REKLAMA:

Już jutro XXXI sesja Rady Miasta

zapowiedzi - repertuar
23.10.2017 r., godz. 12.15
Radni miejscy pochylą się nad 12 projektami uchwał podczas XXXI sesji Rady Miasta.

XXXI sesja Rady Miasta Zambrów odbędzie się jutro, 24 października o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Po przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji radni zostaną zapoznani z informacją burmistrza na temat zarządzania miastem, a także poznają odpowiedzi na interpelacje radnych. Ponadto zaplanowane jest wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia LGD „Brama na Podlasie”.

Następnie radni przejdą do głosowania w sprawie dwunastu projektów uchwał. Dotyczyć one będą:
:: zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2017 rok;
:: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie;
:: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie;
:: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie;
:: przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Zambrowie poprzez zmianę siedziby szkoły;
:: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Miasto Zambrów i określenia granic ich obwodów;
:: określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych;
:: nadania nazwy rondu;
:: o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
:: o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
:: udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do  rejestru zabytków;
:: przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Zambrów na lata 2017 - 2022.

Podczas jutrzejszych obrad radni zapoznają się z informacjami dotyczącymi analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Miasta oraz Burmistrzowi Miasta Zambrów. Następnie radni zostaną poinformowani o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, a także o podmiotach, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna. Ponadto przedstawiony zostanie plan pracy na 2018 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

Sesja zakończy się zapytaniami i wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi. Przypominamy, że obrady Rady Miasta są jawne i każdy może w nich uczestniczyć. 

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: