REKLAMA:

W Zambrowie coraz więcej małżeństw decyduje się na rozwód

wiadomości lokalne
30.01.2007 r., godz. 08.56
Aż 59 małżeństw w Zambrowie w 2006 roku zdecydowało się rozwieźć, a 4 wstąpiło w stan separacji. Patrząc na statystyki mieszkańców Zambrowa od 2001 roku sukcesywnie zwiększa się ilość rozwodów, z 31 w 2001 r., przez 40 – w 2002 r., 47 – w 2003 r., w 2000 i 2004 roku zanotowano po 38 rozwodów, jednak w 2000 żadne, a w 2004 aż 10 małżeństw wstąpiło w stan separacji. Rekordowym pod tym względem okazał się rok 2005, kiedy aż 76 małżeństw rozwiodło się, a 11 wstąpiło w stan separacji.

Porównując te dane do ilości zawieranych ślubów, widać, że dane te są zatrważające. W roku 2005 ilość rozwodów i separacji stanowiła aż 39% ilości zawartych w tym roku ślubów. Od 2000 roku ilość zawieranych małżeństw w Zambrowie oscyluje w okolicach dwustu. Od 196 w 2000 roku, przez 201-204 śluby w latach 2001, 2004 i 2006, 211 ślubów – w 2002 r. i najwięcej bo 222 i 223 analogicznie w latach: 2003 i 2005.

Ze statystyki mieszkańców Zambrowa za lata 2000-2006 opracowanej przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta wynika, że powoli zmniejsza się ogólna ilość mieszkańców miasta. W roku 2000 mieliśmy zameldowanych 23940 osób, podczas gdy w roku 2006 już tylko 23298 osób. Jest to sygnał niepokojący biorąc pod uwagę fakt, że w każdym z analizowanych lat liczba urodzeń była wyższa od liczby zgonów, tak więc zmniejszanie się ilości mieszkańców nie wynika z małego przyrostu naturalnego, tylko z emigracji do innych miast i za granicę. Pocieszającym może być jedynie fakt, że liczba mieszkańców nie spada lawinowo. Jak do tej pory były to coroczne niewielkie spadki. Nowo pozycją od 2005 roku w Wydziale Spraw Obywatelskich stała się rubryka „wymeldowani z pobytu stałego za granicę”. Do 2004 roku rubryka ta była pusta, podczas gdy w 2005 roku z pobytu stałego w Zambrowie wymeldowało się i przeniosło za granicę 38 osób, a w 2006 r. – 19.

Od 2002 roku rośnie w Zambrowie natomiast ilość osób meldujących się na pobyt czasowy. Z 185 osób w 2002 r., przez 220 w 2003 r., 291 w 2004 r., do 299 w 2006 r.

Niepokojącą informacją dla wszystkich mężczyzn jest fakt, że wśród zgonów w latach 2000-2006, co roku w Zambrowie umierało więcej mężczyzn niż kobiet. Średnio w Zambrowie co roku umiera 140-170 osób.

Ciekawostką może być fakt, że od dwóch lat w Zambrowie rodzi się więcej dziewczynek niż chłopców. W 2005 roku: 105-chłopców, 111-dziewczynek, w 2006 roku: 95-chłopców, 113-dziewczynek. Do roku 2002 było odwrotnie. W roku 2000 na 225 noworodków 128 to byli chłopcy, a 97 – dziewczynki, w kolejnych latach analogicznie rodziło się więcej chłopców: 2001: 114-ch, 101-dz, 2002: 130-ch, 111-dz. Sytuacja zaczęła się wyrównywać w latach 2003 i 2004, kiedy w 2003 urodziło się 102 chłopców i 105 dziewczynek, a w 2004 r. - 91 chłopców i 87 dziewczynek.
źródło danych: Wydział Spraw Obywatelskich UM Zambrów
oprac. Grzegorz Zawistowski


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: