REKLAMA:

Ambitne plany restrukturyzacji zambrowskiego szpitala

inwestycje
29.03.2017 r., godz. 15.00
Prezes zambrowskiego szpitala Bogusław Dębski zamierza w latach 2017-2020 przeprowadzić plan restrukturyzacji, który ma rozszerzyć zakres usług świadczonych w placówce, a także znacząco poprawić warunki pacjentów. Budowa lądowiska dla helikopterów LPR, modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i dziecięcego, utworzenie nowych poradni specjalistycznych i dostosowanie Izby Przyjęć do SOR oraz zakup nowych urządzeń medycznych – to główne założenia programu, który ma kosztować ok. 17 mln złotych.

Szpital Powiatowy w Zambrowie w okresie od 2017 do 2020 roku ma podjąć szereg działań restrukturyzacyjnych dotyczących kilku obszarów.

Pierwszy obszar - restrukturyzacja organizacyjno-finansowa, w tym utworzenie nowych poradni
W ramach tego zadania szpital planuje utworzyć szereg poradni specjalistycznych, w tym: poradnię kardiologiczną, urologiczną, laryngologiczną, neurologiczną, preluksacyjną i chemioterapii. W związku z tym Zarząd szpitala zaproponował Zarządowi Powiatu doprowadzenie do końca modernizacji istniejących pomieszczeń, niekiedy pustostanów. Adaptacja na nowe poradnie specjalistyczne ma spowodować rozszerzenie usług, a tym samym lepsze wykorzystanie majątku, polepszenie struktury kosztów i poprawę wyników finansowych. Prezes szpitala Bogusław Dębski zapowiada także poprawę warunków przyjmowania pacjentów i wyposażenia, szczególnie w gabinetach zabiegowych w poradniach: chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, ortopedycznej, ginekologicznej, alergologicznej, alergologicznej dla dzieci, endokrynologicznej, chorób płuc i gruźlicy oraz USG.

W wyniku planowanej restrukturyzacji mają zostać obniżone koszty leczenia dla płatnika, bowiem część hospitalizacji stanie się zbędna ze względu na możliwość leczenia w poradniach specjalistycznych. Pacjent ma mieć ułatwione dotarcie do specjalisty, a tym samych ma mieć możliwość wcześniejszego podjęcia leczenia w trybie ambulatoryjnym. Poradnie przyszpitalne będą mogły kontynuować leczenie po pobycie w szpitalu.

Drugi obszar - poprawa warunków pacjentów poprzez realizację szeregu inwestycji
W tym zakresie szpital planuje m.in. modernizację oddziału ginekologiczno-położniczego. Dzięki niej ma być stworzona możliwość do porodów rodzinnych. Powstaną dwie oddzielne sale porodowe, co ma umożliwić zapewnienie intymności, a tym samym poszanowanie praw pacjenta. Sale pobytowe pacjentek mają posiadać oddzielne węzły sanitarne z kabiną prysznicową. Oddział zapewni pobyt matki z noworodkiem w jednej sali. Poprawie ulegną warunki sanitarne. Zmniejszy się też ryzyko przenoszenia chorób poprzez zastosowanie wentylacji mechanicznej, a komfort ma zapewnić klimatyzacja.

W planach jest też remont oddziału dziecięcego. Dzięki niemu rodzice otrzymają pokój pobytowy, wyposażony w węzeł sanitarny wraz z prysznicem, lodówkę, miejsca do odpoczynku. Wykonana ma być instalacja gazów medycznych oraz rozbudowana instalacja wodno-kanalizacyjna. Zmodernizowane zostaną pokoje pobytowe dzieci oraz wykonana izolatka, co ma poprawić warunki sanitarne na oddziale.

Ponadto, w ramach przygotowywanego wniosku aplikującego do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, szpital planuje zakupić aparatury i urządzenia medyczne pod potrzeby bloku operacyjnego, poradni rehabilitacji leczniczej, pracowni endoskopii oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.

W ramach restrukturyzacji zambrowski szpital planuje także dostosować Izbę Przyjęć do wymagań Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w tym wybudować lądowisko dla helikopterów LPR. Pierwsze kroki zmierzające w tym kierunku zostały już nawet poczynione, bowiem wykonano wycinkę drzew przy budynku szpitala. Przy okazji tej inwestycji wymianie ma ulec część zużytej kanalizacji i wyeksploatowana nawierzchnia drogi dojazdowej. Planowany koszt tego przedsięwzięcia to 5,8 mln zł. Szpital podjął już działania związane z przygotowaniem aplikacji do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Trzeci obszar - restrukturyzacja zatrudnienia
To zadanie obejmuje lepsze wykorzystanie personelu medycznego średniego z oddziałów szpitalnych i zatrudnienie w nowo powstałych poradniach. Koszty osobowe mają zwiększyć się o wymiar wynagrodzenia zatrudnionych lekarzy specjalistów.

Koszty planowanej restrukturyzacji zambrowskiego szpitala szacuje się na ok. 17 mln zł, z czego 4 mln zł mają pochodzić ze środków własnych szpitala, a 1 mln – z budżetu Powiatu Zambrowskiego. Pozostałe środki mają pochodzić z programów operacyjnych. Prezes placówki Bogusław Dębski liczy także na pomoc finansową od gmin. Plan restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Zambrowie na lata 2017-2020 został zatwierdzony przez radnych powiatowych na ostatniej sesji.

Warto zaznaczyć, że Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. zarówno w 2015, jak i 2016 roku uzyskał dodatni wynik finansowy. W 2015 r . wyniósł on 115 tys. 010 zł, natomiast w 2016 r. 769 tys. 515 zł. Odnotowany w 2016 roku wzrost spowodowany był przede wszystkim zwiększonymi przychodami uzyskanymi z NFZ (2015 r. - 17 mln 645 tys. 257 zł, 2016 r. - 20 mln 026 tys. 494 zł). Wzrost o 2 mln 381 tys. 237 zł dotyczył stacjonarnych oraz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

ŁC


 
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: