzędzie Miasta Zambrów. Pisma dotyczą prywatnego korzystania ze służbowego samochodu przez prezesa PGK Sp. z o.o. w Zambrowie oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Radna Rady Miasta Zambrów Anna Chętnik przekazała do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org dwie interpelacje złożone przed wczorajszą XXXIII sesją Rady Miasta Zambrów. Adresatem pism jest Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Pierwszy z dokumentów dotyczy prywatnego korzystania ze służbowego samochodu przez prezesa PGK Sp. z o.o. w Zambrowie. Radna Chętnik informuje, że na spotkaniu komisji rewizyjnej, które odbyło się 27 listopada, otrzymała od prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o.o. w Zambrowie potwierdzające się informacje o jego wyjazdach na szkolenia do krajów europejskich i azjatyckich.

- „W związku z tym proszę o przedstawienie pisemnego zestawienia wyjazdów na szkolenia w Polsce i za granicę, uwzględniając kraje Azji (Japonia) od 2010. Proszę o podanie terminów i kosztów wyjazdów, ilość osób wyjeżdżających na szkolenia oraz tematykę szkoleń, która jest podstawą celowości służbowego wyjazdu na takie szkolenie.” - czytamy w interpretacji radnej miejskiej Anny Chętnik.

Ponadto radna Anna Chętnik pyta, na jakiej podstawie prawnej Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, otrzymująca wynagrodzenia z pieniędzy podatników naszego miasta, zezwoliła na prywatne korzystanie z samochodu służbowego na dojazdy i powroty do pracy z miejsca zamieszkania prezesa tej spółki.

- „Czy została podpisana umowa, w której określone są zasady korzystania z samochodu służbowego w celach prywatnych opisane w szczegółowym regulaminie uwzględniającym również odpowiedzialność materialną, czas trwania umowy, finansowanie korzystania z samochodu, bieżące koszty eksploatacji samochodu, zasady korzystania osób trzecich (w domyśle żona, najbliższa rodzina) oraz tryby zakończenia umowy.” - pyta radna Chętnik.

Drugi z dokumentów dotyczy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. Jest to ponowiona interpelacja z dnia 19.01.2016 roku o udzielenie informacji przez Komendę Powiatową Policji w Zambrowie o stanie bezpieczeństwa publicznego w mieście. Radna Anna Chętnik ponownie prosi o szczegółowy wykaz wydarzeń, jakie miały miejsce, gdy chodzi o kradzieże, rozboje, włamania, czyny chuligańskie, spożycie alkoholu, zażywanie środków pobudzających itp. w poszczególnych częściach miasta w roku 2016 i w pierwszej połowie roku 2017.

- „Podobnie, jak w poprzedniej interpelacji, proszę o przedstawienie wykazu z uwzględnieniem podziału miasta na okręgi – dzielnice, jakie są przedstawione na stroni internetowej zambrowskiej policji.” - pisze Anna Chętnik, radna Rady Miasta Zambrów.

Interpelacje radnej Anny Chętnik prezentujemy poniżej oraz dołączamy do artykułu jako załącznik PDF.


Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


BD


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: