REKLAMA:

XXXI sesja Rady Gminy Zambrów [retransmisja]

samorząd
31.08.2017 r., godz. 20.30
Radni gminni przyjęli 8 projektów uchwał podczas XXXI sesji Rady Gminy Zambrów. Tym razem nie obyło się bez dość nerwowych wypowiedzi.

XXXI sesja Rady Gminy Zambrów odbyła się dziś, 31 sierpnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Przed częścią dotyczącą głosowania nad projektami uchwał wójt Jarosław Kos przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Mówił w tym punkcie głównie o wykonanych, trwających i planowanych do realizacji na terenie gminy inwestycjach.

Następnie radni przeszli do głosowania nad projektami uchwał. Jedna z nich dotyczyła „dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetu Gminy Zambrów”. Dzięki jej podjęciu w przyszłości będzie możliwość wprowadzenia w Urzędzie Gminy Zambrów bezgotówkowych płatności za podatki i opłaty lokalne. Takie operacje petenci będą mogli wykonywać przy użyciu karty płatniczej. Przypomnijmy, że terminal płatniczy od maja tego roku funkcjonuje już w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zambrowie (więcej na ten temat).

Inna podjęta dziś uchwała dotyczyła przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów” Wiąże się ona z otrzymanymi z Urzędu Marszałkowskiego pieniędzmi w wysokości 41 tys. zł na opracowanie takiego programu. Będzie on określał zdegradowane obszary na terenie gminy Zambrów. Mówi się tu m.in. o terenach po byłym PGR w Porytem-Jabłoni czy terenach przy linii kolejowej w Czerwonym Borze.

Inne podjęte dziś uchwały dotyczyły:
:: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2017—2020,
:: budżetu gminy na 2016 rok,
:: obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
:: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów,
:: zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Zambrów.

Na obrady przybyło także kilku mieszkańców miejscowości Grochy-Pogorzele, którzy prosili Radę Gminy o pomoc w zlokalizowaniu przystanku autobusowego w ich miejscowości, przez którą biegnie ruchliwa i niebezpieczna droga krajowa nr 63. Chodziło im o wyznaczenie miejsca dla autokaru, gdzie dzieci udające się do szkoły mogłyby bezpiecznie do niego wsiąść. Ostatecznie taki przystanek, przyjęciem dodatkowej uchwały wprowadzonej do porządku obrad, wyznaczono przy jednej z dróg gminnych.

Warto zaznaczyć, że pod koniec sesji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego zrobiła się dość nerwowa atmosfera. Wszystko po wypowiedzi radnej Jowity Baczewskiej, która specjalnie na dzisiejszą sesję przygotowała zestawienie niektórych inwestycji przeprowadzonych na terenie gminy Zambrów od roku 2010. Jej zdaniem niektóre okręgi są niedoinwestowane, a część z nich jest wręcz przeinwestowana. Jako przykłady podała tu Laskowiec oraz okręg nr 13 (Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Łady-Borowe, Łady Polne, Pęsy-Lipno, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica), gdzie z jej wyliczeń wynika, że w ostatnich trzech latach samorząd zainwestował tam prawie 4 mln zł, przy czym sam remont świetlicy w Ładach Polnych to kwota 1 mln 165 tys. zł.

- „Nasze świetlice nie muszą wyglądać jak sale bankietowe. To mają być miejsca, które będą służyć naszym mieszkańcom, a nie wąskiej grupie społecznej. Chciałabym, żebyśmy na najbliższej komisji spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców naszych sołectw.” - mówiła radna Jowita Baczewska.

- „Te siły, które pani poświęca na tropienie afer, ja proponuję poświęcić na przykład na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.” - odpowiadał jej radny Krzysztof Koliński.

W pewnym momencie radny Tadeusz Krajewski stwierdził, że do okręgów doinwestowanych, oprócz Laskowca i Ład Polnych, radna Baczewska powinna wymienić również Wolę Zambrowską. Następnie zarzucił radnej Baczewskiej, że ze swoimi postulatami występuje ze względu na obecność kamery, po czym … wstał i wyszedł z sali.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z XXXI sesji Rady Gminy Zambrów.ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: