REKLAMA:

Interpelacje radnych: Zbigniew Jach ws. szpitalnego laboratorium

interpelacje radnych
31.10.2017 r., godz. 16.00
Dziś, w ramach cyklu "Interpelacje radnych", zamieszczamy interpelację radnego Rady Powiatu Zambrowskiego Zbigniewa Jacha, którą złożył 4 października w Starostwie Powiatowym. Dotyczy ona spraw związanych z laboratorium zambrowskiego szpitala. Pismo radnego ostatecznie trafiło do prezesa szpitala Bogusława Dębskiego.

Radny Rady Powiatu Zambrowskiego Zbigniew Jach przekazał do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org interpelację, w której zawarł swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące funkcjonowania laboratorium w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.

- „Jak to jest, że za wyniki wystawiane przez lekarza specjalistę z Białegostoku trzeba płacić i to sporo?” - pyta radny Jach. - „Nie wykonuje ich nasze laboratorium tylko wozi się materiał do Łomży, a z niej wracają po tygodniu. Ktoś, kto o tym nie wie, a ma umówionego specjalistę, jedzie na darmo.” - czytamy dalej.

Radnemu chodzi głównie o cukrzycę i badanie hemoglobiny glikowanej. W piśmie radny Jach sugeruje, aby szpital zakupił urządzenia i odczynniki niezbędne do tego typu badań. Proponuje zastanowić się nad takim rozwiązaniem i zarezerwować na ten cel środki w przyszłorocznym budżecie Powiatu.

Interpelację radnego starosta Robert Rosiak przekazał prezesowi zambrowskiego szpitala. Ten w odpowiedzi informuje, że Dział Diagnostyki Laboratoryjnej realizuje w ramach funkcjonujących pracowni szerokie spektrum badań, a ich zakres dostosowany jest do profilu jednostki i potrzeb pacjentów zgłaszających się na badania.

- „W przypadku, gdy pacjent wykonuje badania diagnostyczne poza placówką, z której otrzymał skierowanie lub w podmiocie leczniczym z którym kierującego nie wiąże żaden stosunek o cywilnoprawnym charakterze (wykreowany zawartą wcześniej umową), koszty tych badań ponosi pacjent.” - czytamy w odpowiedzi prezesa szpitala Bogusława Dębskiego.

Prezes odniósł się też do propozycji zakupu urządzeń do przeprowadzania badań hemoglobiny gkikowanej. W swojej pisemnej odpowiedzi informuje, że tego typu badania nie są wykonywane w Zambrowie ze względów ekonomicznych.

- „Jedna tzw. kaseta zachowuje stabilność oznaczeń przez 4 tygodnie i przeznaczona jest do wykonania ok. 150 badań, a miesięcznie szpital wykonuje ok. 30 badań. Pozostała niewykorzystana ilość odczynnika musi zostać zutylizowana. Co cztery tygodnie należy wymienić kasetę, której jednostkowy koszt wynosi ponad 1,6 tys. zł, co w skali roku przekłada się na kwotę 19,2 tys. zł. Obecnie koszty wykonania badań w laboratorium w Łomży wynoszą ok. 4 tys. złotych rocznie, gdyż wykonywane są prawie po kosztach własnych tej placówki.” - czytamy w odpowiedzi Bogusława Dębskiego.

Prezes szpitala obiecał jednak, że przeanalizuje jeszcze raz ten problem, o ile uda się zakontraktować poradnię diabetologiczną i ilość zlecanych badań wzrośnie.

Oryginały interpelacji oraz odpowiedzi prezesa zambrowskiego szpitala przekazanych przez radnego Zbigniewa Jacha - jako załączniki do niniejszego artykułu.Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: