REKLAMA:

Jutro XXX sesja Rady Miasta

zapowiedzi - repertuar
11.09.2017 r., godz. 13.15
Radni miejscy pochylą się jutro nad 8 projektami uchwał podczas XXX sesji Rady Miasta Zambrów.

XXX sesja Rady Miasta Zambrów odbędzie się jutro, 12 września o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. Radni po wakacyjnej przerwie pochylą się nad 8 projektami uchwał. Dotyczyć one będą m.in.:
:: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic: Kościuszki, Poświątne, 71. Pułku Piechoty i Mazowieckiej oraz części miasta obejmującego obszar położony pomiędzy aleją Wojska Polskiego, ulicami Fabryczną, Mazowiecką, Magazynową i Legionową,
:: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających oraz nauczycieli przedszkoli pracujących w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych,
:: zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
:: planu gospodarki niskoemisyjnej,
:: zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
:: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.

Ponadto radni zostaną zapoznani z informacjami dotyczącymi stanu bezrobocia z uwzględnieniem miasta Zambrów za I półrocze 2017 roku.

Sesja zakończy się zapytaniami, wolnymi wnioskami oraz sprawami różnymi.

Przypomnijmy, że obrady radnych są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.


BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: