REKLAMA:

Pracujący emeryci również skorzystają na skróceniu wieku emerytalnego

wiadomości z kraju
05.10.2017 r., godz. 20.00
Od 1 października kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Weszła w życie reforma przywracająca wiek emerytalny sprzed 2013 roku.

Z dniem 1 października 2017 r. nastąpiło przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego do stanu sprzed 1 stycznia 2013 r., tj. do 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jak wynika z ustawy, na emeryturę w tym wieku począwszy od października 2017 r. będą mogli przechodzić ubezpieczeni, którzy:
:: po 30 września 2017 r. skończą odpowiednio 60 lub 65 lat,
:: do 30 września 2017 r. skończyli lub skończą odpowiednio 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu jeszcze obowiązującego podwyższonego wieku emerytalnego, uzależnionego od płci i daty urodzenia,
:: do 30 września 2017 r. osiągną podwyższony wiek emerytalny, ale nie mają jeszcze przyznanej emerytury powszechnej.

Wnioski o emeryturę, w związku z obniżeniem powszechnego wieku emerytalnego, przyjmowane są od 1 września 2017 r., na 30 dni przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast uzyskanie prawa do emerytury nastąpi od miesiąca złożenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r. Wniosek może zostać zgłoszony na piśmie, najlepiej na formularzu EMP lub ustnie do protokołu w organie rentowym, albo w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę podawczą ZUS (PUE ZUS). Do Oddziału ZUS w Białymstoku we wrześniu wpłynęło ponad 5 tys. wniosków o rozpatrzenie uprawnień emerytalnych związanych z obniżeniem wieku emerytalnego.

- „Obniżenie powszechnego wieku emerytalnego związane jest również z wcześniejszą możliwością uzyskiwania bez ograniczeń dodatkowych przychodów. Dotyczy to osób, które otrzymują wcześniejszą emeryturę, zmniejszaną z uwagi na przekroczenie dolnej granicy przychodów, wynoszącej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, a mają już skończone odpowiednio 60 lub 65 lat. Od 1 października 2017 r. z urzędu będą otrzymywały świadczenie w pełnej wysokości.” - informuje Katarzyna Krupicka, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W dalszym ciągu jednak prawo do emerytury będzie zawieszone bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: