REKLAMA:

Od stycznia wzrośnie cena wody [retransmisja]

samorząd
29.11.2016 r., godz. 20.30
Cena wody pójdzie w górę, ścieków – do dołu
O 59 groszy za metr sześcienny ma wzrosnąć cena wody dla gospodarstw domowych w mieście Zambrów. O 34 grosze za metr sześcienny zmniejszy się natomiast cena za odprowadzanie ścieków oraz o tyle samo opłata abonamentowa – taki projekt zmian taryfy za wodę i ścieki w Zambrowie złożyła burmistrzowi spółka ZCiW. Po weryfikacji taryfa trafiła pod głosowanie Rady Miejskiej. Ta zatwierdziła nowe ceny, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2017 roku.

XXI sesja Rady Miasta Zambrów odbyła się dziś, 29 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów. W obradach wzięło udział 21 radnych. Po informacjach burmistrza z zakresu zarządzania miastem, odpowiedziach na interpelacje radnych i interpelacjach, radni przeszli do głosowań w sprawie czterech projektów uchwał.

Najważniejszą podjętą przez radnych Miasta Zambrów uchwałą była ta dotycząca zatwierdzenia nowych taryf za dostawę wody i odprowadzenie ścieków przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi sp. z o.o. Od nowego roku cena za dostawę wody wzrośnie z 2,40 zł/m3 do 2,99 zł/m3, podwyżka wyniosła więc aż 24,4%. Z kolei za każdy metr sześcienny odprowadzonych ścieków zapłacić będzie trzeba o 34 grosze mniej w porównaniu do roku bieżącego, czyli 4,09 zł za m3 (obniżka o 7,67%). Ustalone zostało także zmniejszenie o 34 grosze opłaty abonamentowej, która od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 4,18 zł miesięcznie (obniżka o 7,5%).

Łącznie, po podwyżce cen wody, obniżeniu opłaty abonamentowej i ceny ścieków, obciążenia mieszkańców naszego miasta mają wzrosnąć średnio o 24 grosze za metr sześcienny, co daje 3,4%.

Radna Barbara Laszuk prosiła obecnego na obradach prezesa ZCiW sp. z o.o. Stefana Piszczatowskiego o wyjaśnienie, dlaczego planowane są w przyszłym roku podwyżki dla pracowników spółki, skoro bieżący rok przedsiębiorstwo ma zakończyć ze stratą na wodzie.

- „Jeśli sięgam tutaj do wskaźników wzrostu kosztów na rok obowiązywania nowych taryf, to nie znajduję w tym jakiegoś merytorycznego uzasadnienia tych podwyżek, aczkolwiek są one niewielkie. Przy tej stracie, która wynikła, planuje pan wzrost wynagrodzeń pracownikom. Czy to jest uzasadnione ekonomicznie?” - pytała radna Laszuk.

Prezes spółki ZCiW tłumaczył, że zanotowana strata na wodzie została pokryta zyskiem wygenerowanym na ściekach. Stąd, jak tłumaczył, wynikają nowe stawki, gdzie obniżono cenę za odprowadzanie ścieków, a podwyższono cenę za wodę.

- „Jeżeli chodzi o podwyżki płac, to mamy związki zawodowe i obowiązuje nas podpisane porozumienie ze związkami co roku. Firma jest w kondycji w jakiej jest, pracownicy pracują coraz lepiej i podpisałem porozumienie na podwyżkę 5% dla pracowników.” - tłumaczył prezes spółki Stefan Piszczatowski.

Ostatecznie uchwała dotycząca zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została przyjęta większością głosów. „Za” było dwunastu radny, „przeciw” – dwóch, pięciu wstrzymało się od głosu.

Kolejne uchwały podjęte podczas dzisiejszych obrad dotyczyły:
:: zmian w budżecie miasta Zambrów na 2016 r.,
:: Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.,
:: ustalenia trybu udzielania dotacji, trybu, terminu i sposobu rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom na terenie gminy Miasto Zambrów.

Poniżej retransmisja wideo z XXI sesji Rady Miasta Zambrów w dn. 29.11.2016 r.:ŁC


 
Galeria zdjęć:
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: