REKLAMA:

ARiMR wspiera rolników w zakresie przetwórstwa produktów rolnych

wiadomości z regionu
14.07.2017 r., godz. 12.00
Prowadzisz gospodarstwo rolne i stawiasz na jego ciągły rozwój. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z przetwórstwem produktów rolnych, obrotu nimi lub ich rozwój.

Do 3 sierpnia 2017 r. w Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Jest to już kolejny w tym roku nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o pomoc finansową mogą ubiegać się rolnicy, ich małżonkowie, a nawet ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji, maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość wsparcia na tego typu przedsięwzięcia nie może przekraczać jednak 300 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Zainteresowani takim wsparciem będą zobowiązani do podjęcia działalności gospodarczej związanej m.in. z przetwarzaniem mięsa, owoców i warzyw, mleka, zbóż, ziemniaków a także z produkcją olejów i innych tłuszczów płynnych. O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów. Można je otrzymać za:
:: innowacyjność operacji (5 pkt);
:: wiek ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt);
:: inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt);
:: uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);
:: przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji - po zakończeniu operacji (5 pkt);
:: operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt);
:: prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności, zakup wraz z instalacją maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, a także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej. Ponadto otrzymane środki można wykorzystać na nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy.

BD


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: