REKLAMA:

Interpelacje radnych: radna Edyta Marchelska-Groszfeld ws. cennika pływalni

interpelacje radnych
30.11.2016 r., godz. 21.30
Dziś w ramach cyklu "Interpelacje radnych" zamieszczamy interpelację radnej Rady Miasta Edyty Marchelskiej-Groszfeld, którą złożyła 21 listopada w Urzędzie Miasta Zambrów. Pismo dotyczy cennika dla osób niepełnosprawnych obowiązującego w zambrowskiej pływalni.

Radna Rady Miasta Edyta Marchelska-Groszfeld przekazała do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org interpelację, którą złożyła 21 listopada do Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Zbigniewa Korzeniowskiego. Poruszyła w niej kwestię zmienionego niedawno cennika Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie. Jej uwaga dotyczy konkretnie cen za wejścia na obiekt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Zdaniem autorki interpelacji, która sama jest rodzicem niepełnosprawnego dziecka, koszt wejścia na basen dla osoby niepełnosprawnej z opiekunem jest teraz znacznie wyższy, niż według starego cennika.

- „Uważam, że władze naszego miasta powinny wspierać osoby, które pomimo niepełnosprawności chcą uczestniczyć w życiu społecznym i korzystać z zambrowskiego zaplecza sportowo-kulturalnego. Codzienne zmaganie się z chorobą jest wystarczająco trudne, więc Miasto powinno szukać sposobów na wsparcie tych osób.” - czytamy w piśmie.

W odpowiedzi na interpelację kierownik pływalni Jerzy Przychodzeń informuje, że cennik obowiązujący do września 2016 roku przewidywał wejścia na pływalnię dla osób niepełnosprawnych w cenie biletu ulgowego, ale tylko od poniedziałku do piątku w dodatku wyłącznie w godzinach 7:00 – 16:00. Jak zaznacza, w nowym cenniku, który obecnie obowiązuje, to ograniczenie zostało zniesione i osoby niepełnosprawne mogą teraz korzystać z biletów ulgowych codziennie w godzinach pracy pływalni bez ograniczeń.

- „Tak więc jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne – jest dokładnie odwrotnie, niż sugeruje Pani Radna w swojej interpelacji.” - czytamy w odpowiedzi kierownictwa pływalni.

Kierownik pływalni Jerzy Przychodzeń przyznał natomiast, że w nowym cenniku zmieniły się zasady wejść dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zaznacza jednak przy tym, że nie każdej osobie z orzeczoną niepełnosprawnością jest potrzebny opiekun. Takie prawo przysługuje wszystkim osobom z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 16. roku życia, a w przypadku osób dorosłych – tylko jeżeli zostało to odnotowane w orzeczeniu o niepełnosprawności. Zgodnie z nowym cennikiem opiekunowie takich osób mogą korzystać z biletów ulgowych.

- „Kilkunastoletnie doświadczenie i obserwacje zachowań klientów pozwala na stwierdzenie, że takie zasady są celowe, uzasadnione i wystarczające.” - informuje Jerzy Przychodzeń.

Temat nowego cennika pływalni radna Marchelska-Groszfeld poruszyła wczoraj na sesji Rady Miasta. Mówiła wówczas, że jednorazowe wejście osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem znacznie wzrosło. Odniosła się także do odpowiedzi kierownictwa pływalni.

- „Ta podwyżka i zniesienie wejść dla opiekunów osób niepełnosprawnych na przykład, które poruszają się na wózku, na balkoniku, czy o kulach, mają problemy z chodzeniem, jest celowe i słuszne? Ja uważam, że nie.” - mówiła podczas obrad autorka interpelacji.

Kserokopie interpelacji i odpowiedzi kierownika pływalni dostarczonych przez radną Edytę Marchelską-Groszfeld do naszej redakcji załączamy do niniejszego artykułu.Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, Al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: