REKLAMA:

Kolejne kroki do rewitalizacji Koszar

samorząd
18.08.2017 r., godz. 11.30
Opracowanie studiów wykonalności oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych o przyznanie środków zewnętrznych - to kolejne kroki Miasta dążące do wykonania inwestycji na Koszarach w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

Miasto Zambrów rozpoczęło przygotowania do realizacji pierwszych zadań związanych z realizacją "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017-2020". W tym celu ogłosiło zapytanie ofertowe dotyczące usługi opracowania studiów wykonalności oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnych o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na dwa zadania rewitalizacyjne.

Pierwszy projekt nosi tytuł „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców Koszar w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej”. W jego zakres wchodzą projekty miękkie wyłonione w drodze konsultacji społecznych oraz projekty infrastrukturalne tzw. „twarde”, dotyczące zagospodarowania terenu na obszarze zambrowskich Koszar. Planuje się tu m.in. urządzenie zieleni miejskiej, utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku, utworzenie placów zabaw, małej architektury, likwidację starych garaży i komórek lokatorskich oraz budowę nowych, budowę miejsc postojowych, przebudowę ciągów pieszych, a także budowę nowego oświetlenia.

Szacunkowy koszt zakresu projektów „twardych” w ramach tego projektu to ok. 1 mln zł brutto. Natomiast szacunkowy koszt utworzenia punktów monitoringowych to ok. 1 mln 250 tys. zł brutto. Zakres rzeczowy zadań infrastrukturalnych dotyczących zagospodarowania terenu Koszar zostanie wyłoniony w drodze ogłoszonego wczoraj konkursu architektoniczno–urbanistycznego.

Drugi projekt, na który samorząd Miasta będzie chciał pozyskać środki zewnętrzne, nosi tytuł „Podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności części obszaru rewitalizowanego przy ul. Magazynowej w Zambrowie”. Zadanie to zakłada głównie zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2, 5 i 7, gdzie zaplanowano m.in. zlikwidowanie starych komórek lokatorskich i wybudowanie nowych, urządzenie zieleni, budowę miejsc postojowych, przebudowę drogi wewnętrznej oraz ciągu pieszego, a także utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku. Miasto jest już nawet w posiadaniu wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu. Dokumentacja projektowa tych inwestycji ma być gotowa jeszcze w tym miesiącu.

Przypomnijmy, że Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Zambrów radni miejscy przyjęli w czerwcu. Jego wykonanie ma przynieść efekt w postaci odbudowy infrastruktury, ale również rewitalizacji społecznej mieszkańców. Z opracowanej diagnozy wynikało, że obszarem najbardziej zdegradowanym jest część koszarowa naszego miasta. Po zebraniu opinii mieszkańców samorząd przygotował wstępną listę planowanych projektów rewitalizacyjnych. Znalazło się na niej 28 różnego rodzaju zadań. O ich szczegółach można przeczytać w artykule: Tego chcą mieszkańcy Koszar w ramach rewitalizacji.

W sumie wszystkie zaplanowane na najbliższe lata zadania w ramach rewitalizacji Koszar mogą pochłonąć nawet 19 mln zł. O tym, ile z zaplanowanych przedsięwzięć uda się zrealizować, w znacznym stopniu będzie zależało od uzyskanych środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Warto dodać, że przy okazji Miasto ogłosiło także zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności wraz z diagnozą potrzeb i deficytów w obszarze edukacji przedszkolnej do projektu pn. „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie na potrzeby wychowania przedszkolnego”. Miasto jest bowiem w posiadaniu koncepcji remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa. Zgodnie z opracowaną koncepcją inwestycja ma objąć m.in. przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły w celu dostosowania ich do wymogów przedszkola z oddziałami żłobkowymi, realizację drogi pożarowej, rozbudowę przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci oraz realizację dodatkowych miejsc postojowych. Koszt przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku samorząd szacuje na 3 mln 700 tys. zł brutto.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: