REKLAMA:

Mieszkańcy Zambrowa bez okulisty

interpelacje radnych
06.07.2016 r., godz. 14.30
Niezamożni i mający problem ze wzrokiem zambrowianie mają problem z dostępem do okulisty. W mieście brak jest publicznej opieki okulistycznej.

Mieszkańcy Zambrowa od początku lipca nie mogą korzystać z publicznej opieki okulistycznej w swoim regionie. Jest to związane z przejściem na emeryturę lokalnego lekarza. W efekcie mieszkańcy kursują nawet kilka godzin po mieście, szukając prywatnego okulisty bądź zakontraktowanych specjalistów okulistyki w ościennych miejscowościach.

Dlatego już w czerwcu radna Rady Miasta Zambrów Barbara Laszuk, przewidując problem braku refundowanej opieki okulistycznej, wystosowała w tej sprawie interpelację, która trafiła do Burmistrza Miasta Zambrów. Pytała w niej, jakie są plany dyrekcji szpitala powiatowego w zakresie świadczeń okulistycznych świadczonych mieszkańcom miasta w ramach NFOZ.

- „Na podstawie dotychczasowych doświadczeń (duża liczba pacjentów, brak możliwości zapisania się na wizytę na określony dzień) mieszkańcy sugerują konieczność usprawnienia w zakresie tych usług i nie wyobrażają sobie sytuacji, żeby w naszym mieście nie było świadczeń z zakresu okulistyki w ramach NFOZ.” - napisała w interpelacji radna Barbara Laszuk.

Dodatkowo radna pytała w piśmie, jakie działania burmistrz zamierza podjąć w celu poprawy sytuacji w zakresie dostępności mieszkańców do świadczeń z zakresu okulistyki w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Burmistrz przekazał pismo do Starostwa Powiatowego. Z odpowiedzi starosty dowiadujemy się, że w lipcu ma być ogłoszony konkurs na udzielenie świadczeń z zakresu okulistyki na terenie powiatu zambrowskiego. Takie informacje udało się uzyskać z Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

- „Z informacji uzyskanej od pana Bogusława Dębskiego, prezesa Szpitala Powiatowego w Zambrowie, ustalono, że podległa jemu placówka nie rozważa przystąpienia do konkursu.” - czytamy w odpowiedzi starosty Roberta Rosiaka.

Oryginały interpelacji oraz odpowiedzi starosty dostarczonych przez radną Barbarę Laszuk do naszej redakcji - jako załączniki do niniejszego artykułu.


Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


ŁC


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: