REKLAMA:

Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych

samorząd
05.09.2017 r., godz. 14.30
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku przygotował informację o procedurze udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Według nowych wytycznych dotyczących udzielania pomocy finansowej ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota przeznaczona na pokrycie kosztów odbudowy zniszczonych budynków wyniesie do 200 tysięcy złotych (dotychczas była to kwota do 100 tysięcy złotych).

Nowym rozwiązaniem jest również możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku zniszczonych przez burze budynków gospodarczych. Na ten cel będzie można otrzymać do 100 tysięcy złotych. Kwota pomocy finansowej jest uzależniona od oszacowanego procentu zniszczeń/uszkodzeń. W celu uruchomienia środków na powyższe cele wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) sporządza i przedstawia wojewodzie listę uszkodzonych lub zniszczonych budynków mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach z opisem szkody, oszacowanym procentem zniszczeń/uszkodzeń i szacowaną kwotą zasiłku.

Pomoc dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej lub ustnie do protokołu poza siedzibą ośrodka pomocy społecznej, w szczególności w miejscu zdarzenia klęskowego.

Do artykułu dołączamy wytyczne w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych wraz z załącznikami.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: