REKLAMA:

Radny Kaźmierczak: zdesperowani mieszkańcy liczą na pomoc!

interpelacje radnych
15.09.2016 r., godz. 22.30
Dziś w ramach cyklu "Interpelacje radnych" zamieszczamy interpelację radnego Rady Miasta Ryszarda Kaźmierczaka, którą złożył 15 września w Urzędzie Miasta Zambrów. Pismo dotyczy zakłóceń ciszy nocnej oraz zalewania działek na ul. Poświątne.

Radny Rady Miasta Ryszard Kaźmierczak przekazał do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org interpelację dotyczącą pomocy w rozwiązaniu problemu życia codziennego mieszkańców części ul. Poświątne (od 71. Pułku Piechoty, aż do ul. Poligonowej) związanego z zakłóceniami ciszy nocnej oraz zalewaniem działek. Adresatem pisma jest Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

W swojej interpelacji radny Kaźmierczak informuje, że temat zakłóceń ciszy nocnej na tej ulicy był już w części poruszany kilkanaście miesięcy temu. Zdaniem radnego problemy zaczęły się po sprzedaży bazy STW i są związane z wjeżdżaniem i wyjeżdżaniem samochodów ciężarowych, a także podczepianiem naczep, ciągłą pracą chłodni oraz remontami samochodów.

- „Panie Burmistrzu, wiem, że te utrudnienia dla mieszkańców odbywają się na terenach przemysłowych. Wiem też, że powstają budynki mieszkalne na obszarach do tego nieprzystosowanych, że mieszkańcy są sami sobie winni, ponieważ nie zwracali uwagi, co się w ich sąsiedztwie zmienia. Jednak większość budynków już tam stała, gdy w 2003 roku uchwalono obocznie plan zagospodarowania przestrzennego tych terenów. Drogi publiczne powinny być ogólnodostępne, a wszelkie ograniczenia ich dostępności mogą być dokonywane jedynie na zasadzie wyjątku i tylko w przypadkach uzasadnionych.” - czytamy w interpelacji radnego Ryszarda Kaźmierczaka.

Poważnym problemem jest również zalewanie działek mieszkańców wskutek podniesienia i utwardzenia terenu przy budowie dwóch obiektów magazynowo-handlowych i parkingu na samochody ciężarowe.

- „Rozumiem, że budujący budynek chce postawić go tak, jak zaplanował, żeby mógł prowadzić działalność spokojnie, wygodnie i godnie. Jednak w myśl art. 29 ust. 1 ustawy prawo wodne - właściciel działki, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmienić stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody deszczowej, ze szkodą dla działek sąsiednich.” - pisze w interpelacji radny Kaźmierczak.

Ryszard Kaźmierczak zwraca się do burmistrza z prośbą o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, a przy tym o bardziej szczegółowe zapoznanie się z tematem problemów mieszkańców ulicy Poświątne.

- „Mieszkańcom zależy na dobrych relacjach z sąsiadami i liczą na to, że w końcu zakończą się obiecanki i powstaną porządne ustalenia, a w konsekwencji tego rozwiązania, które nie będą utrudniać życia mieszkańcom na konfliktowym terenie. Problemy jakie powstają na terenie Naszego Miasta powinniśmy załatwiać tu, na miejscu, we własnym zakresie. Naprawdę widać determinację niektórych osób, gdyż problemy o jakich wspominałem i z którymi borykają się w potyczce z władzą publiczną i lokalnymi biznesmenami dotarły już do panów Posłów i Urzędów Wojewódzkich. (…) Zdesperowani mieszkańcy liczą na Pana pomoc.” - kończy swoją interpelacje Ryszard Kaźmierczak, Radny Rady Miasta Zambrów.  .

Interpelacja radnego Ryszarda Kaźmierczaka – jako załączniki PDF do niniejszego artykułu.Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, Al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


BD


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: