REKLAMA:

Radny Rokicki odniósł się do odpowiedzi starosty

interpelacje radnych
06.06.2016 r., godz. 15.00
Dziś w ramach cyklu „Interpelacje radnych” zamieszczamy pismo radnego Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztofa Rokickiego w nawiązaniu do odpowiedzi starosty na jego ostatnią interpelację.

19 kwietnia na łamach naszego Portalu zamieściliśmy interpelację radnego Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztofa Rokickiego dotyczącą kwot inwestowanych na terenie gminy Szumowo. Adresatem pisma był Starosta Zambrowski Robert Rosiak. Trzy tygodnie później w odrębnym artykule opublikowaliśmy odpowiedź starosty na tą interpretację, w której Robert Rosiak poinformował o środkach powiatu zainwestowanych w gminie Szumowo.

Dzisiaj publikujemy kolejny dokument, który radny Krzysztof Rokicki przekazał do wiadomości czytelników Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org. Pismo adresowane do Roberta Rosiaka dotyczy odpowiedzi starosty na interpretację radnego.

- „W nawiązaniu do odpowiedzi na moją interpelację z dnia 18 kwietnia 2016 roku składam serdeczne podziękowania panu staroście za niezwykle rzetelną i jakże wyczerpującą odpowiedź. Potwierdza ona moje przekonanie, że Zarząd Powiatu praktycznie nie inwestował do tej pory żadnych środków finansowych na terenie gminy Szumowo.” - pisze radny Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztof Rokicki.

Radny Krzysztof Rokicki uważa, że przedstawienie w odpowiedzi jako dotacje dla gminy Szumowo kwoty 15 tys. zł na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Szumowie lub kwoty 59 tys. 263 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie, czy też 25 tys. zł dotacji dla gminnej spółki wodnej nie jest inwestycją w daną gminę.

- „Powinien pan jako starosta wiedzieć, że należy to do zadań własnych powiatu. To właśnie gmina Szumowo przejęła obowiązek prowadzenia biblioteki powiatowej, a powiat w niewielkim stopniu partycypuje w kosztach realizacji tego zadania. Pomoc gminnym spółkom wodnym należy do jednego z obowiązku powiatu, ponieważ to pan prowadzi nad nimi nadzór i w interesie powiatu jest, aby one funkcjonowały. (…) Jeżeli chodzi o Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szumowie, to środki w wysokości 59 tys. 263 zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przechodzą tylko przez budżet powiatu. Natomiast partycypacja w kosztach rozbudowy, to wkład w majątek Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN, a nie majątek gminy Szumowo.” - czytamy w piśmie radnego Rokickiego.

Krzysztof Rokicki w swoim piśmie odniósł się również do zamierzeń na rok 2016, mimo że nie było to przedmiotem jego interpelacji, a planowane założenia i kwoty jego zdaniem na pewno nie będą zrealizowane. - „Zauważę jednak, że większość tych zadań to zadania własne, a nie inwestycje. Natomiast przy inwestycjach, to właśnie samorządy gmin udzielają powiatowi pomocy i o tym należy pamiętać i rzetelnie informować.” - dodaje radny Krzysztof Rokicki.

W piśmie radny powiatowy dziękuje Zarządowi Powiatu, że po jego interwencji przyjął propozycję Wójta Gminy Szumowo dotyczącej wspólnej przebudowy drogi Srebrna-Paproć Duża, gdzie samorząd gminy deklaruje pomoc w wysokości do 55% wkładu własnego przy pozyskaniu środków zewnętrznych. Radny Rokicki ma nadzieję, że skończy się to realizacją porozumienia i pozyskaniem środków zewnętrznych.

Pismo radnego Rady Powiatu Zambrowskiego Krzysztofa Rokickiego dodajemy również jako załącznik PDF do niniejszego artykułu.


Przypomnijmy, że w ramach cyklu interpelacje radnych każdy radny Miasta, Powiatu, czy którejkolwiek z gmin wiejskich (Zambrów, Kołaki, Rutki, Szumowo) może zaprezentować swoje stanowisko w różnych ważnych sprawach społecznych oraz pokazać opinii publicznej treść interpelacji, które składa jako radny w czasie sesji Rady Miasta, Powiatu, czy Gminy. Czekamy na interpelacje rzeczowe, merytoryczne, pokazujące ważny problem społeczny, który dzięki interpelacji może być rozwiązany. Nie interesują nas osobiste antypatie pomiędzy radnymi, czy ugrupowaniami politycznymi, które poza sprowokowaniem kłótni, nie pomagają w rozwiązaniu żadnych spraw społecznych.

Każdy radny, jeżeli tylko chce, aby jego wyborcy dowiedzieli się co robi i jakie inicjatywy podejmuje, może nadesłać do naszej Redakcji drogą elektroniczną lub w dowolny inny sposób (wydrukowane lub napisane odręcznie) swoje interpelacje, które następnie opublikujemy w Aktualnościach Lokalnych Zambrowskiego Portalu www.zambrow.org, w kategorii „interpelacje radnych”. Interpelacje radni miejscy, powiatowi i gminni mogą dostarczać mailowo na adres redakcja@zambrow.org, listownie lub osobiście do naszej Redakcji (Redakcja Portalu www.zambrow.org, al. Woj. Pol. 27A lokal 7, 18-300 Zambrów).

Warunkiem opublikowania interpelacji jest czytelne podpisanie imieniem, nazwiskiem i podanie nazwy rady oraz zgoda na opublikowanie interpelacji z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za treść dostarczanych i publikowanych interpelacji spoczywa na radnym. Najlepiej aby interpelacja miała formę pisma, które już zostało złożone w biurze rady lub sekretariacie urzędu, z pieczątką potwierdzającą złożenie pisma.


BD


 
Załączniki
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
 Pobierz załącznik
Logowanie
Jeśli chcesz obejrzeć zdjęcia w powiększeniu musisz się zalogować.

Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojuego loginu to zarejestruj się. Rejestracja jest całkowicie darmowa i zajmie kilka chwil.
REKLAMA: