REKLAMA:

Niebawem ruszy przyjmowanie nowych wniosków o 500+

samorząd
21.07.2017 r., godz. 11.45
Od 1 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków na tzw. nowy okres zasiłkowy dla osób korzystających z programu 500+. Dokumenty będą musiały złożyć nie tylko rodziny, które będą chciały przystąpić do tego programu, ale również te, które do tej pory w nim uczestniczyły i chcą zachować ciągłość przyznawanego świadczenia.

Od ponad roku rodziny mogą korzystać z rządowego programu Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom oraz opiekunom dzieci do 18. roku życia. Rodzina może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia świadczenie 500+ przysługuje rodzinom z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Prawo do zasiłku ustala się na okres zasiłkowy, trwający od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. W związku z tym od 1 sierpnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy. Dokumenty potrzebne do pobierania świadczenia wychowawczego będą musiały złożyć nie tylko rodziny, które będą chciały przystąpić do rządowego programu, ale także te, które do tej pory w nim uczestniczyły i chcą zachować ciągłość przyznawanych świadczeń.

- „Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Jeżeli złoży wniosek we wrześniu, ustalenie prawa i wypłata świadczenia za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.” - powiedziała nam Janina Komorowska, dyrektor MOPS w Zambrowie.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie podkreśla, że w przypadku złożenia wniosku później niż w październiku świadczenie 500+ wypłacane będzie od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze dostępne będą od 1 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zambrowie (ul. Fabryczna 3 pok. 323) w godz. 8:00 – 15:00. Wszelkie informacje dotyczące świadczeń można uzyskać telefonicznie pod nr 276 01 31. Wnioski można złożyć w MOPS w Zambrowie oraz przez Internet za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

- „Aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.” - informuje Janina Komorowska.

Warto dodać, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie na świadczenia wychowawcze w lipcu wydatkował 1 mln 165 tys. 689 zł. Świadczenia wychowawcze wypłacono 1478 rodzinom na 2327 dzieci.

Poniżej przedstawiamy punkty przyjmowania wniosków we wszystkich gminach powiatu zambrowskiego:

:: Miasto Zambrów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271-32-51
e-mail: mops.zambrow@vp.pl

:: Gmina Zambrów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ul. Fabryczna 3 - budynek ZUS pok.102, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271-46-16 wew. 17
e-mail: gops@ugzambrow.pl 

:: Gmina Rutki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
tel. (86) 276-31-79

:: Gmina Szumowo
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
tel. (86) 476-80-11
e-mail: ops.szumowo@op.pl

:: Gmina Kołaki Kościelne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
ul. Kościelna 11, 18-315 Kołaki Kościelne
tel. (86) 270-30-26 wew. 21, (86) 270-30-39
e-mail: gminakolaki@op.pl 

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: