REKLAMA:

„Wyprawka szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych

edukacja
02.08.2017 r., godz. 13.30
Rodzice niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych z rządowego programu Wyprawka szkolna.

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum skorzystają z darmowych podręczników finansowanych z budżetu państwa. Książki do nauki muszą kupić wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało jednak pomoc uczniom niepełnosprawnym dofinansowując im zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Głównych celem programu jest dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W roku szkolnym 2017/2018 z dofinansowania na zakup podręczników będą mogli skorzystać uczniowie niepełnosprawni z liceum ogólnokształcącego, technikum, klasy I branżowej szkoły I stopnia, z klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Pomoc przysługuje również uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym, czyli uczniom klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz liceum plastycznego. W zależności od niepełnosprawności można uzyskać do 445 zł.

Program zakłada także wsparcie w zakupie materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III zasadniczej szkoły zawodowej oraz klasy I szkoły branżowej I stopnia.

Pomoc przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych złożony do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.

Wykaz lektur obowiązujący w szkołach ponadgimnazjalnych funkcjonujących w Zambrowie zamieściliśmy w odrębnym artykule - link.


BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: