REKLAMA:

Sesja budżetowa w Kołakach Kościelnych [retransmisja]

samorząd
30.12.2016 r., godz. 21.20
Sesja budżetowa w Kołakach Kościelnych
8 mln 582 tys. zł po stronie dochodów i nieco ponad 257 tys. złotych mniej po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty budżet Gminy Kołaki Kościelne na 2017 rok.

Radni Gminy Kołaki Kościelne spotkali się dziś na ostatniej w tym roku sesji. Najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu na 2017 rok.

W przyszłym roku dochody Gminy Kołaki Kościelne wyniosą dokładnie 8 mln 582 tys. 537 zł., wydatki natomiast - 8 mln 324 tys. 921 zł, czyli dokładnie 257 tys. 616 mniej, niż planowany dochód. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w kwocie 186 tys. 840 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku w kwocie 70 tys. 776 zł. W budżecie stworzono rezerwy: ogólną w kwocie 12 tys. złotych i celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym - 25 tys. zł.

Wśród inwestycji drogowych w przyszłym roku gmina planuje zaprojektować i zmienić nawierzchnię ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kołakach Kościelnych. Na ten cel zabezpieczono 31 tys. 603 zł. W planach, za kwotę 30 tys. zł, jest także remont drogi Gosie Otole.

Poza tym podjęto uchwały w sprawach:
:: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kołaki Kościelne na lata 2017 – 2029,
:: zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
:: zmiany uchwał w sprawie określenia wzoru formularzy informacji deklaracji porządkowych,
:: przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej aktywności lokalnej dla gminy Kołaki Kościelne na lata 2017-2020,
:: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok i programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Kołaki Kościelne na 2017 rok,
:: planu pracy komisji Rady Gminy na 2017 rok,
:: planu pracy Rady Gminy na 2017 rok,
:: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat,
:: odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w obrębie wsi Gosie Małe, Czachy-Kołaki i Zanie-Leśnica
:: uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Kołakach Kościelnych na lata 2017-2021.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z dzisiejszej sesji Rady Gminy Kołaki Kościelne.ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: