REKLAMA:

XXX sesja Rady Miasta Zambrów [retransmisja]

samorząd
12.09.2017 r., godz. 23.45
Sześć projektów przyjętych oraz jeden odrzucony. Tak wyglądały pierwsze powakacyjne obrady radnych miejskich.

XXX sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dzisiaj, 12 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. W obradach uczestniczyło 21 radnych.

Na początku sesji Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski zwrócił się do radnych z prośbą o przesunięcie z dzisiejszej sesji na październikowe obrady punktu w sprawie rozpatrzenia projektu uchwały dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych. Następnie radni zostali zapoznani z informacjami o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.

W części dotyczącej rozpatrzenia uchwał radni pochylili się nad siedmioma projektami, z czego przyjęli większością głosów sześć. Dotyczyły one:
:: przekazania skargi według właściwości,
:: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Poświątne, 71. Pułku Piechoty i Mazowieckiej,
:: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
:: planu gospodarki niskoemisyjnej,
:: zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
:: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.

Radni natomiast jednogłośnie odrzucili projekt dotyczący uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa obejmującego obszar położony pomiędzy aleją Wojska Polskiego, ulicami Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa. Warto wspomnieć, że taką decyzję radni podjęli po długiej dyskusji, a także na prośbę złożoną przez Jana Polakowskiego, który wcześniej wnioskował o zmianę miejscowego planu zagospodarowania.

Ponadto radni zostali zapoznani z informacjami dotyczącymi stanu bezrobocia z uwzględnieniem miasta Zambrów za I półrocze 2017 roku. Sesja zakończyła się zapytaniami, wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXX sesji Rady Miasta Zambrów.
BD


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: