REKLAMA:

Nie wzrośnie cena dostawy wody i odprowadzenia ścieków [retransmisja]

samorząd
29.11.2017 r., godz. 12.00
Radni miejscy większością głosów przedłużyli czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez ZCiW. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 roku ceny za te usługi nie wzrosną.

XXXIII sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się wczoraj, 28 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. W obradach wzięło udział 20 radnych. Po informacjach burmistrza z zakresu zarządzania miastem, odpowiedziach na interpelacje radnych i interpelacjach, radni przeszli do głosowań w sprawie czterech projektów uchwał. 

Najważniejszą podjętą przez radnych Miasta Zambrów uchwałą była ta dotycząca przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi sp. z o.o. Oznacza to, że od nowego roku cena za dostawę wody oraz za odprowadzanie ścieków będzie taka sama jak w bieżącym roku.

Od 1 stycznia 2018 roku mieszkańcy Zambrowa za wodę zapłacą 2,99 zł/m3, natomiast za odprowadzanie ścieków – 4,09 zł za m3. Koszt opłaty abonamentowej wyniesie również tyle samo co w obecnym roku, czyli 4,18 zł miesięcznie.

Kolejne uchwały przyjęte przez radnych miejskich dotyczyły:
:: zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
:: odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony pomiędzy aleją Wojska Polskiego, ul. Fabryczną, ul. Mazowiecką, ul. Magazynową, ul. Legionową;
:: Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Podczas wczorajszych obrad radni zapoznali się z informacjami dotyczącymi podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne. Sesja zakończyła się zapytaniami i wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi.

Poniżej retransmisja z XXXIII sesji Rady Miasta Zambrów.BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: