REKLAMA:

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie zambrowskim

edukacja
05.07.2017 r., godz. 16.50
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych z podziałem na poszczególne szkoły.

W województwie podlaskim z historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści uzyskali średnio 60% pkt, natomiast z zakresu języka polskiego – 69%. Średni wynik z przedmiotów przyrodniczych to 53% pkt, a z matematyki – 48%. Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym gimnazjaliści uzyskali średnio: z języka angielskiego – 68%, z języka niemieckiego – 54%, z języka rosyjskiego – 67% i z języka francuskiego – 56%.

Jakie wyniki w poszczególnych gminach?
Oprócz Kołak Kościelnych we wszystkich gminach powiatu zambrowskiego średnie wyniki z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie były niższe niż w całym województwie podlaskim i wyniosły odpowiednio 64% i 56%. W samym mieście Zambrów z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści otrzymali średnio 65% i 57% punktów. W pozostałych gminach naszego powiatu średnie wyniki z części humanistycznej wyglądają następująco: Kołaki Kościelne – 69% i 58%, Rutki – 64% i 54% oraz Szumowo – 56% i 47%.

Podobnie wyglądają średnie wyniki z obu części egzaminu matematyczno-przyrodniczego. Tu również, oprócz wyników z matematyki w gminie Kołaki Kościelne, okazały się one słabsze niż w województwie. W Zambrowie wyniosły: z matematyki – 39% pkt i z przedmiotów przyrodniczych – 46% pkt. W Kołakach Kościelnych średnie wyniki wyniosły – 48% i 51%, w Rutkach – 43% i 48%, natomiast w Szumowie – 44% i 49%.

Jak wypadli gimnazjaliści w Zambrowie?
W samym Zambrowie do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 300 uczniów w trzech szkołach gimnazjalnych: Miejskim Gimnazjum Nr 1 (150 osób), Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (138 osób) oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy (12 osób).

W części humanistycznej wyższy wynik od średniej wojewódzkiej uzyskali jedynie z historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści z ZSO, którzy uzyskali z tego przedmiotu średnio 62%. Pozostałe wyniki zambrowskich placówek były niższe od średniej wojewdzkiej. Z języka polskiego uczniowie MG1 osiągnęli średni wynik 67%, Gimnazjum przy ZSO zdobyło 66%, zaś gimnazjum SWEiRP – 33%. Z historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie MG1 uzyskali średnio 55%, a uczniowie SWEiRP – 31%.

Z części matematyczno-przyrodniczej średnie wyniki uczniów wszystkich trzech zambrowskich gimnazjów były niższe, niż średnie wyniki w województwie podlaskim. Uczniowie MG1 z części przyrodniczej uzyskali 46%, zaś z matematyki – 38%. Uczniowie Gimnazjum ZSO z części przyrodniczej uzyskali 48%, natomiast z matematyki – 42%. Uczniowie SWEiRP uzyskali 29% z części przyrodniczej i zaledwie 18% z części matematycznej.

Wśród języków obcych najlepsze wyniki uzyskali uczniowie piszący egzamin z języka niemieckiego. Egzaminy z tego języka na poziomie podstawowym najlepiej napisało sześciu gimnazjalistów z MG1 zdobywając średnio 71%. Jeden uczeń ZSO uzyskał z tego samego języka średni wynik 70%. Jak co roku najbardziej popularny wśród języków nowożytnych był język angielski. Bardzo dobrze na poziomie podstawowym poradziło sobie z nim 88 gimnazlistów z ZSO, którzy ze średnim wynikiem 70% osiągnęli lepsze rezultaty, niż średnio gimnazjaliści w naszym województwie i kraju. Gorzej wypadło natomiast 138 uczniów MG1, którzy z tego samego przedmiotu uzyskali średnio 59%. Z kolei 12 uczniów SWEiRP uzyskało średnio 33%. Sześciu uczniów MG1 i czterdziestu dziewięciu ZSO zdawało również egzamin z języka rosyjskiego. Na poziomie podstawowym MG1 uzyskało 74%, a ZSO – 58%.

- „Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętność odbioru tekstu kultury i wykorzystanie zawartych w nim informacji. Większości gimnazjalistów nie przysporzyło również problemów zadanie z wiedzy o społeczeństwie sprawdzające umiejętność wykorzystania i tworzenia informacji. Z matematyki uczniowie wykazali się umiejętnością opisywania za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi wielkościami, a z geografii umiejętnością odczytywania danych z tabeli. Gimnazjaliści przystępujący do egzaminu z języka niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego na poziomie podstawowym najlepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu rozumienia ze słuchu. Dla zdających język francuski najłatwiejsze okazały się zadania sprawdzające znajomość funkcji językowych. Gimnazjaliści rozwiązujący zadania z języka angielskiego opanowali umiejętności z poszczególnych obszarów w wyrównanym stopniu (…) Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. W części humanistycznej z języka polskiego trudność sprawiło uczniom między innymi zadanie sprawdzające funkcjonalne wykorzystanie wiadomości z zakresu świadomości językowej, a z historii zadanie dotyczące chronologii historycznej. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie geometryczne, wymagające analizy informacji zawartych w jego treści oraz skorzystania z własności kątów wierzchołkowych i przyległych.” - podsumowuje Jolanta Gołaszewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Do artykułu jako załączniki PDF zamieszczamy szczegółowe wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych z podziałem na powiaty, gminy i poszczególne szkoły województwa podlaskiego.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: