REKLAMA:

Interpelacje radnych: Brak publicznej poradni diabetologicznej w mieście

interpelacje radnych
05.01.2017 r., godz. 17.30
W Zambrowie brak jest publicznej poradni diabetologicznej. Zdaniem radnej miejskiej Barbary Laszuk to spory kłopot dla niektórych mieszkańców naszego powiatu zmagających się m.in. z cukrzycą. Interpelacja radnej w tej sprawie trafiła ostatecznie do prezesa szpitala Bogusława Dębskiego, który uważa z kolei, że z problemem należy zwrócić się bezpośrednio do NFZ. Niewykluczone, że zgłoszonym przez radną tematem zajmie się Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta.

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Zambrów radna Barbara Laszuk kolejny raz poruszyła problem braku poradni diabetologicznej w naszym mieście. Jak mówiła, wielu mieszkańców Zambrowa skarży się jej na brak w mieście specjalisty z tej dziedziny, który przyjmowałby pacjentów w ramach kontraktu z NFZ. A chorych na cukrzycę, nie tylko w Zambrowie, ale także na całym świecie, z roku na rok jest coraz więcej. Obecnie mieszkańcy powiatu zambrowskiego muszą jeździć do specjalistów poza powiat.

Już wcześniej, przy okazji poruszanego problemu braku opieki okulistycznej w Zambrowie, burmistrz Kazimierz Dąbrowski przypomniał, że za dostęp mieszkańców powiatu zambrowskiego, w tym także zambrowian do specjalistów, odpowiedzialny jest powiat i gmina nie może wyręczać go w tych działaniach. Dlatego interpelację w sprawie poradni diabetologicznej w naszym mieście, którą radna Laszuk złożyła pod koniec października ubiegłego roku, burmistrz przekazał staroście, a ten prezesowi zambrowskiego szpitala.

W odpowiedzi, która do Urzędu Miasta wpłynęła 22 grudnia czytamy, że ostatni konkurs na zakup świadczeń w zakresie diabetologii obejmujący powiat zambrowski ogłaszany był przez NFZ w listopadzie 2011 roku i obejmował lata 2012-2014. Dowiadujemy się także, że umowy zawarte na podstawie tego konkursu są aneksowane do połowy bieżącego roku.

W piśmie prezes szpitala Bogusław Dębski wskazuje ponadto dwie przeszkody utrudniające utworzenie w naszym mieście poradni diabetologicznej. Pierwsza dotyczy braku pomieszczeń, w których można byłoby otworzyć dodatkową poradnię w oparciu o obecną infrastrukturę. Ważniejszą przeszkodą, zdaniem prezesa Dębskiego, jest jednak brak lekarzy specjalistów udzielających świadczenia w tym zakresie, którzy zechcieliby podjąć pracę w zambrowskiej placówce.

W rozmowie z nami prezes szpitala stwierdził jednak, że z całym problemem należy się zwracać nie do niego, a do Narodowego Funduszu Zdrowia, który odpowiada za ogłaszanie konkursów na świadczenie publicznych usług w zakresie ochrony zdrowia.

- „NFZ ma swoje wskaźniki ile usług i gdzie ma być zakontraktowanych. Jeżeli nawet ktoś, nie koniecznie szpital, bo to może być też praktyka prywatna, będzie chciał świadczyć takie usługi w ramach NFZ, to oni nie zakontraktują tego, jeżeli nie będą widzieli takich potrzeb. Ja mam zgłoszone cztery inne poradnie od dwóch lat i nie mogę się doczekać żadnego konkursu, żeby NFZ to zakontraktował.” - powiedział nam prezes szpitala Bogusław Dębski.

Odpowiedź na interpelację nie usatysfakcjonowała jednak radnej Barbary Laszuk.

- „Ja się nie dziwię stanowisku dyrektora, bo on jest menadżerem, natomiast brak stanowiska ze strony starostwa jest moim zdaniem niewłaściwe.” - stwierdza radna Barbara Laszuk.

Podczas ostatniej sesji radna zaproponowała, aby w tej sprawie zwołać posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Od przewodniczącego tej komisji Michała Klimowicza wiemy, że takie spotkanie jest planowane. Na posiedzenie ma być zaproszony m.in. burmistrz, starosta i prezes zambrowskiego szpitala Bogusław Dębski.

Warto przypomnieć, że podobny problem w połowie minionego roku dotyczył także bezpłatnej opieki okulistycznej w naszym mieście. Na początku lipca 2016 roku, w związku z przejściem na emeryturę lokalnego lekarza okulisty, publiczna opieka okulistyczna w Zambrowie została zamknięta. Efektem tego był fakt, że mieszkańcy naszego miasta i okolic musieli korzystać z usług prywatnych okulistów bądź zakontraktowanych specjalistów okulistyki w ościennych miejscowościach. W związku z tym Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku ogłosił konkurs, w którym wyłoniony został nowy świadczeniodawca. Dzięki temu po miesięcznej przerwie mieszkańcy naszego powiatu mogą ponownie korzystać z publicznej opieki okulistycznej.

Oryginały interpelacji oraz odpowiedzi prezesa zambrowskiego szpitala dostarczonych przez radną Barbarę Laszuk do naszej redakcji - jako załączniki do niniejszego artykułu.Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: