REKLAMA:

Rada Gminy Zambrów uchwaliła budżet na 2017 rok [retransmisja]

samorząd
21.12.2016 r., godz. 23.00
33,6 mln zł po stronie dochodów i 2,8 mln zł więcej po stronie wydatków. Tak wygląda przyjęty budżet Gminy Zambrów na 2017 rok.

XXIV Sesja Rady Gminy Zambrów odbyła się dzisiaj, 21 grudnia w sali konferencyjnej powiatu zambrowskiego. W trakcie obrad radni podjęli w sumie 12 uchwał. Najważniejszą z nich była uchwała budżetowa na 2017 rok. Po zapoznaniu się z zaproponowanym budżetem radni przyjęli go większością głosów.

Przyszłoroczne dochody budżetu Gminy wyniosą 33 mln 605 tys. 784 zł. Wydatki natomiast mają wynieść 36 mln 445 tys. 429 zł. Deficyt w wysokości 2 mln 839 tys. 645 zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z ubiegłych lat. W budżecie stworzono rezerwy: ogólną w kwocie 100 tys. złotych i celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym również na kwotę 100 tys. zł.

Na inwestycje drogowe w przyszłorocznych wydatkach zabezpieczono 6 mln 447 tys. 784 zł. Najdroższą inwestycją ma być rozbudowa drogi Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, która pochłonie z Gminnej kasy 2 mln 435 tys. 784 zł. Kosztowna ma być także rozbudowa drogi we wsi Przeździecko-Drogoszewo, której koszt szacuje się na ok. 1 mln zł. W planach są także przebudowy dróg w miejscowościach: Szeligi Leśnica (800 tys. zł), Nagórki-Jabłoń (300 tys. zł), a także drogi Nagórki-Jabłoń – Poryte-Jabłoń wraz z budową chodnika (250 tys. zł). Kwotę 600 tys. zł samorząd planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadania Powiatu dotyczącego przebudowy drogi Sędziwuje - Stare Krajewo (o ile Powiat otrzyma dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - aktualnie znajduje się na liście rezerwowej). Gmina chce kontynuować także modernizacje dróg dojazdowych do pól. W przyszłym roku, za kwotę 300 tys. zł, takie inwestycje mają zostać przeprowadzone w obrębie wsi Krajewo-Ćwikły, Stare Zakrzewo, Tabędz, Osowiec i Zagroby-Zakrzewo.

Oprócz tego Gmina planuje kilka mniejszych inwestycji drogowych, których łączny koszt ma wynieść 420 tys. zł. Za tę kwotę planuje się przebudowę nawierzchni następujących odcinków dróg: wjazd do świetlicy w Konopkach-Jałbrzyków Stok, droga w Dąbkach-Łętownicy, w Osowcu, w Nowym Laskowcu, w Grabówce (pętla), we Wdziękoniu Pierwszym, w Rykaczach oraz w Nowym Skarżynie, Krajewie Białym i Chorzelach. Dodatkowo za kwotę 120 tys. zł ma być wybudowany chodnik w miejscowości Wądołki-Bućki i Stare Wądołki, a za kwotę 40 tys. zł – przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Pstrągi-Gniewoty.

Oprócz tego w przyszłym roku gmina, za kwotę aż 1 mln 400 tys. zł, zechce zmodernizować świetlice wiejskie w Ładach-Polnych (1 mln 100 tys. zł) i Cieciorkach (300 tys. zł). Nadal na terenie gminy mają powstawać nowe place zabaw. Kwota 180 tys. zł ma wystarczyć na przeprowadzenie montażu zabawek w Konopkach-Jałbrzyków Stok, Baczach Mokrych, Krajewie Ćwikłach oraz Grochach Pogorzelach. Przygotowana zostanie także działka pod plac zabaw w Grabówce. Wykonane zostaną ponadto altany w miejscowościach: Długobórz Pierwszy, Przeździecko-Mroczki i Nowe Zakrzewo. Ich koszt wyniesie łącznie 40 tys. zł.

Wśród inwestycji oświatowych znajduje się tylko jedna, ale dość kosztowna pozycja. Mowa o termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni, której koszt szacuje się na 506 tys. zł.

Na zadania z dziedziny bezpieczeństwa Gmina Zambrów planuje przeznaczyć 120 tys. zł, w tym po 10 tys. zł przeznaczono na dotacje dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz 100 tys. zł – na ochotnicze straże pożarne.

W innej uchwale radni większością głosów podwyższyli nieco wynagrodzenie wójta Jarosława Kosa. Od 1 stycznia 2017 roku będzie ono wyglądało następująco:
:: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5670 zł
:: dodatek funkcyjny w wysokości 1800 zł
:: dodatek stażowy za wysługę lat w wysokości 20% od kwoty wynagrodzenia zasadniczego, według zasad obowiązujących pracowników samorządowych
:: dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Kolejne uchwały podjęte podczas dzisiejszych obrad dotyczyły:
:: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2016-2019
:: zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
:: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2017-2020,
:: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,
:: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
:: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Zambrów przez inne niż Gmina Zambrów osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
:: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025,
:: uchwalenia planu pracy Rady Gminy w roku 2017,
:: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na rok 2017.

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji XXIV sesji Rady Gminy Zambrów.ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: