REKLAMA:

Zambrowskie Żubry 2016 rozdane [foto]

kultura
25.02.2017 r., godz. 21.30
Zambrowskie Żubry 2016 rozdane
Występ Kabaretu Skeczów Męczących uświetnił dzisiejszą galę wręczenia Zambrowskich Żubrów, które zostały przyznane już po raz siedemnasty.

Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów przyznawane są za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. Jest to wyróżnienie dla tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów. Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w 2001 roku. W tegorocznej edycji nagrody zostały przyznane w 9 kategoriach.

Od tego roku zmieniły się zasady wyłaniania laureatów. Swój głos na nominowanych mógł oddać każdy zambrowianin i sympatyk naszego miasta podczas 7-dniowego głosowania on-line lub na specjalnie przeznaczonych do tego kartach dystrybuowanych w różnych częściach miasta. Jedynie w kategorii „najlepszy uczeń” kapituła powołana przez burmistrza sama dokonała wyboru laureatów. W tej kategorii co roku przyznawane są trzy Złote Żubry (w podkategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum i szkoły średnie).

W tym roku Urząd Miasta przyjął łącznie 52 zgłoszenia. W kategorii najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów – 8 nominacji, najlepsza fotografia miasta Zambrów - 11, wydarzenie roku – 6, osobowość roku – 8, przedsiębiorca roku – 2, najlepszy nauczyciel – 2, najlepszy uczeń w szkołach podstawowych – 3, najlepszy uczeń w gimnazjach – 2, najlepszy uczeń w szkołach średnich – 1, najlepszy sportowiec – 9. Dodatkowo przyznane zostało Grand Prix Publiczności, której laureatem został zdobywca największej ilości głosów zdobytych w głosowaniu on–line.

W tym roku po raz pierwszy zostały przyznane nagrody w dwóch nowych kategoriach: Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów oraz Najlepsza fotografia Miasta Zambrów.

Miło nam poinformować, że w kategorii na Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów Złotego Żubra otrzymał Łukasz Całko - długoletni dziennikarz Zambrowskiego Portalu Internetowego zambrow.org za reportaż z XX Dni Zambrowa. Nagroda w kategorii Najlepsza fotografia Miasta Zambrów również trafiła w ręce przedstawiciela naszego portalu – Bartosza Dąbrowskiego za zdjęcie „Chmury nad Zambrowem”. Z racji tego, że w tym roku nagrody zależały wyłącznie od głosów mieszkańców Zambrowa, chcieliśmy Państwu bardzo podziękować za docenienie pracy naszych dziennikarzy oraz za każdy oddany głos.

Złotego Żubra w kategorii Osobowość Roku otrzymał ks. Grzegorz Kierski - wikariusz parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Jest on również nauczycielem religii w Miejskim Gimnazjum Nr 1, prowadzącym Kurs Alpha Zambrów, opiekunem scholi parafialnej, organizatorem półkolonii letnich oraz zimowych, a także duszpasterzem młodzieży w zambrowskiej parafii. W roku 2016 do jego głównych osiągnięć można zaliczyć I miejsce na XVI Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Religijnej „Bogu i Ojczyźnie” oraz wyróżnienie na XVII Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Religijnej „Bogu i Ojczyźnie” , które zdobył wraz ze scholą parafialną „Płomyki Ducha Świętego”. Poza tym ksiądz Grzegorz zorganizował oraz poprowadził 4 edycje Kursu Alpha, w których wzięło udział około 350 osób, w tym osoby z trudną sytuacją rodzinną i życiową. Zapewnił też zajęcie dzieciom w trakcie lata oraz zimy przygotowując na nich półkolonie parafialne. W trakcie swojej pracy ksiądz Kierski nie zapomina także o zambrowskiej młodzieży prowadząc wspólnotę młodzieżową „Beta” czy organizując zabawy bezalkoholowe. W ubiegłym roku prowadził także Debatę Walentynkową oraz aukcję szopek, z której dochód przeznaczony był na cele charytatywne. W tej kategorii nominowani byli również Artur Więzowski, Kamil Rosiński, Marcin Wądołowski, Krzysztof Boruc, Małgorzata Trocha, Krzysztof Witkowski oraz Agnieszka Krasinkiewicz.

Przedsiębiorcą roku 2016 została firma INTER-TECH – Anna i Piotr Jankowscy. Firma Inter-Tech powstała w 2004r., natomiast produkcję maszyn zaczęła od 2008 r. Aktualnie zatrudnia kilkaset osób. Profesjonalni doradcy oraz sztab wykwalifikowanych inżynierów kreuje nowe rozwiązania w sektorze maszyn rolniczych. Zambrowski Inter-Tech do 2016 roku został nagrodzony certyfikatami m.in. „Firma Godna Zaufania”, „Firma Przyjazna Klientowi”, „VIP Biznesu 2016”, „I Vicemistrz Podlaskiej Agroligi 2016″, „Złoty Żuraw Rolnictwa 2016″ oraz wiele innych. Oferta firmy to obszerny pakiet odpowiednich systemów i rozwiązań nowoczesnego rolnictwa, zaprojektowanych z myślą o wymagających klientach, do pracy w każdych warunkach – co zawsze podkreślają właściciele firmy. Inter-Tech posiada szeroką sieć dystrybucyjną nie tylko w Polsce, ale również za granicą m.in we Francji, Niemczech, Anglii, Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii i wielu innych krajach wschodnich.

W kategorii Wydarzenie Roku przyznane zostały 3 nagrody: Brązowy, Srebrny oraz Złoty Żubr.

Głosami mieszkańców Zambrowa Brązowy Żubr trafił do Miejskiego Ośrodka Kultury za organizację pleneru malarskiego „Zambrów w sztuce” z okazji XX Dni Miasta Zambrowa. Do projektu przystąpiło 15 pasjonatów sztuki. Powstał różnorodny portret miasta Zambrowa ukazujący piękno, architekturę, krajobraz i indywidualność odczuć każdego z twórców. Dodatkowym celem pleneru było możliwie najbogatsze udokumentowanie w sposób rysunkowo-malarski zakątków miasta. Przez trzy dni uczestnicy projektu robili szkice, fotografie i gotowe prace malarskie. Powstało 17 gotowych prac malarskich, 28 szkiców rysunkowych, 8 szkiców malarskich i dziesiątki zdjęć. Łącznie dało to efekt w postaci ponad 80 obrazów. Bardzo istotna była tu dokumentacja fotograficzna jako uzupełnienie i pomoc w dalszej pracy twórczej. Plonem tego projektu była wystawa „Zambrów w sztuce” otwarta podczas Inauguracji Sezonu Kulturalnego MOK w Zambrowie w listopadzie 2016 r.

Srebrnego Żubra za Wydarzenie Roku otrzymał Zambrowski Klub Karate Kyokushin za II Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza. Turniej Karate Kyokushin to sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w karate kyokushin zarówno w kata (układach formalnych) jak i kumite (walka z zastosowaniem ochraniaczy). Udział w turnieju wzięło 311 zawodników z 26 klubów karate w Polsce (m.in. z Warszawy, Włocławka, Białegostoku, Olsztyna, Szczytna, Augustowa, Ostrowi Mazowieckiej, Ciechanowa, Broku, Białej Podlaskiej) oraz jeden z Białorusi.

Najwięcej głosów oraz Złotego Żubra w kategorii Wydarzenie Roku otrzymało Miejskie Przedszkole Nr 4 w Zambrowie za Jubileusz 40-lecia istnienia placówki. Wramach tej uroczystości na dużej scenie Centrum Kultury zaprezentowały swoje umiejętności dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przedstawienie było niezwykle efektowne, zadziwiało bogactwem strojów oraz niekonwencjonalnym, własnym scenariuszem i scenografią stworzonymi przez dyrektor i zespół nauczycieli. Pięknie były przekazane treści patriotyczne: rozpoczęcie uroczystości „Polonezem” czy prezentacja tańca „Mazur”, a wszystko w kostiumach z adekwatnej epoki.

Najlepszym nauczycielem w roku 2016 została Wioletta Walasek, która od 34 lat jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. W swojej działalności zdecydowanie wykracza poza stawiane przed nią wymagania ustawowe. Jej kandydatura została zaproponowana przez uczniów szkoły i uzyskała bardzo pozytywną akceptację Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. Została odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę – 2015 r., oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2010 r. Opracowała i wdrożyła z sukcesem dwie innowacje pedagogiczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej: „Edukację teatralną” oraz „Z matematyką na ty”. Przez wiele lat prowadziła koło teatralne „Supełek”, z którym uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach: Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Łomży, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Obrzędowych, Potyczkach Teatralnych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Opracowała i wystawiła szerokiej społeczności wiele interesujących, wartościowych wychowawczo przedstawień. Tylko w ubiegłym roku szkolnym były to 4 różne spektakle, prezentowane w czasie apeli szkolnych, potyczek teatralnych w MOK i w przedszkolach. Ponadto jest organizatorem na terenie szkoły konkursów ortograficznych, czytania ze zrozumieniem, recytatorskich oraz sportowych dla uczniów klas młodszych. Jest współorganizatorem Zambrowskiego Konkursu Ortograficznego, konkursu „Czytam ze zrozumieniem” i konkursów matematycznych: Kangur, Test Matematyka Plus. Aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Przyjaciół „Czwórki” poprzez przygotowywanie projektów dotacyjnych i organizację „Czwartakiad”, promujących rodzinny, aktywny wypoczynek i sposób na spędzanie wolnego czasu. W ubiegłym roku była współorganizatorem ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez WOŚP w resuscytacji w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, wspólnie z rodzicami realizowała projekt „Cała Polska czyta dzieciom”, koordynowała projekt – Klub Bezpiecznego Puchatka realizowany przez uczniów klas pierwszych. Wspólnie ze swoimi wychowankami ich rodzicami włącza się w liczne akcje charytatywne: WOŚP, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem, Szlachetna Paczka, Anioły ze Szkoły – pomoc bezdomnym zwierzętom. Zapoczątkowała i rozpropagowała współpracę z zambrowskimi przedszkolami nr 1 i 4. Podejmowane działania rozwijające uzdolnienia uczniów przyczyniły się do uzyskania przez jej uczniów wysokich lokat w konkursach o różnej tematyce na szczeblach ogólnopolskich, wojewódzkich, lokalnych oraz szkolnych. W tej kategorii nominowany był również nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 3 - Grzegorz Zawistowski.

Wioletta Walasek otrzymała także Grand Prix Publiczności, zdobywając największą ilość głosów w przeprowadzonym głosowaniu on-line.

Złotego Żubra w kategorii Najlepszy Sportowiec otrzymał Macel Plona. Marcel jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. Swoją karierę sportową rozpoczął w klasie I zapisując się do sekcji karate, po czym od końca IV klasy zaczął swoją „zabawę” z lekkoatletyką. Od początku piątej klasy całkowicie poświęcił się tej dyscyplinie sportu. Marcel jest osobą bardzo wszechstronną – startował w zawodach na długich i krótkich dystansach, skakał w dal, rzucał piłeczką palantową, był zawodnikiem sztafety. To podstawowy zawodnik zawodów indywidualnych jak i drużynowych pomimo, że startował z uczniami o rok starszymi od siebie. Dzięki jego osiągnięciom szkoła wywalczyła bardzo wysokie VI miejsce w klasyfikacji wszystkich szkół województwa, a w punktacji chłopców- VII miejsce. Ponadto do jego osiągnięć sportowych można zaliczyć II miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w indywidualnych biegach przełajowych w półfinale wojewódzkim, XVIII miejsce w indywidualnych biegach przełajowych w finale wojewódzkim, VII miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w indywidualnych biegach przełajowych w finale wojewódzkim, I miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w półfinale wojewódzkim, III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych w finale wojewódzkim, I miejsce w Czwórboju LA w półfinale wojewódzkim, III miejsce w Czwórboju LA w finale wojewódzkim, V miejsce w biegu na 1000 m w półfinale wojewódzkim, I miejsce sztafety 4×60 m w półfinale wojewódzkim, I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców XVI Podlaskich Igrzysk w Lekkiej Atletyce w półfinale wojewódzkim, VII miejsce w biegu na 1000 m w finale wojewódzkim, II miejsce sztafety 4x60 m w finale wojewódzkim, I miejsce w punktacji drużynowej chłopców XVI Podlaskich Igrzysk w Lekkiej Atletyce w finale wojewódzkim, I miejsce w biegu na 1000 m w ramach Czwartków LA w okręgu łomżyńskim, XXI miejsce w Mistrzostwach Polski w biegu na 1000 m w ramach Czwartków LA, I miejsce w półfinale województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz III miejsce w finale województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych (październik 2016).

W kategorii najlepszy uczeń, co roku przyznawane są trzy Złote Żubry. W podkategorii szkoły podstawowe nagrodzono Lenę Gromek - absolwentkę Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. W kategorii gimnazjów statuetkę otrzymał absolwent Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie Michał Przerwa. Najlepszym uczniem szkół ponadgimnazjalnych została Natalia Saniewska - uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. W kategorii tej nominowani byli również: ze szkół gimnazjalnych Mateusz Jastrzębski (ZSO), Michał Przerwa (MG1), a ze szkół podstawowych Lena Gromek (SP4), Maciej Bączyk (SP5), Julia Lutostańska (SP3).

Po wręczeniu statuetek na scenie pojawił się Kabaret Skeczów Męczących, którego występ uświetnił dzisiejszą galę. Formacja ta powstała w Kielcach w roku 2003. Do tej pory stworzyli pięć autorskich programów, z których każdy był bardzo dobrze przyjmowany i wielokrotnie nagradzany.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z gali wręczania nagrody Burmistrza Miasta Zambrów – Żubry 2016. Wkrótce opublikujemy videorelację z tego wydarzenia.

Polecamy:
:: Zambrowskie Żubry wręczono po raz szesnasty [foto]

:: Jubileuszowa gala Zambrowskich Żubrów [foto]
:: Zagłosuj na najlepszego nauczyciela 2014 roku
:: 37 nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2014

:: Videorelacja z Gali Zambrowskie Żubry 2013
:: Zambrowskie Żubry rozdane [foto]
:: 37 nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2013
:: Wydłużono czas na zgłaszanie kandydatów do Zambrowskich Żubrów
:: Zambrowskie Żubry będą wręczane w nowych kategoriach

:: Zambrowskie Żubry 2012 wręczone [fotoreportaż + video]
:: Znamy nominowanych do Zambrowskich Żubrów za rok 2012
:: 29 zgłoszeń do statuetek Żubra 2012

:: Zambrowskie Żubry 2011 wręczono po raz dwunasty. Koncert zespołu Leszcze, Masters i Pauliny Talarskiej (video)
:: Zambrowskie Żubry 2011 wręczono po raz dwunasty (fotoreportaż)
:: Sylwetki nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2011
:: Znamy nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2011

:: Fotoreportaż z gali wręczenia i zwycięzcy Zambrowskich Żubrów 2010
:: Znamy nominowanych do „Zambrowskich Żubrów 2010”

:: Fotoreportaż z gali wręczenia i zwycięzcy Zambrowskich Żubrów 2009
:: Sylwetki nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2009
:: 30 nominowanych do Zambrowskich Żubrów 2009

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2008
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2008

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2007
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2007

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2006
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2006

:: Laureaci Zambrowskich Żubrów 2005
:: Nominowani do Zambrowskich Żubrów 2005

:: Zambrowskie Żubry 2004

:: Zambrowskie Żubry 2003

:: Zambrowskie Żubry 2002
ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: