REKLAMA:

Z każdym rokiem będzie nas coraz mniej ...

społeczeństwo
08.09.2017 r., godz. 05.00
W roku 2030 w Zambrowie może mieszkać zaledwie nieco ponad 19,6 tys. ludzi. Opublikowana przez Główny Urząd Statystyczny "Prognoza ludności gmin na lata 2017 - 2030" nie pozostawia złudzeń. Nasze miasto systematycznie starzeje się i kurczy. Podobnie jest w gminach powiatu zambrowskiego. Wyjątkiem jest jedynie gmina wiejska Zambrów.

Główny Urząd Statystyczny opublikował prognozę demograficzną dla całego kraju, symulując przyrosty i spadki populacji dla wszystkich gmin w Polsce. Dane są niepokojące dla większości samorządów.

Z raportu GUS wynika, że spośród 2478 gmin w Polsce spadek ludności do 2030 r. będzie miał miejsce w 1665, w tym w 1007 gminach ubytek ludności wyniesie powyżej 5%, a w 322 powyżej 10%. Wśród gmin o najwyższym przewidywanym spadku ludności dominują gminy położone w województwach podlaskim i lubelskim. Autorzy opracowania zwracają uwagę, że aż dziewięć spośród dziesięciu gmin o najwyższym prognozowanym spadku ludności do 2030 r. znajduje się właśnie w tych dwóch województwach.

Z kolei największym przyrostem ludności w ciągu najbliższych lat będą charakteryzować się przede wszystkim gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie największych ośrodków miejskich, co wynika z siły przyciągania wielkich aglomeracji jako atrakcyjnych rynków pracy i ich „rozlewanie” się na sąsiadujące z nimi tereny. W raporcie zaznaczono, że proces suburbanizacji dotyczy również miast średniej wielkości.

Jak wypada miasto Zambrów?

Z przygotowanego przez GUS zestawienia wynika, że w naszym mieście liczba mieszkańców będzie spadać i to w tempie 184 osoby rocznie! Według prognoz do 2030 roku liczba mieszkańców Zambrowa zmniejszy się o prawie 11% (z 22058 w roku 2017 do 19668 w roku 2030). Daje to spadek liczby ludności o 2390 w ciągu 13 lat.

Dodatkowy problem, z jakim przyjdzie się zmierzyć naszemu miastu, to struktura wiekowa mieszkańców. Do roku 2030 ubędzie bowiem ponad 3,5 tys. osób w wieku 15-64 lata, a więc ludzi uczących się i pracujących. W tym samym czasie wzrośnie liczba naszych seniorów. Dzisiaj jest wśród nas niespełna 3,5 tys. osób powyżej 65 lat. W roku 2030 liczba ta przekroczy 5 tys. Z tego blisko 1,2 tys. to ludzie po 80. roku życia. Tymczasem w grupie wiekowej 0-14 lat ubędzie ponad 470 dzieci. A to oznacza, że za 13 lat w Zambrowie będzie prawie dwa razy więcej emerytów niż dzieci.

Raport GUS to kolejna fatalna informacja dla naszego miasta. Przypomnijmy – na początku sierpnia pisaliśmy o analizie Polskiej Akademii Nauk. Materiał nie pozostawia złudzeń – Zambrów należy do czołówki rankingu miast zagrożonych zapaścią społeczno-gospodarczą. GUS zdaje się to potwierdzać.

Ludność według płci oraz ekonomicznych i biologicznych grup wieku w Zambrowie wg GUS


Ruch naturalny i wędrówkowy 2017 - 2030 w Zambrowie wg GUS
Gminy powiatu zambrowskiego w statystyce GUS

W powiecie zambrowskim niewielkie spadki odnotują gminy Szumowo (z 4933 na 4819), Rutki (z 5626 na 5112) oraz Kołaki Kościelne (z 2353 na 2156). Zupełnie inna sytuacja jest w gminie wiejskiej Zambrów. Tu do 2030 roku, według prognozy, mieszkańców będzie przybywało. Według Głównego Urzędu Statystycznego, przyrost będzie niewielki, ale stały (z 8977 na 9190). Jedną z przyczyn takiego stanu mogą być migracje mieszkańców Zambrowa poza teren miasta. Taki trend potwierdzał ostatnio wójt gminy Zambrów podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Mówił wówczas, że co miesiąc do Urzędu Gminy Zambrów wpływa kilkanaście wniosków o wydanie warunków zabudowy.

Rok 2030 zdaje się odległy, w praktyce jednak to naprawdę krótki okres. Wydaje się, że zbyt krótki, aby podjąć jakieś działania zapobiegawcze. Być może nie uda się całkowicie zahamować odpływu młodych ludzi. Warto jednak próbować to robić. Z drugiej strony – i przed tym raczej nie ma żadnej alternatywy – miasto musi przygotować się do obsłużenia potrzeb szybko starzejącego się społeczeństwa.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: