REKLAMA:

Sieć szkół: Zambrów zaskarży opinię kuratorium?

samorząd
20.03.2017 r., godz. 15.00
Tak jak informowaliśmy w minionym tygodniu, w przyjętej niedawno przez radnych miejskich uchwale ws. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Kuratorium Oświaty w Białymstoku wskazało miejsca, które jego zdaniem muszą zostać poprawione. Znamy już szczegóły tych zastrzeżeń. Według Kuratorium zmiana siedziby SP5 od 1 września 2018 roku jest niezgodna z prawem.

O problemie związanym z opinią kuratorium ws. sieci szkół w Zambrowie pisaliśmy już w ubiegłym tygodniu w artykule: Uchwała ws. sieci szkół w Zambrowie do poprawki.

- „Nieprawidłowo przewidziano rozwiązania w tej uchwale i kurator, zgodnie z prawem, wskazuje te miejsca, które organ prowadzący musi poprawić przed podjęciem uchwały ostatecznej, którą musi podjąć do 31 marca.” - powiedziała nam wtedy Wicekurator Oświaty w Białymstoku Bożena Dzitkowska.

Dziś znamy już szczegóły wydanej przez Kuratorium Oświaty opinii dotyczącej podjętej przez Radę Miasta Zambrów uchwały. Czytamy w niej, że rozwiązanie dotyczące zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie od 1 września 2018 roku jest niezgodne z art. 206 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku (na podstawie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju nie dokonuje się zakładania szkół, w tym szkół podstawowych o niepełnej strukturze organizacyjnej i szkół podstawowych filialnych, likwidacji i przekształceń szkół innych niż dokonywane na podstawie przepisów ustawy).

- „Szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwy do prowadzenia szkół danego typu. (…) Siedzibą szkoły jest dokładnie wskazany adres, pod którym się ona mieści, a nie jedynie oznaczenie miejscowości. Przeniesienie siedziby szkoły stanowi przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 59 ustawy z nia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a zatem dokonanie zmiany siedziby szkoły powinno zostać przeprowadzone zgodnie z odpowiednio zastosowanymi przepisami ustawy dotyczącymi likwidacji szkoły.” - czytamy w opinii Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny zaznaczył także, że należy pozostawić dotychczasowe granice obwodów SP4 i SP5. Zdaniem kuratorium ewentualna zmiana obwodów szkół podstawowych może mieć zastosowanie do dzieci, które rozpoczną realizację obowiązku szkolnego.

W przesłanej opinii Kuratorium Oświaty w Białymstoku wskazało ponadto negatywne, jej zdaniem, konsekwencje rozwiązań zaproponowanych w podjętej przez miejskich radnych uchwale. Są to: zmianowość w szkołach podstawowych oraz możliwe niezadowolenie z proponowanych rozwiązań grup rodziców i nauczycieli.

Jeżeli wskazane przez kuratorium miejsca w uchwale nie zostaną poprawione, wówczas opinia Podlaskiego Kuratora Oświaty będzie negatywna. Opinia kuratora jest wiążąca - można na nią tylko wnosić skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jutro Komisja Kultury i Oświaty Rady Miasta Zambrów ma wydać opinię na temat uchwały w tej sprawie.

Przypomnijmy, że przygotowany przez Urząd Miasta projekt uchwały zakłada, że na terenie miasta pozostaną trzy szkoły podstawowe. SP5 przeniosłaby się do budynku przy ul. Wyszyńskiego (obecny budynek MG1) w całości (klasy I-VIII) od 1 września 2018 roku, a burmistrz miałby podjąć szereg działań w celu zapewnienia bezpiecznej drogi dzieci z domu do szkoły. Zmiana obwodu szkoły nie dotyczyłaby natomiast dzieci, które aktualnie są uczniami podstawówki.

Z takim wariantem już od dłuższego czasu nie zgadzali się radni opozycyjni z PiS, którzy w ostatnim czasie wystosowali w tej sprawie nawet pismo do Podlaskiego Kuratora Oświaty. Radni PiS stoją za wprowadzeniem w naszym mieście sieci czterech szkół podstawowych – trzech działających obecnie oraz dodatkową powstałą w wyniku przekształcenia obecnego MG1 w Szkołę Podstawową Nr 2. Przed ostatnią sesją radni PiS złożyli nawet projekt takiej uchwały, ale ze względu na braki prawne został on odrzucony przez radnych większością głosów.

Warto dodać, że w minionym tygodniu Podlaski Kurator Oświaty Jadwiga Szczypiń poinformowała, że wydała 100% pozytywnych opinii dla uchwał przedstawionych przez podlaskich samorządowców. Problemy, oprócz miasta Zambrów, są jeszcze tylko w gminie Zbójna. Jak wyjaśniła kurator - nastąpiły one z powodu błędów samorządowców, ale jest szansa na ich naprawę.

ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: