REKLAMA:

Krótszy rok szkolny w zambrowskiej „Piątce”

samorząd
08.09.2017 r., godz. 15.00
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie zakończą zajęcia dydaktyczne 31 maja. Skrócony rok szkolny spowodowany jest planowanym remontem budynku zambrowskiej "Piątki", który zostanie przystosowany pod potrzeby nowego przedszkola.

W związku z rządową reformą edukacji dotyczącą utworzenia ośmioletnich szkół podstawowych i zarazem likwidacją gimnazjów, 20 czerwca Rada Miasta Zambrów podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Zambrów. Jednym z wniosków uchwały był zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie poprzez zmianę siedziby od 1 września 2018 roku, na budynek obecnego Miejskiego Gimnazjum Nr 1 oraz zmiany obwodów SP4 i SP5.

Początkowo opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty w tej sprawie była negatywna. Wówczas Burmistrz Miasta Zambrów złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, która została jednak oddalona. Jak się okazuje, Podlaski Kurator Oświaty ponownie postanowił rozpatrzyć wniosek zambrowskiego samorządu. Po dokonanej wizji lokalnej wydał on opinię pozytywną.

- „W dniu 7 lipca gościliśmy przedstawicieli kuratorium w naszym mieście, którzy dokonali wizji lokalnej obiektów pod kątem oceny warunków niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dnia 1 sierpnia otrzymaliśmy pierwszą pisemną informację, że Podlaski Kurator Oświaty postanawia pozytywnie zaopiniować zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 poprzez zmianę siedziby i obwodu szkoły.” - powiedział Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

W związku z tym od 1 września 2018 roku nową siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 5 będzie budynek Miejskiego Gimnazjum Nr 1 znajdującego się przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 6A w Zambrowie. Razem z początkiem roku szkolnego 2018/2019 obowiązywać będą również nowe granice obwodów szkół podstawowych nr 4 i 5. Dotyczyć to będzie jedynie uczniów klas I. Ponadto warto wspomnieć, że w nowym budynku „Piątki” będzie funkcjonowało również wygaszane gimnazjum z sześcioma klasami trzecimi.

W budynku, w którym aktualnie funkcjonuje zambrowska podstawówka władze naszego miasta planują utworzenie Miejskiego Przedszkola Nr 5 oraz miejskiego żłobka. Chcąc dostosować budynek szkoły do potrzeb przedszkolaków Miasto Zambrów planuje wykonać remont, w ramach którego powstanie 11 sal wychowania przedszkolnego dla 250 dzieci oraz 4 sal żłobkowych dla 55 dzieci. Jak poinformował nas burmistrz w chwili obecnej przygotowywany jest wniosek do RPO WP w celu dofinansowania tego remontu ze środków unijnych.

- „W styczniu będzie ogłoszony konkurs na dyrektora nowego przedszkola nr 5. Wszystkie sale, które są w tej chwili poza budynkiem macierzystym miejskich przedszkoli zostaną zlikwidowane i przejdą do nowego budynku z całym dobrodziejstwem inwentarza, pracownikami obsługi, pracownikami pedagogicznymi, jak również z wyposażeniem.” - tłumaczył burmistrz Dąbrowski.

Okazuje się jednak, że początek remontu budynku zambrowskiej „Piątki” planowany jest na 1 czerwca 2018 roku, czyli w trakcie trwającego roku szkolnego. W związku z tym w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie ulegnie zmianie organizacja roku szkolnego 2017/2018. Będzie on trwał nie 10 a 9 miesięcy, czyli do 31 maja. Aby zrealizować cały program, zajęcia będą odbywały się w dodatkowe dni wolne.

- „Zakres tego remontu jest bardzo duży i skomplikowany. Żeby rozpocząć rok edukacyjny w przedszkolu Nr 5 dokładnie 1 września 2018 roku, remont musi się rozpocząć już 1 czerwca. W związku z tym pan dyrektor przygotował scenariusz organizacji roku szkolnego skrócony o jeden miesiąc. Projekt ten został osobiście złożony w kuratorium do zaakceptowania. Przewiduje on, że będzie jeden tydzień ferii wolny, a jeden tydzień pracy dydaktycznej i jedna sobota w marcu będzie zajęta. Oprócz tego cały czerwiec będzie wolny, z tym, że wolny będzie od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą realizowane w budynku Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie tak, jak powinno to wyglądać. (...) Jeśli pani kurator wyrazi negatywną opinię na temat zajęcia tygodnia ferii, dyrektor ma drugi wariant, że te pięć dni będą odpracowywane w ramach wolnych sobót.” - dodaje Kazimierz Dąbrowski.

W związku ze zmianami w Szkole Podstawowej Nr 5 w Zambrowie dyrektor tej placówki Andrzej Szeligowski ma obowiązek poinformowania o fakcie zmiany lokalizacji szkoły wszystkich rodziców, kuratorium, a także organu prowadzącego pół roku wcześniej. Wówczas radni miejscy podejmą stosowną uchwałę.

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: