REKLAMA:

W ZSO matura na 100%

edukacja
07.07.2017 r., godz. 14.50
Znamy już wyniki tegorocznych matur. Z zambrowskich szkół na szczególne wyróżnienie zasługuje I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego, gdzie maturę zdało 100% tegorocznych absolwentów. Maturzyści z pozostałych szkół także świetnie poradzili sobie z egzaminami. Średnia krajowa wyniosła 78,5%, a w województwie podlaskim świadectwo dojrzałości otrzymało 80,4%. Zdecydowanie gorzej od przedmiotów podstawowych wyglądają wyniki z przedmiotów dodatkowych.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie w roku szkolnym 2016/2017 było 96 absolwentów. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego. Co najważniejsze, każdy kto do niego przystąpił, zdał. W związku z tym dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie należą się gratulacje i szczególne wyrazy uznania. W ZSO średnia ilość punktów z języka polskiego wyniosła 60,6% z części pisemnej i 66,7% z ustnej. Natomiast średnia z matematyki to 64,5%. Bardzo dobrze poszedł język angielski, z którego wynik z części pisemnej to 81%, a z ustnej 73%. Najlepsza średnia była z części pisemnej z języka niemieckiego. Wyniosła aż 94%. Natomiast z części ustnej – 80%. Średnie wyniki z języka rosyjskiego z części pisemnej to 49,9%, a ustnej 70,5%.

Wysoką zdawalnością może poszczycić się również Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie, gdzie do matury przystąpiło 56 osób. 96,4% uczniów tamtejszego II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny. Jest to średnia wyższa od średniej wojewódzkiej występującej w liceach, która wyniosła 85,4% oraz od krajowej, która ukształtowała się na poziomie 84,5%. W II LO matury nie zdało zaledwie 2 uczniów. Należy również zaznaczyć, że do egzaminu przystąpiło 100% absolwentów. Język polski, angielski i rosyjski zaliczyli wszyscy abiturienci. Średni wynik z części pisemnej języka polskiego to 55,6%, a ustnej 54,7%. Z pisemnego egzaminu z „angielskiego” wynik ten wyniósł 69%, a z „rosyjskiego” 55,9%. Część ustna w przypadku tego pierwszego to 60,4%, a w przypadku drugiego 39,3%. Problem był jedynie z matematyką, której nie zaliczyło dwóch uczniów. Średni jej wynik wyniósł 53,6%.

W Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie działa również Technikum Nr 1. Tu do matury przystąpiło 38 z 44 absolwentów. Zaliczyło ją 34 uczniów. Zdawalność, która wyniosła 89,47%, jest również wyższa od wojewódzkiej, która wyniosła 70%, oraz od krajowej, gdzie maturę zdało 67,9% absolwentów technikum. Stuprocentową zdawalność osiągnęły tu egzaminy z języka polskiego, rosyjskiego oraz z ustnej części języka angielskiego. Średnie wyniki z języków wyglądają następująco (odpowiednio część ustna i pisemna): język polski – 53,1% i 56,6%, język angielski – 62,9% i 70,2%, język rosyjski – 49,5% i 59,3%. Z matematyki średni wynik w technikum w ZS1 wyniósł 48,6%.

W trzeciej zambrowskiej szkole średniej, czyli Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości, było w tym roku 68 absolwentów (27 w III LO oraz 41 Technikum nr 2). W III LO do matury przystąpiło 15 uczniów. Zdało ją 5 osób, a więc 38,46%. W Technikum nr 2 przystąpiło 16 uczniów. Zdało ją 7, a więc średnia wyniosła 46,7%.

Średnie wyniki z języków w III LO ukształtowały się odpowiednio: j. polski – 59,8% i 56,9%, j. angielski – 73,3% i 61,6%, j. rosyjski – 31% i 31,3% z całkowitą zdawalnością ustnych egzaminów każdego z tych przedmiotów. Najgorzej poszła matematyka, którą zdało tylko 35,7% absolwentów uzyskując średnią 24,4%.

W technikum ZSA również wszyscy zaliczyli egzaminy ustne. Średnie jakie osiągnęli maturzyści wynoszą: 47,4% i 46,3% z j. polskiego, 39,7% i 45,3% z j. angielskiego, 53% i 50,4% z j. rosyjskiego. Matematykę zdało 43,8% absolwentów z średnim wynikiem 30,8%.

W Liceum Ogólnokształcącym w Zambrowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku do matury przystąpiło pięć osób. Niestety nikomu nie udało się jej zaliczyć.

Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zambrowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z ośmiu osób, które przystąpiły do egzaminu dojrzałości zaliczyła tylko jedna.

Maturzyści, którzy nie zdali tylko z jednego egzaminu będą mieli okazję do poprawy w sierpniu. Termin poprawkowy części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2017 r, a części ustnej między 23 a 25 sierpnia 2017 r. Pełne wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości zostaną podane we wrześniu.

W załączniku do tego artykułu zamieszczamy wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w poszczególnych szkołach w Zambrowie. Dotyczą one absolwentów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2017 roku po raz pierwszy i pisali arkusze standardowe w nowej formule.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: