REKLAMA:

Złóż wniosek o przyznanie stypendium naukowego Zarządu Województwa Podlaskiego

edukacja
29.10.2017 r., godz. 16.00
W minionym roku szkolnym uzyskałeś średnią ocen co najmniej 5.00? Byłeś trzykrotnie laureatem konkursu na szczeblu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, albo co najmniej jednokrotnie laureatem konkurs na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym? Jeżeli tak, to możesz ubiegać się o stypendium przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Do 10 listopada uczniowie z terenu województwa podlaskiego mogą składać wnioski o udzielenie stypendium Zarządu Województwa Podlaskiego. Przyznawane jest ono według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół województwa podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendium otrzyma osoba, która w poprzednim roku szkolnym 2016/2017, będąc uczniem szkoły znajdującej się na obszarze województwa podlaskiego, uzyskała łącznie następujące osiągnięcia w nauce:
:: uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;
:: była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponad wojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wnioskodawcą jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny. Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczała osoba ubiegająca się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, osobiście (kancelaria ogólna - parter, pokój 022) lub przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Do artykułu dołączamy jako załącznik regulamin przyznawania stypendium oraz wniosek.

BD


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: