REKLAMA:

Powiat przystąpił do reformy edukacji w swoich szkołach [retransmisja]

samorząd
17.02.2017 r., godz. 22.30
Powiat przystąpił do reformy edukacji w swoich szkołach
Radni powiatowi większością głosów przyjęli sześć projektów uchwał podczas XVIII Sesji Rady Powiatu.

XVIII Sesja Rady Powiatu odbyła się dzisiaj, 17 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Zambrowskiego. W obradach uczestniczyło 16 radnych. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji radni pochylili się nad sześcioma projektami uchwał. Najważniejsza dotyczyła projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zambrowskiego.

Reforma oświaty w szkołach powiatowych
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe w miejsce obecnie istniejących szkół powstaną: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe (zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe). Gimnazja zostaną zlikwidowane. Zmiany te rozpoczną się od następnego roku szkolnego. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od 1 września 2019 r. szkół tych nie będzie już w ustroju szkolnym.

W związku z tym radni powiatowi większością głosów przyjęli dziś uchwałę obejmującą reformę edukacji w placówkach prowadzonych przez starostwo. Póki co jest to projekt w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego. Na terenie powiatu zambrowskiego obejmuje on ustalenie szkół ponadpodstawowych i specjalnych, których prowadzeniem zajmuje się starostwo.

Poniżej przedstawiamy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Zambrowski, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W ramach Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie przy alei Wojska Polskiego 31 będą funkcjonowały:
- II Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie
- Trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Zambrowie, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zambrowie
- Technikum Nr 1 w Zambrowie

W ramach Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy alei Wojska Polskiego 29 będą funkcjonowały:
- III Liceum Ogólnokształcące w Zambrowie
- Technikum Nr 2 w Zambrowie

Z kolei w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 16, w związku z likwidacją gimnazjów, zlikwidowany zostanie tym samym Zespół Szkół Ogólnokształcących. Tam funkcjonować będzie już tylko I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie.

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Długoborzu funkcjonować będą:
- Gimnazjum Specjalne w Długoborzu
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Długoborzu
- trzyletnia Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Długoborzu, w której prowadzone będą klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Długoborzu
- trzyletnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Długoborzu

W temacie planowanej reformy oświaty radni dyskutowali m.in. w kwestii zatrudniania nauczycieli z powiatowych do miejskich i gminnych szkół oraz odwrotnie. Jak mówił starosta Robert Rosiak, likwidacja gimnazjów może bowiem skutkować sytuacją, że część nauczycieli gimnazjum mieszczącym się w ZSO w Zambrowie, które założone zostało przez Gminę Zambrów, a prowadzone jest przez Powiat Zambrowski, pozostanie bez zatrudnienia. W związku z tym Starosta Zambrowski wystąpił z pismem do Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa o możliwość zatrudnienia ich w gminnych szkołach podstawowych, gdzie tworzone będą klasy VII i VIII.

Według analiz urzędników w roku szkolnym 2017/2018 dla nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum ZSO w Zambrowie zabraknie 3,5 etatu. W roku szkolnym 2018/2019 natomiast 7 etatów. Powyższe dane ustalono przy założeniu, że pozostali nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie nie będą realizować godzin ponadwymiarowych.

Podczas dzisiejszych obrad radni powiatowy przyjęli także uchwały w sprawie:
:: zmian w budżecie Powiatu Zambrowskiego na 2017 r.,
:: realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zambrowskim (III)”,
:: realizacji projektu „Aktywność szansą na pracę (III)”,
:: realizacji projektu „Staż zawodowy, jako wzmacnianie pozycji technika handlowca na runku pracy”;
:: realizacji projektu „Bliżej europejskiego rynku pracy”.

Ponadto radni zostali zapoznani z informacjami na temat skarg i wniosków złożonych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie w 2016 roku. Wśród wniosków znalazły się m.in. pisma w sprawie wyjaśnienia przebywania „bliżej nie określonych obiektów latających nad posesją wnioskodawcy”, czy w sprawie instalacji kosza na śmieci przy ul. Obrońców Zambrowa (przy Szkole Podstawowej Nr 5). Pierwszy z nich został przekazany do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a w odpowiedzi na drugi wniosek poinformowano wnioskodawcę, że Zarząd Powiatu rozważa instalację takiego kosza na śmieci we wskazanej lokalizacji.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XVII Sesji Rady Powiatu Zambrowskiego.ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: